Řez dřevin - keře ke zdem

Poslal(a) 01.07. 2010 11:42:35 (12334 čtenářů)

Jde o některé obyčejné keře, které jsou schopné přikrývat zeď, a vytvořit tak působivý kontrast. V některých případech zeď poskytuje choulostivějšímu keři ochranu před větrem a vydává akumulované teplo ze slunečního záření. Keře u zdí se řežou jako jinde vysazené keře, ale řez se musí přizpůsobit zvláštnímu stanovišti.

Řez - keře u zdi (BOSCH)

Odstraňováním vrcholů u výhonů se podporuje žádoucí růst do šířky. U keřů s několika málo hlavními větvemi je potřebný silnější řez, aby se lépe vytvořily postranní výhony. Výhony rostoucí směrem ke zdi odstraňte. Uvědomte si, že silnější řez vyvolá silnější reakci nežli slabý řez a že slabé výhony se mají řezat silněji (níže) nežli silné výhony. Jestliže neraší pupen, ze kterého by měl vyrůst výhon v žádoucím směru, může být podnícen k růstu zářezem nad pupenem. Hlavní stonky keře rostoucího u zdi mají k líci zdi pokud možno těsně přiléhat. Dosáhne se toho tím, že je na několika místech upevníme podle potřeby. Pokud některé stonky nelze vhodně usměrnit, je lépe je odstranit. Postranní větve mají zeď pěkně přikrývat, přičemž nadbytečné větve se mají odstranit. Jinak se doba řezu přizpůsobuje časnému nebo pozdnímu kvetení keře. Občasné zmlazení je prospěšné – při tom se seříznou nejstarší hlavní větve až k nejspodnějšímu pupenu.
Ukázka části textu textu z knihy Řez - proč, kdy a jak
Donald Farthing
Nakladatelství Rebo Productions CZ, www.rebo.cz

foto www.bosch.cz

Články: řez dřevin

30.06. 2015
7.64 kB čtenářů
Řez dřevin v živém plotě
02.03. 2009
14.20 kB čtenářů
Calluna vulgaris 'Boskoop' - vřes obecný
08.01. 2012
31.42 kB čtenářů
Řez dřevin - ořešák
25.02. 2009
19.94 kB čtenářů
Calluna vulgaris 'Alexandra' - vřes obecný
02.08. 2010
39.90 kB čtenářů
Řez dřevin - vinná réva
18.02. 2009
41.60 kB čtenářů
Řez a střih kvetoucích keřů (1)
16.03. 2011
17.47 kB čtenářů
Březen - okrasná zahrada
13.01. 2010
26.73 kB čtenářů
Větve v zimě - Cornus (svída), Acer (javor) a Salix (vrba)
28.07. 2010
14.24 kB čtenářů
Zahradnické nářadí pro řez dřevin - jak jej používat
23.08. 2008
19.07 kB čtenářů
Hibiscus syriacus 'Aphrodite' - ibišek syrský
25.10. 2008
54.60 kB čtenářů
Vaccinium corymbosum - kanadská borůvka
Diskusní fórum / Keře a stromy
30.03. 2012
8.71 kB čtenářů
Řez stromů - co s odřezky
31.01. 2010
7.61 kB čtenářů
Řez mladých dřevin
30.11. 2009
15.66 kB čtenářů
Dřeviny - řez