Zeleň u průmyslových objektů

Poslal(a) 19.10. 2002 10:28:16 (92557 čtenářů)

Sadovnické úpravy průmyslových závodů se obvykle člení na zeleň vnější a vnitřní. Zeleň uvnitř areálu chrání krajinu před škodlivými exhaláty. Akusticky a vizuálně člení podnik, maskují jeho neestetické části a vytváří vhodné podmínky pro zaměstnance.

Před zamýšlenými novými sadovnickými úpravami v areálu je nutno provést inventarozaci dřevin a vyhodnocení jejich zdravotního a pěstebního stavu. V případě požadavku odstranění některých dřevin je nutné i jejich finanční ohodnocení.

Teprve potom lze přistoupit ke zpracování návrhu nových sadovnických úprav.

Inventarizace dřevin - Brno Královo Pole - bývalý areál Výzkumného ústavu energetických zařízení
Inventarizace dřevin v bývalém areálu Výzkumného ústavu energetických zařízení v Brně - Králově Poli byla zpracována na základě objednávky firmy MORAVIA SHOP INVEST, s.r.o., Václavské nám. 66, Praha, ze dne 15.9.1998

Při zpracování byly použity tyto podklady : kopie katastrální mapy ze dne 13.5.1998 s vyznačenými parcelami , na kterých má být inventarizace provedena datové soubory poskytnuté zástupcem firmy M.S.I., s.r.o. vlastní průzkumové práce prováděné ve dnech 22. - 25.9. 1998 fotodokumentace stávajícího stavu V řešeném území se dle provedené inventarizace nachází 267 ks stromů a 101 ks keřů . Tyto dřeviny jsou v průměrném pěstebním stavu, částečně se sníženou vitalitou. Většina povrchů korun prosychá do 20 %. Hodnotnější okrasné dřeviny se nacházejí pouze v JZ části po pravé /a částečně i levé/ straně při vstupu do objektu. Ostatní plochy /a hlavně oplocení z obou stran pozemku/ jsou porostlé náletovými dřevinami a rumištní vegetací Acer negundo, Sambucus nigra, Rosa canina, Fraxinus axcelssior, Ailanthus altissima, Crataegus monogyna, Parthenocissus vitacea, Clematis alba aj. Na severní a východní části vně oploceného areálu jsou nové, stabilizované výsadby zeleně. Kromě vlastní inventarizace dřevin bylo provedeno u některých jejich finanční ohodnocení.

Urbanistická studie Obchodního centra - Brno Královo Pole
Studie k sadovnickým úpravám nového obchodního centra a přilehlých komunikací

Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les
Provádíme oceňování dřevin na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je doporučená k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení.
Ing. Hana Vymazalová, kontakní údaje

TESCO Hradec Králové - dendrologický průzkum
TESCO Hradec Králové - dendrologický průzkum
TESCO Tábor - návrh sadovnických úprav
TESCO Tábor - návrh sadovnických úprav
Provozní areál firmy Würth - Nepřevázka, kompozice
Provozní areál firmy Würth - Nepřevázka, kompozice
Provozní areál firmy Würth - Nepřevázka, osazovací plán
Provozní areál firmy Würth - Nepřevázka, osazovací plán
11 článků v tomto tématu
19.10. 2002
99.32 kB čtenářů
Zeleň u historických staveb
Středověk jako dějinná epocha má pro počátky zahradního umění svůj nenahraditelný význam. V různých dobách člověk formoval své názory a chápal okolní svět odlišným způsobem. Středověký
19.10. 2002
110.82 kB čtenářů
Zeleň měst a obcí
Úpravy vesnických návsí Vesnické návsi jsou většinou rozšířené ulice, kterými prochází komunikace. Mají různý charakter. Návrh sadovnických úprav závisí na rázu okolní krajiny,
19.10. 2002
165.43 kB čtenářů
Zahrady rodinných domků
Dokončujete stavbu rodinného domu a rozhodli jste se založit zahradu. Potřebujete prostor, kde se budete dobře cítit. Vy, vaše děti, váš pes.Jako jste nezačali bez projektu stavět dům, neměli
19.10. 2002
411.99 kB čtenářů
Zahradní architektura, kontaktní údaje
Architektura zahrady - Ing. Hana Vymazalová Nabízíme vám své služby v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Působnost v celé ČR.