Trávník - podzimní péče o trávník

Poslal(a) 02.09. 2010 13:02:15 (19275 čtenářů)

Konec léta a začátek podzimu je nejvhodnějším obdobím pro výsev nového trávníku. Půda je dostatečně prohřátá a slábnoucí slunce ji zároveň příliš nevysušuje. Častější deště se postarají o závlahu místo nás a nám nezbývá než čekat, až první trávy vystrčí zelené růžky. Anebo pečovat o starší trávník.

Trávník (TIP ZC CS)

Základem je dokonalá zahradnická příprava půdy před výsevem osiva. Odstraníme kameny a jiné nežádoucí předměty a pozemek urovnáme tak, abychom mohli následně půdu řádně prokypřit do hloubky 12-15 cm, případně ji můžeme vylehčit středně jemným pískem. Aplikujeme zásobní hnojení fosforem a draslíkem do půdního profilu. V předseťové přípravě rovněž zapravíme potřebné živiny (NPK) v dávce 30-50 g/m2. Po následném vzejití plevelů provedeme mechanické nebo chemické odplevelení pozemku, které je vhodné při opětovném vzejití opakovat.

Vysévat můžeme až do konce října s přihlédnutím k půdním a klimatickým podmínkám. Osivo vyséváme secím strojkem nebo ručně – na široko. Při ručním výsevu je vhodné osivo před výsevem promíchat a rozdělit na dva stejné díly. První díl osiva vyséváme podélně a druhý díl kolmo na první. Tím docílíme rovnoměrného výsevu. Po výsevu osivo lehce zapravíme hráběmi do hloubky 2-3 mm, povrch půdy utužíme např. zahradním válcem. Jemně zavlažujeme až do vzejití travních rostlin. Nově založené trávníky poprvé sekáme při výšce cca 15 cm, vždy ostrým nástrojem. Zkracujeme je maximálně o třetinu délky.

Trávník nikdy nesmí přeschnout. Proto zavlažujeme většími dávkami vody, nejlépe 20 mm/1 m2 každé dva až čtyři dny, nebo menšími dávkami každý den brzy ráno nebo po západu slunce. Nikdy nezavlažujeme za plného slunce, způsobili bychom úpal rostlin a prudký rozvoj travních hub, rzí a plísní, které by porost značně poškodily.

Základem pěkného trávníku je vyrovnaná a dostatečná výživa, která ovlivňuje kvalitu travního porostu a jeho odolnost vůči zátěži, chorobám a stresům.

Vertikutace
Vertikutace je vertikální řez trávníkového drnu. Provádí se speciálními vertikutačními hráběmi, na větších plochách motorovým vertikutátorem. Nože se zařezávají do hloubky 1-5 mm kořenové sféry, čistí travní drn od odumřelé travní hmoty a umožňují přístup vody, živin a světla do trávníku. Vyhrabané zbytky hmoty je nejlépe kompostovat. Po tomto zásahu je důležité přihnojení trávníku nejlépe plným kombinovaným hnojivem.

Aerifikace
Aerifikací se rozumí provzdušnění půdy aerifikačními vidlemi nebo aerifikačním válcem. Duté hroty tohoto nářadí pronikají do hloubky 100-120 mm, odkud na povrch vynášejí válečky půdy. Vzniklé otvory se zasypávají ostrým křemičitým pískem, čímž dochází k úpravě vzdušných a vodních poměrů v půdě. Provádíme ji v případě silně utuženého travního drnu a půdy, nebo při povrchovém přemokření.

Trávník na podzim (TIP ZC CS)

Trávník (TIP ZC CS)

Ing. Jiří Novotný, AROS-osiva s.r.o.

Časopis TIP zahradních center CS
www.zahradnicentra.eu

Články: trávník podzimní

25.10. 2018
5.55 kB čtenářů
Podzimní trávník
01.09. 2018
3.47 kB čtenářů
Podzimní hnojení trávníku
19.09. 2018
2.99 kB čtenářů
Trávník - dosetí
16.10. 2013
8.80 kB čtenářů
Shrabujte listí z trávníku
24.11. 2017
4.49 kB čtenářů
Listovka
11.10. 2015
6.49 kB čtenářů
Říjnová zahrada
19.08. 2018
2.10 kB čtenářů
Přihnojování rostlin
20.05. 2009
34.60 kB čtenářů
Cotoneaster adpressus 'Little Gem' - skalník přitisklý
06.10. 2011
12.46 kB čtenářů
Říjen - okrasná zahrada
19.11. 2008
22.19 kB čtenářů
Listopad v zahradě
11.08. 2008
36.96 kB čtenářů
Rostliny pod korunami stromů
Diskusní fórum / Trávník
26.03. 2017
2.05 kB čtenářů
Střešní terasa - jak založit trávník
25.12. 2014
6.71 kB čtenářů
Trávník - úklid listí
16.03. 2013
8.58 kB čtenářů
Trávník - vertikutace
09.11. 2012
8.76 kB čtenářů
Trávník - hromádky na trávníku
06.10. 2012
11.27 kB čtenářů
Trávník - mulčování trávy
06.07. 2012
10.02 kB čtenářů
Trávník - přprava půdy před výsevem
22.05. 2017
18.03 kB čtenářů
Nový trávník - více plevele než trávy
17.05. 2012
5.99 kB čtenářů
Původní trávník - pohled do tisícileté historie
29.03. 2012
8.06 kB čtenářů
Trávník - plíseň sněžná
17.03. 2012
7.95 kB čtenářů
Trávník - skvrny v trávníku
09.12. 2011
13.50 kB čtenářů
Trávník - zima