Rostliny: Arctium tomentosum - lopuch plstnatý

Poslal(a) 26.11. 2011 11:35:39 (10592 čtenářů)

Biologická charakteristika
Lopuch plstnatý je dvouletá bylina s větvenou, vzpřímenou lodyhou dosahující výšky od 50 do 150 cm. Dolní listy nasedají na lodyhu dlouhými, plnými řapíky. Listy jsou široce až srdčitě okrouhlé, celokrajné až oddáleně drobně zubaté. Na bohatém chocholičnatém květenství jsou na stopkách umístěny hustě pavučinaté úbory, ve kterých se nachází asi 35 klínovitých nažek, které jsou 5 až 7 mm dlouhé. Počet úborů se pohybuje okolo 100 kusů na jedné rostlině. Nažky jsou v době plné zralosti hnědě zbarvené s tmavě hnědými skvrnami. Rostliny lopuchu plstnatého kvetou od června do září.

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: úbory lopuchu plstnatého

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: rostliny lopuchu plstnatého v lemovém společenstvu

Rozšíření a výskyt lopuchu plstnatého
Lopuch plstnatý je rozšířen zvláště v Evropě, Asii a Severní Americe. Z hlediska přirozeného výskytu je lopuch plstnatý hojným druhem křovin, lesních lemů, okrajů cest, náspů, rumišť a návsí. Z herbologického hlediska je lopuch plstnatý řazen do skupiny dvouletýchvíceletých plevelů rozmnožujících se převážně generativně.

Rozmnožování a šíření
Lopuch plstnatý se šíří pomocí generativních orgánů převážně kulovitými ostnitými plody větrem, komposty a zvířaty. K šíření lopuchu plstnatého na další stanoviště přispívá zejména nedostatečné obhospodařování lemových společenstev, na kterých v důsledku absence sečení nebo mulčování dochází k dozrávání nažek, jenž se šíří na další stanoviště. Nutno však poznamenat skutečnost, že rostliny lopuchu plstnatého jsou schopny po provedení mechanického zásahu regenerovat.

Škodlivost lopuchu plstnatého
Z hlediska jeho negativního působení se jedná o typický ruderální druh, který zapleveluje především vytrvalé porosty kulturních rostlin. V současné době lze v České republice pozorovat narůstající výskyt lopuchu plstnatého zejména v lemových společenstvech agrofytocenóz (doprovodná zařízení komunikací, odvodňovací příkopy, neobhospodařované části pozemků. V této souvislosti je však možné zaznamenat pronikání lopuchu plstnatého do porostů samotných kulturních rostlin a jeho zvýšený výskyt na okrajových částech pozemků. Prosazuje se i na půdách uváděných do klidu. Rostliny lopuchu plstnatého jsou díky svým mohutným listům, které mohou dosahovat velikosti až 0,5 x 0,4 m, značně konkurenčně silné a potlačují veškerou vegetaci nacházející se po jejich listy.

Užitečnost lopuchu plstnatého
Rostliny lopuchu plstnatého mají význam v lidovém léčitelství. Sbíranou částí je kořen, zřídka list nebo semeno. Kořeny obsahují 40 % inulinu, dále třísloviny, silici, slizy, fytosteroly, glykosidy a fytoncidy. Léčitelé na Západě považují kořen za nejdůležitější část lopuchu a používají jej jako pročišťující, vylučovací léčebný prostředek všude tam, kde se nahromadily toxiny vedoucí k onemocnění kůže. Listy jsou všeobecně méně účinné než kořen, vhodné jsou zejména pří žaludečních potížích včetně poruch trávení.

Regulace lopuchu plstnatého
Regulace tohoto druhu by neměla činit potíže za předpokladu pravidelné údržby sídlišť a jeho okolí, která znemožní hromadné šíření. Patří sem i údržba příkopů, okrajů polí, rumišť, neobdělávaných ploch a zahrad.

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: nažky lopuchu plstnatého

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: klíční rostliny lopuchu plstnatého

Text a foto Miloš Krump
11 článků v tomto tématu
17.01. 2017
33 čtenářů
Carex cespitosa - ostřice trsnatá
Čeleď: šáchorovité (Cyperaceae) Bylina trávovitého vzhledu, vytrvalá, drnovitě trsnatá, nejdříve sytě zelená, později nažloutle zelená. V zemi má svazčité kořeny. Lodyhy přímé,
17.01. 2017
31 čtenářů
Carex bohemica - ostřice šáchorovitá
Čeleď: šáchorovité (Cyperaceae) Bylina vytrvalá, trávovitého vzhledu, trsnatá, 15-30 cm vysoká. V zemi má bohatý systém svazčitých kořenů. Lodyh vyrůstá více, jsou přímé, tenké,
16.01. 2017
76 čtenářů
Sparganium erectum - zevar vzpřímený
Čeleď: zevarovité (Sparganiaceae) Bylina vytrvalá, vodní i bažinatá, 30-150 cm vysoká. V zemi má dužnaté výběžky. Lodyha silná, přímá, nad polovinou větvená, oblá listnatá. Listy
16.01. 2017
79 čtenářů
Arum cylindraceum - áron východní
Čeleď: áronovité (Araceae) Bylina vytrvalá, 15-40 cm vysoká, jedovatá. V zemi má vejcovitý, zkrácený, svisle postavený hnědý oddenek. Listy jsou v přízemní růžici, dlouze řapíkaté,
14.01. 2017
135 čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae) Bylina vytrvalá, 20-60 cm vysoká. Lodyha přímá, nezelená, bledě žlutá, silná, rýhovaná. Listy drobné, šupinovitě pochvovité, bledohnědé, kopinaté,
14.01. 2017
118 čtenářů
Listera ovata - bradáček večitý
Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae) Bylina vytrvalá, světle zelená, 20-60 cm vysoká, v zemi má vodorovný, válcovitý oddenek. Lodyha přímá, silnější, pod listy čtyřhranná, nad nimi oblá,
14.01. 2017
120 čtenářů
Epipactis helleborine - kruštík širolistý
Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae) Bylina vytrvalá, 25-100 cm vysoká. V zemi má dužnatý oddenek. Lodyha přímá, jednotlivá, na bázi s hnědavými šupinami, dole načervenalá, listnatá, nevětvená.
11.01. 2017
96 čtenářů
Epipactis purpurata - kruštík modrofialový
Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae) Bylina vytrvalá, často trsnatá, zelenofialově zbarvená, 30-60 cm vysoká. Jen vzácně bývají celé rostliny fialové, bez chlorofylu. V zemi má dužnatý
11.01. 2017
93 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
Čeleď: chřestovité (Asparagaceae) Bylina vytrvalá, dvoudomá, 40-150 cm vysoká. V zemi má silnější kořen. Lodyha přímá, silná, větvená, větve silně odstálé. Listy (pravé) jsou drobné,
10.01. 2017
89 čtenářů
Paris quadrifolia - vraní oko čtyřlisté
Čeleď: triliovité (Trilliaceae) Bylina vytrvalá, 15-30 cm vysoká, jedovatá. V zemi má plazivý oddenek. Stonek vzpřímený, válcovitý, dole nafialovělý, nevětvený, listnatý. Listy na stonku
10.01. 2017
101 čtenářů
Potamogeton natans - rdest vzplývavý
Čeleď: rdestovité (Potamogetonaceae) Bylina vytrvalá, vodní, vzplývavá na hladině. V bahně setrvává silným, dužnatým oddenkem. Lodyhy jsou jednoduché nebo slabě větvené, oblé, listnaté,