Rostliny: Arctium tomentosum - lopuch plstnatý

Poslal(a) 26.11. 2011 11:35:39 (11128 čtenářů)

Biologická charakteristika
Lopuch plstnatý je dvouletá bylina s větvenou, vzpřímenou lodyhou dosahující výšky od 50 do 150 cm. Dolní listy nasedají na lodyhu dlouhými, plnými řapíky. Listy jsou široce až srdčitě okrouhlé, celokrajné až oddáleně drobně zubaté. Na bohatém chocholičnatém květenství jsou na stopkách umístěny hustě pavučinaté úbory, ve kterých se nachází asi 35 klínovitých nažek, které jsou 5 až 7 mm dlouhé. Počet úborů se pohybuje okolo 100 kusů na jedné rostlině. Nažky jsou v době plné zralosti hnědě zbarvené s tmavě hnědými skvrnami. Rostliny lopuchu plstnatého kvetou od června do září.

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: úbory lopuchu plstnatého

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: rostliny lopuchu plstnatého v lemovém společenstvu

Rozšíření a výskyt lopuchu plstnatého
Lopuch plstnatý je rozšířen zvláště v Evropě, Asii a Severní Americe. Z hlediska přirozeného výskytu je lopuch plstnatý hojným druhem křovin, lesních lemů, okrajů cest, náspů, rumišť a návsí. Z herbologického hlediska je lopuch plstnatý řazen do skupiny dvouletýchvíceletých plevelů rozmnožujících se převážně generativně.

Rozmnožování a šíření
Lopuch plstnatý se šíří pomocí generativních orgánů převážně kulovitými ostnitými plody větrem, komposty a zvířaty. K šíření lopuchu plstnatého na další stanoviště přispívá zejména nedostatečné obhospodařování lemových společenstev, na kterých v důsledku absence sečení nebo mulčování dochází k dozrávání nažek, jenž se šíří na další stanoviště. Nutno však poznamenat skutečnost, že rostliny lopuchu plstnatého jsou schopny po provedení mechanického zásahu regenerovat.

Škodlivost lopuchu plstnatého
Z hlediska jeho negativního působení se jedná o typický ruderální druh, který zapleveluje především vytrvalé porosty kulturních rostlin. V současné době lze v České republice pozorovat narůstající výskyt lopuchu plstnatého zejména v lemových společenstvech agrofytocenóz (doprovodná zařízení komunikací, odvodňovací příkopy, neobhospodařované části pozemků. V této souvislosti je však možné zaznamenat pronikání lopuchu plstnatého do porostů samotných kulturních rostlin a jeho zvýšený výskyt na okrajových částech pozemků. Prosazuje se i na půdách uváděných do klidu. Rostliny lopuchu plstnatého jsou díky svým mohutným listům, které mohou dosahovat velikosti až 0,5 x 0,4 m, značně konkurenčně silné a potlačují veškerou vegetaci nacházející se po jejich listy.

Užitečnost lopuchu plstnatého
Rostliny lopuchu plstnatého mají význam v lidovém léčitelství. Sbíranou částí je kořen, zřídka list nebo semeno. Kořeny obsahují 40 % inulinu, dále třísloviny, silici, slizy, fytosteroly, glykosidy a fytoncidy. Léčitelé na Západě považují kořen za nejdůležitější část lopuchu a používají jej jako pročišťující, vylučovací léčebný prostředek všude tam, kde se nahromadily toxiny vedoucí k onemocnění kůže. Listy jsou všeobecně méně účinné než kořen, vhodné jsou zejména pří žaludečních potížích včetně poruch trávení.

Regulace lopuchu plstnatého
Regulace tohoto druhu by neměla činit potíže za předpokladu pravidelné údržby sídlišť a jeho okolí, která znemožní hromadné šíření. Patří sem i údržba příkopů, okrajů polí, rumišť, neobdělávaných ploch a zahrad.

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: nažky lopuchu plstnatého

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý: klíční rostliny lopuchu plstnatého

Text a foto Miloš Krump
11 článků v tomto tématu
25.04. 2017
246 čtenářů
Prunus tenella - mandloň nízká
Čeleď: růžovité (Rosaceae) Nízký, hustě větvený keřík, až 1 m vysoký. Mladé větve jsou zelené až hnědé, dosti olistěné, pružné. Listy krátce řapíkaté i přisedlé, podlouhle
25.04. 2017
117 čtenářů
Daphne cneorum - lýkovec vonný
Čeleď: vrabečnicovité (Thymelaeaceae) Rostlina stálezelená, tvořící nízký keřík 10-30 cm vysoký, jedovatá. Větvičky jsou dlouhé, tenké, husté, větvené, kořenující. Listy jsou nahloučeny
25.04. 2017
109 čtenářů
Dentaria bulbifera - kyčelnice cibulkonosná
Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) Bylina vytrvalá, 30-60 cm vysoká. V zemi má větvený, plazivý oddenek. Lodyha přímá, nevětvená, olistěná až v horní polovině. Přízemní listy dlouze
25.04. 2017
108 čtenářů
Hesperis tristis - večernice smutná
Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) Bylina dvouletá, méně často i víceletá, 30-70 cm vysoká. V zemi má kůlový kořen. Lodyha přímá, hustě olistěná, na povrchu s delšími, odstálými chlupy,
13.04. 2017
213 čtenářů
Viola tricolor - violka trojbarevná
Čeleď: violkovité (Violaceae) Lidové názvy: maceška, violka Popis: Je to jednoletá až víceletá bylina s plazivým oddenkem a přímou nebo poléhavou, 10-30 cm vysokou, lysou nebo dole trochu
13.04. 2017
186 čtenářů
Campanula rapunculoides - zvonek řepkovitý
Čeleď: zvonkovité (Campanulaceae) Popis: Je to vytrvalá, 30 až 80 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem. Lodyha je přímá, málo větvená, hranatá, víceméně chlupatá. Listy zubaté, přízemní
11.04. 2017
192 čtenářů
Potentilla erecta - mochna nátržník
Čeleď: růžovité (Rosaceae) Lidové názvy: tržené koření, krevník, přetržník, galgan, nátržník Popis: Je to vytrvalá bylina s dřevnatým, nahoře vícehlavým oddenkem, který je v mládí
11.04. 2017
158 čtenářů
Oxalis acetosella - šťavel kyselý
Čeleď: šťavelovité (Oxalidaceae) Lidové názvy: zaječí zelí Popis: Je to vytrvalá, 5 - 15 cm vysoká bylina s niťovitým a dužnatě šupinatým oddenkem, s lodyhou zcela zakrnělou a s listy
08.04. 2017
187 čtenářů
Silene dioica - silenka dvoudomá
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Bylina vytrvalá, dvoudomá, 20-60 cm vysoká. V zemi má ztlustlý, větvený kořen. Lodyha přímá, hustě chlupatá, ve svrchní části řídce větvená,
04.04. 2017
213 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae) Bylina vytrvalá, 10-25 cm vysoká. V zemi má podlouhlé válcovité hlízy. Lodyha přímá, plná, na bázi šupinatá, listnatá. Lodyžní listy v počtu 4-6,
04.04. 2017
199 čtenářů
Cypripedium calceolus - střevíčník pantoflíček
Čeleď: vstavačovité (Orchidaceae) Bylina vytrvalá, 20-50 cm vysoká. V půdě má plazivý, krátce článkovaný oddenek. Lodyha přímá, řídce listnatá, jednoduchá, na bázi šupinatá. Listy