Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)

Poslal(a) 15.12. 2011 14:25:29 (12445 čtenářů)

Adventivní pupeny: pupeny spící, které se probouzejí po určitém zásahu. Mohou se vytvořit i po velmi silném zpětném řezu. U maliníku se tak označují pupeny na kořenech, z nichž vyrůstají letorosty.

Afinita: Snášenlivost dvou nebo tří komponentů, umožňující jejich vzájemný srůst ve školce nebo na trvalém stanovišti. Předpokládá určitou příbuznost v rámci druhu, rodu, popř. čeledi. Nejčastěji se posuzuje srůst naštěpované odrůdy s podnoží.

Alternace (alternance) viz střídavá plodnost.

Apikální dominance: převaha (nadvláda) vrcholu (terminálu) ovocného stromu nad postranními výhony (větvemi). Využívá se jí při tvarování ovocných dřevin. Jde o růstový stav rostliny, při kterém je dominantní prodlužovací růst stonku, respektive jeho vrcholu. Pokud je rostlina výrazně ovlivněna apikální dominancí, nedochází k větvení stonku. Podobná situace je i u kořene. Z apikální dominance lze rostlinu vymanit odstraněním růstového vrcholu stonku (kmene) nebo kořene.

Auxiny: přírodní nebo syntetické látky s hormonálním účinkem na rostliny. Indukují růst kořenů a ovládají apikální dominanci hlavního růstového vrcholu. Tyto rostlinné hormony ovlivňují zejména prodlužující růst buněk a buněčné dělení u nadzemních i podzemních orgánů rostlin a stimulují tvorbu kořenů, což se využívá například při vegetativním množení řízkováním.

Asimilace (fotosyntetická asimilace): přeměna CO2 a vody prostřednictvím slunečního světla na energeticky bohatý cukr a kyslík v zelených rostlinách.

Asimiláty: produkty fotosyntézy. Jde o složité organické látky (škroby, cukry) ukládané do nadzemních částí (převážně do plodů) nebo kořenů ovocných rostlin.

Asfyxie: „zadušení“ kořenového systému v utužených a přemokřených půdách kvůli nedostatku vzduchu, který je vytěsněn zpravidla kapilární vodou. Báze: místo, kde začíná vyrůstat výhon na kmeni nebo na větvi.

Bernoty: „vzdušné“ kořeny, které se vytvářejí nejčastěji u typových podnoží, výjimečně u odrůd jabloní, v nadzemní části osy. Po hlubší výsadbě se v půdě přeměňují na vlastní vyživovací kořeny. Při použití vysokého štěpování nebo mezištěpování je větší výskyt bernot na podnoži nežádoucí, protože mohou být vstupní branou infekce různými patogeny.

Brachyblast: krátký výhon zakončený listovou růžicí. Po dobu vegetačního klidu bývá zakončen jedním listovým nebo smíšeným pupenem.

Cytokininy: rostlinné hormony ovlivňující zejména buněčné dělení, spolu s auxiny pozitivně ovlivňují regeneraci výhonů i kořenů, stimulují rozvětvování stonků a zakládání pupenů, významně zpomalují stárnutí buněk.

Čípek: pozůstatek po výhonu, který nebyl beze zbytku odstraněn. Ze spícího nebo špatně vyvinutého pupenu na tomto čípku vznikne slabý, obvykle šikmo nebo vodorovně rostoucí výhon, zakončený většinou květním pupenem.

Čtvrtkmeny: tvary ovocných stromů s vymezenou výškou kmene (0,9 až 1,1 m).

Diploidní odrůdy: odrůdy s dvěma sadami chromozomů. V případě samosprašných odrůd jsou vhodné pro úlohu opylovačů.

Dlouhý řez plodného dřeva: plodné dřevo se neřeže téměř vůbec nebo jen málo, protože by jinak reagovalo příliš mohutnou tvorbou nových výhonů a sníženou tvorbou květních pupenů.

Dlouhý výhon: delší výhon, jehož růst bývá zpravidla zakončen poměrně pozdě, a to většinou listovým, řidčeji květním pupenem. Například u odrůd jabloní, které bohatě kvetou, se tvoří na dlouhých výhonech po stranách květní pupeny, které rozkvétají později a mohou mít svůj význam v letech, kdy v době květu mrzne.

Drátěnka: opěrná konstrukce pro pěstování ovocných rostlin ve tvaru stěn. Sestává z jednoho nebo několika drátů napnutých na opěrných sloupcích nebo kůlech.

Drátěný chránič kmene: obal z drátěného pletiva, kterým se chrání kmen mladého stromku před okusem divokou zvěří.

Druhá míza: pozdně letní období (červenec až srpen), v němž začíná opětovný intenzivní růst. Ve školkařské praxi se tohoto stadia využívá pro očkování klasickými postupy, při nichž je nezbytné snadno odchlípnout kůru podnože.

Dřevní část: část stonku a kořenu, kterou tvoří hmota od kambia dovnitř a kudy se přepravuje od kořenů k listům voda spolu se živinami v ní rozpuštěnými.

Dutá koruna: koruna stromu bez středního výhonu.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
15.96 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
25.08. 2011
19.41 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
14.01. 2015
11.53 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
1.61 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
02.02. 2009
89.93 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
18.12. 2011
8.08 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
21.12. 2011
8.05 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
22.12. 2011
8.76 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
8.45 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
03.01. 2012
9.49 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
27.65 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
2.41 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
2.53 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
4.04 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
30.96 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
58.56 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
15.09 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
63.66 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
36.78 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
10.25 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
30.13 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
7.18 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk