Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)

Poslal(a) 21.12. 2011 11:26:53 (9032 čtenářů)

Lenticely: zkorkovatělé buňky kolem průduchů na slupce plodů. U některých odrůd jádrovin jsou velmi výrazné a bývají popisovány jako tečkovitost.

Letní řez: veškerá řezná opatření provedená po dokončení růstu letorostů na olistěné dřevině. V širším slova smyslu řez během vegetace.

Letorost: nový olistěný letošní přírůstek výhonu (větve) vzniklý z dřevního pupene v době vegetace.

Listová hmota: celkové množství listů, které se podílejí na asimilaci na jednom stromě.

Listová růžice: listy tvořící přeslen, v jejichž středu se většinou vyvíjí květní pupen.

Listový pupen: pupen, z nějž se vyvine letorost bez květů.

Lýková část: část výhonu vně od kambia v nadzemní i kořenové části, kudy se dopravují asimiláty, vytvořené v listech. V kmeni probíhá transport shora dolů.

Meristém: dělivé pletivo rostlin, jehož buňky si trvale uchovávají schopnost dělení a tvorby nových buněk. Jedná se o dosud nediferencované rostlinné pletivo růstových vrcholů a jiných částí rostlin; z meristému se oddělují nové buňky, které se později diferencují na specializovaná pletiva v jednotlivých částech rostlin.

Mezištěpování: naštěpovaná část kmene mezi podnoží a ušlechtilou odrůdou. V případě nesnášenlivosti určitých odrůd hrušní s kdouloňovou podnoží se naštěpuje nejdřív snášenlivá odrůda a na ni žádaná ušlechtilá odrůda. K mezištěpování se může použít také slabě rostoucí odrůda, která má posloužit jako brzda růstu jinak bujně rostoucí kombinace podnože s ušlechtilou odrůdou.

Mikroklima: pozměněné klimatické poměry uvnitř velkého prostoru klimatické oblasti vznikající vlivem lokálních podmínek, jako jsou například jezera, živé ploty, zdi, budovy atd.

Místo na podnoži (větvi) připravené k roubování: silně seříznutý pahýl větve, do nějž se při roubování vsunují ušlechtilé rouby.

Místo sesazení: místo, kam až byla zakrácena daná větev za účelem přeroubování.

Monilinióza: hnilobné projevy na plodech a odumírající místa na výhonech. Tyto příznaky vyvolávají houby z rodu Monilinia.

Mulčování: zakrývání půdy organickou hmotou nebo fólií.

Nalévání pupenů: první viditelný příznak začínajícího rašení po vegetačním klidu, pupeny tloustnou.

Nepravé plodné výhony: zkrácené výhony, hlavně u broskvoní a nektarinek, které vytvářejí pouze květní pupeny, takže se rychle vyholují. Nové přírůstky se u nich tvoří pouze z terminálního pupenu.

Nikolování: speciální způsob očkování, používaný někdy u hrušní. Nahrazuje pracnější mezištěpování odrůd hrušní na kdouloni. Mezi očko ušlechtilé odrůdy hrušně a podnož (kdouloň) se vkládá štítek dřeva dobře srůstající odrůdy hrušně, ke kterému přiroste očko, zatímco štítek přiroste k podnoži. Podmínkou je dobrá afinita odrůd hrušní, z nichž se odebírají štítky, s kdouloní.

Nodus: místo, kde se na letorostu (výhonu) tvoří očka (pupeny), z nichž se v následujícím roce mohou vyvinout květy nebo listy.

Obrost: jednoleté nebo víceleté přírůstky vyšších řádů (zpravidla 5. až 6. řádu), vyrůstající na starším základním dřevě, nesoucí očka, listy, pupeny, popřípadě květy a plody.

Očko: základ budoucích listů, os a květů v době vegetace (buněčné dělivé pletivo, meristém). Je umístěno v úžlabí listu a většinou chráněno šupinami. V roce svého vzniku se nazývá zpočátku očko, později pupen.

Očkování: způsob štěpování, který se obvykle provádí v létě ve školkách. Jedná se při něm o vsazení očka s kousíčkem kůry do zářezu v kůře podnože.

Odplozené dřevo: plodné větve, které se pod tíhou časté a vydatné sklizně ohnuly natolik dolů, že na jejich plodném dřevě již není zaručena dostatečná výživa plodů.

Odrůda ovoce: další rozdělení druhů ovoce, např.: druh ovoce jablko (strom jabloň), odrůda 'Goldstar'.

Odstranění pupenů: vylomení pupenů. Provádí se kvůli zabránění nežádoucí tvorby výhonů.

Ohrožení pozdními mrazíky: nebezpečí zmrznutí a poškození květů a mladých listů mrazem pozdě na jaře, když se vyskytnou teploty pod nulou, a to hlavně u druhů a odrůd, které brzy raší.

Opěrná konstrukce pro kordon (špalír): opora zhotovená z drátů, dřeva atd. za účelem tvarování a podpírání různých tvarů ovocných stěn.

Oválná koruna: tvar koruny, u níž se hlavní větve zapěstují pouze ve směru řady.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
22.50 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
14.01. 2015
17.82 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
10.41 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (1)
06.02. 2017
7.26 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
02.02. 2009
101.16 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
15.12. 2011
13.67 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
9.37 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
22.12. 2011
9.96 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
9.52 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
03.01. 2012
11.02 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
31.78 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
6.98 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
5.37 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
8.41 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
34.17 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
69.80 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
17.38 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
78.33 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
43.07 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
11.76 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
33.38 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
8.13 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk