Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)

Poslal(a) 21.12. 2011 11:26:53 (7475 čtenářů)

Lenticely: zkorkovatělé buňky kolem průduchů na slupce plodů. U některých odrůd jádrovin jsou velmi výrazné a bývají popisovány jako tečkovitost.

Letní řez: veškerá řezná opatření provedená po dokončení růstu letorostů na olistěné dřevině. V širším slova smyslu řez během vegetace.

Letorost: nový olistěný letošní přírůstek výhonu (větve) vzniklý z dřevního pupene v době vegetace.

Listová hmota: celkové množství listů, které se podílejí na asimilaci na jednom stromě.

Listová růžice: listy tvořící přeslen, v jejichž středu se většinou vyvíjí květní pupen.

Listový pupen: pupen, z nějž se vyvine letorost bez květů.

Lýková část: část výhonu vně od kambia v nadzemní i kořenové části, kudy se dopravují asimiláty, vytvořené v listech. V kmeni probíhá transport shora dolů.

Meristém: dělivé pletivo rostlin, jehož buňky si trvale uchovávají schopnost dělení a tvorby nových buněk. Jedná se o dosud nediferencované rostlinné pletivo růstových vrcholů a jiných částí rostlin; z meristému se oddělují nové buňky, které se později diferencují na specializovaná pletiva v jednotlivých částech rostlin.

Mezištěpování: naštěpovaná část kmene mezi podnoží a ušlechtilou odrůdou. V případě nesnášenlivosti určitých odrůd hrušní s kdouloňovou podnoží se naštěpuje nejdřív snášenlivá odrůda a na ni žádaná ušlechtilá odrůda. K mezištěpování se může použít také slabě rostoucí odrůda, která má posloužit jako brzda růstu jinak bujně rostoucí kombinace podnože s ušlechtilou odrůdou.

Mikroklima: pozměněné klimatické poměry uvnitř velkého prostoru klimatické oblasti vznikající vlivem lokálních podmínek, jako jsou například jezera, živé ploty, zdi, budovy atd.

Místo na podnoži (větvi) připravené k roubování: silně seříznutý pahýl větve, do nějž se při roubování vsunují ušlechtilé rouby.

Místo sesazení: místo, kam až byla zakrácena daná větev za účelem přeroubování.

Monilinióza: hnilobné projevy na plodech a odumírající místa na výhonech. Tyto příznaky vyvolávají houby z rodu Monilinia.

Mulčování: zakrývání půdy organickou hmotou nebo fólií.

Nalévání pupenů: první viditelný příznak začínajícího rašení po vegetačním klidu, pupeny tloustnou.

Nepravé plodné výhony: zkrácené výhony, hlavně u broskvoní a nektarinek, které vytvářejí pouze květní pupeny, takže se rychle vyholují. Nové přírůstky se u nich tvoří pouze z terminálního pupenu.

Nikolování: speciální způsob očkování, používaný někdy u hrušní. Nahrazuje pracnější mezištěpování odrůd hrušní na kdouloni. Mezi očko ušlechtilé odrůdy hrušně a podnož (kdouloň) se vkládá štítek dřeva dobře srůstající odrůdy hrušně, ke kterému přiroste očko, zatímco štítek přiroste k podnoži. Podmínkou je dobrá afinita odrůd hrušní, z nichž se odebírají štítky, s kdouloní.

Nodus: místo, kde se na letorostu (výhonu) tvoří očka (pupeny), z nichž se v následujícím roce mohou vyvinout květy nebo listy.

Obrost: jednoleté nebo víceleté přírůstky vyšších řádů (zpravidla 5. až 6. řádu), vyrůstající na starším základním dřevě, nesoucí očka, listy, pupeny, popřípadě květy a plody.

Očko: základ budoucích listů, os a květů v době vegetace (buněčné dělivé pletivo, meristém). Je umístěno v úžlabí listu a většinou chráněno šupinami. V roce svého vzniku se nazývá zpočátku očko, později pupen.

Očkování: způsob štěpování, který se obvykle provádí v létě ve školkách. Jedná se při něm o vsazení očka s kousíčkem kůry do zářezu v kůře podnože.

Odplozené dřevo: plodné větve, které se pod tíhou časté a vydatné sklizně ohnuly natolik dolů, že na jejich plodném dřevě již není zaručena dostatečná výživa plodů.

Odrůda ovoce: další rozdělení druhů ovoce, např.: druh ovoce jablko (strom jabloň), odrůda 'Goldstar'.

Odstranění pupenů: vylomení pupenů. Provádí se kvůli zabránění nežádoucí tvorby výhonů.

Ohrožení pozdními mrazíky: nebezpečí zmrznutí a poškození květů a mladých listů mrazem pozdě na jaře, když se vyskytnou teploty pod nulou, a to hlavně u druhů a odrůd, které brzy raší.

Opěrná konstrukce pro kordon (špalír): opora zhotovená z drátů, dřeva atd. za účelem tvarování a podpírání různých tvarů ovocných stěn.

Oválná koruna: tvar koruny, u níž se hlavní větve zapěstují pouze ve směru řady.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
14.25 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
14.01. 2015
9.12 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
25.08. 2011
17.94 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
02.02. 2009
82.29 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
15.12. 2011
11.61 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
7.38 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
22.12. 2011
8.12 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
7.81 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
03.01. 2012
8.60 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
26.56 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
13.09. 2016
863 čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
28.91 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
52.31 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
13.53 kB čtenářů
Vinná réva - řez
06.08. 2011
55.24 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
32.90 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
9.52 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
27.96 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
6.79 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk
21.03. 2011
43.07 kB čtenářů
Rybíz černý - řez
22.01. 2009
12.50 kB čtenářů
Réva vinná - zimní řez