Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)

Poslal(a) 22.12. 2011 13:49:00 (8765 čtenářů)

Pásová výsadba: tzv. prostorové tvary jsou charakteristické prostorovým uspořádáním koruny. Základní větve se vedou všemi směry, jak ve směru řad, tak směrem do meziřadí. Většinou nevyžadují opěrnou konstrukci nebo jen velmi jednoduchou. Rozdělují se na tvary se středním výhonem: koruna vřetenovitá, patrovitá nebo bezpatrovitá, a bez středního výhonu: koruna kotlovitá, zlepšená kotlovitá, americká zlepšená kotlovitá. Charakteristickou pásovou výsadbou je např. pěstitelský systém štíhlého vřetene, volně rostoucích zákrsků, vřetenovitých zákrsků, čtvrtkmenů s kotlovitou korunou apod.

Plodné dřevo: všechny výhony, větvičky a větve, které nesou květní pupeny.

Plodné větve: větve, jež se nacházejí na hlavních větvích nebo na prodloužení kmene v podřízeném postavení. Roste na nich plodné dřevo.

Plodný trn: krátký výhon (brachyblast) s terminálním květním pupenem.

Plodný výhon: u jádrovin je to delší přírůstek s terminálním květním pupenem; u peckovin dlouhý výhon s terminálním listovým pupenem a postranními květními pupeny.

Plodonoše: prstencové (kroužkové) – plodonoše jádrovin, zvrásněné od jizev po opadlých listech, zakončené smíšeným pupenem; kytičkové (buketní) – plodonoše peckovin s nahloučenými květními pupeny a s vegetativním terminálním pupenem. Podnož: kořen nebo část stonku až k naštěpovanému místu na ovocné dřevině.

Polokmeny: tvary ovocných stromů s vymezenou výškou kmene (1,4 až 1,6 m).

Postranní pupeny: květní a listové pupeny, které nasedají ze strany na výhon.

Postupná sklizeň: víckrát opakovaná sklizeň (tzn. probírkou) závislá na dozrávání plodů, přičemž se vždy sklízí pouze dozrálé plody stromu nebo keře.

Postranní výhony: výhony, jež vyrostou z postranních pupenů.

Pracovní ulička: volný prostor mezi řadami stromů, který může být využit pro průjezd mechanizačních prostředků.

Pravý plodný výhon: většinou se u broskvoní a nektarinek takto označuje výhon, který má po stranách smíšené pupeny, to znamená, že jsou ve skupince buď dva květní a uprostřed jeden listový pupen, nebo jeden květní pupen doprovázený jedním listovým.

Probírka plůdků (plodů): odstraňování nadměrného počtu plůdků (plodů) na stromech ručně nebo následkem postřiku přípravkem, který má probírkový účinek.

Prodloužení kmene viz střední výhon

Prodlužovací výhon: výhon z terminálního pupenu, případně po řezu z posledního pupenu, který pokračuje ve směru původního výhonu, z nějž vyrostl.

Průklest: odstraňování přebytečných větví nebo výhonů uvnitř koruny řezem.

Pruty: krátkověké výhony u polokeřů, například u ostružiníku a maliníku.

Předčasné rozvětvení: letorosty, které se tvoří rovně do stran z bujně rostoucího letorostu v roce jeho vzniku, a to z očka v paždí listu.

Předčasný letorost: přírůstek, který se vytvoří z bujně rostoucího letorostu v roce jeho vzniku. Přechodné pupeny: pupeny, které se podobají květním pupenům. Za příznivých podmínek se z nich vytvoří květní pupeny. Při přehnojení se z nich vyvinou výhony.

Přeslenovité uspořádání větví: hlavní větve vyrůstající z kmene ve stejné výšce, což vede k nežádoucímu oslabení pokračování kmene.

Přestavba koruny: ztráta kuželovitého tvaru koruny, který je důležitý pro dobré osvětlení. Dochází k ní v důsledku nekontrolovaného růstu v horní části.

Přeštěpování: roubování nebo očkování požadované odrůdy na jinou, nevyhovující odrůdu, popř. na původní planou formu stejného nebo blízce příbuzného ovocného druhu. Genetické vlastnosti se při přeštěpování zachovávají. Mohou být však ovlivněny viditelné projevy naštěpované odrůdy (tvar, barva plodů, chuťové vlastnosti dužniny, její šťavnatost nebo sklizňová zralost plodů) při použití různých kombinací původních odrůd a podnoží.

Přídavný (vedlejší, doprovodný) pupen: rezervní pupen umístěný vedle hlavního pupenu, který vyraší v případě zničení hlavního pupenu.

Pupeny: základy budoucích listů, os a květů zpravidla v období vegetačního klidu.

Pyl: pylová zrnka, jemný prášek, který se musí přenést na bliznu větrem nebo hmyzem (opylení), aby mohlo dojít k oplození.

Pyramidální koruna: tvar koruny se středním výhonem a třemi až čtyřmi hlavními větvemi, které jsou rovnoměrně rozloženy na všechny strany.

Rajonizace: výběr vhodných oblastí pro pěstování rostlin.

Rakovina: houbová choroba, která vede k odumírání kůry. Kambiální pletivo se snaží zavalit tyto rány kalusem, a tak vznikají nádorovité útvary.

Rašení: začátek růstu po období vegetačního klidu s viditelným rozvíjením pupenů.

Regenerace: obnova, popř. obrůstání.

Rekultivace půdy: obnova úrodnosti půdy.

Remontace: opakované kvetení nebo plodnost rostlin během téže vegetace.

Reprodukční: V ovocnářství nejčastěji směřující k tvorbě plodů.

Retardanty: růstově aktivní látky, které brzdí dlouživý růst rostlin.

Rigolační orba (rigolování): velmi hluboká orba, pomocí které se přemísťuje ornice do podorniční vrstvy.

Roubování: způsob štěpování vhodný obzvláště pro staré stromy. Provádí se v dubnu až květnu, jakmile lze kůru podnože uvolnit, aby se pod ni dal vsunout ušlechtilý roub.

Rouby: jednoleté výhony nebo letorosty, které se řežou za účelem různých způsobů štěpování.

Rzivost plodů: zkorkovatění slupky plodu. Bývá podmíněno povětrnostními vlivy, odrůdově, mechanickým poškozením, fyziologickými příčinami, nepříznivým stanovištěm či poruchami ve výživě. Někdy se objeví i po postřiku jabloní měďnatými přípravky nebo po aplikaci chloridu vápenatého na list za teplého počasí.

Řez kořenů: zakrácení kořenů při výsadbě ovocné dřeviny, nebo zmenšení objemu kořenů u příliš bujně rostoucího stromu přeseknutím kořenů rýčem nebo speciálním strojem na podžezávání kořenů.

Řez na postranní výhon: odstranění prodlužovacího výhonu seříznutím na postranní výhon.

Řez po výsadbě: řez uskutečněný bezprostředně po výsadbě. Při podzimní výsadbě se řeže až zjara dalšího roku. Tímto řezem je položen základ budoucí koruny.

Řízek dřevitý: jednoletý výhon, který se řeže za účelem nepohlavního rozmnožování rostlin v době vegetačního klidu a zahrnuje se do dvou třetin zeminou. Zapustí kořeny a vznikne tak nová sazenice se stejnými dědičnými vlastnostmi jako původní rostlina.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
15.97 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
25.08. 2011
19.41 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
14.01. 2015
11.53 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
2.23 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (1)
06.02. 2017
1.61 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
15.12. 2011
12.45 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
8.08 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
21.12. 2011
8.05 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
29.12. 2011
8.45 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
03.01. 2012
9.49 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
27.66 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
2.41 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
2.54 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
4.04 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
30.96 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
58.58 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
15.09 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
63.66 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
36.78 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
10.25 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
30.13 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
7.18 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk