Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)

Poslal(a) 29.12. 2011 15:22:46 (8443 čtenářů)

Samosprašnost: schopnost odrůdy nasadit plody bez opylení cizím pylem.

Sesazení: silný zpětný řez koruny stromu pro účely přeroubování.

Smíšené pupeny: květní pupeny obvyklé u jádrového ovoce, z nichž se vyvíjejí kromě květů i listy.

Smíšený pupen: nese základy budoucích květů (květenství) a současně listů, např. u jabloní, hrušní, kdouloní apod.

Smíšená skupina pupenů: nahloučení květních a listových pupenů nacházející se přímo na výhonu především u broskvoní, meruněk a třešní. Nejčastěji jsou tyto skupiny ve složení 1 + 1 nebo 2 + 1 (dva květní a jeden listový uprostřed, např. broskvoň). Někdy vzniká jen zdánlivě smíšená skupina, kde vedle normálně vyvinutého květního pupene je slabě vyvinutý květní pupen nebo vzniká skupina více dobře vyvinutých květních pupenů (jde o tzv. nepravou smíšenou skupinou).

Solitérní dřevina: osamoceně stojící dřevina s okrasným habitem.

Sorpce živin viz poutání živin.

Spící očka: očka založená především na větevním kroužku, která vyraší často až po letech na zvláštní popud (řez), viz též spící pupen.

Spící pupen: pupen, který nevyrašil řadu let, uchoval si životaschopnost a vyraší často až po letech na zvláštní popud (řez, poranění).

Spon: vzdálenost stromů ve výsadbě od sebe. První číslo udává vzdálenost řad a druhé vzdálenost stromů od sebe v řadě.

Spurtypová odrůda: odrůda, která vytváří bohatý krátký plodonosný obrost (brachyblasty).

Stagnující voda: vlivem nevhodné struktury půdy neodtéká půdní voda a způsobuje trvalé zamokření, které vede k nedostatku kyslíku pro kořeny rostlin.

Stěnová výsadba: tzv. plošné tvary jsou charakteristické vedením hlavních větví pouze ve směru řad. Do meziřadí se zapěstovává pouze plodný obrost. Vyžadují opěrnou konstrukci buď v podobě jednoduché drátěnky, nebo častěji složitý systém několika dvojic drátů apod. Patří sem např. zploštělá vřetena, různé palmety a kordony.

Sterilita: neplodnost způsobená různými faktory.

Stonek: souhrn nadzemních částí rostliny.

Strupovitost: choroba projevující se tmavými až černými skvrnami na listech, větvích a plodech vyvolaná houbou Venturia inaequalis.

Střední osa viz střední výhon

Střední výhon: je to pokračování kmene a stejně jako hlavní větve patří k základní konstrukci („kostře“) koruny.

Střídavá plodnost: rok, v němž strom plodí, se vždy střídá s rokem bez úrody.

Symptomy: příznaky, charakteristické reakce rostlin na nedostatek nebo přebytek některých živin, na ochoření chorobami nebo napadení škůdci apod.

Špičák: jednoletá, neseřezaná sazenice, většinou bez postranního obrostu.

Štěpování: metoda nepřímého množení ušlechtilých odrůd, kdy se nechají srůst živé části dvou rostlin, jestliže by se výhony ušlechtilé odrůdy těžko zakořenily.

Tažná větev: při sesazování větších korun se ponechá v dostatečné vzdálenosti od místa přeroubování větev, která zajišťuje výživu stromu do té doby, než ušlechtilá odrůda sama vytvoří dostatek listové hmoty.

Terminál: vrchol. Zpravidla takto bývá označována vrcholová střední osa stromu, která se vyvíjí jako přímé pokračování kmene. Terminální pupen: květní nebo listový pupen na konci výhonu.

Transpirace: výpar vody z rostlin prostřednictvím listů.

Triploidní odrůda: většinou velkoplodá odrůda s třemi sadami chromozomů. Její pyl, pokud je vůbec produkován, není schopen vyklíčit na blizně. Jako opylovač je nevhodná.

Třešňový týden: označení pro rozdělení doby zralosti u třešní.

Tvar stromu: označení tvaru stromu podle výšky kmene.

Tvarování mladých výhonů: z mladých výhonů se vhodným řezem vytvoří funkční plodné větve v koruně stromu.

Tvorba mrazových desek: plošně utvářené vpadlé oblasti na kůře. Vznikají, když na mrazem poškozených místech nemůže probíhat tloustnutí.

Tyčinky: celé samčí pohlavní orgány květu. Skládají se z nitky a prašníků, v nichž je pyl.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
15.95 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
14.01. 2015
11.51 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
2.21 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (1)
06.02. 2017
1.60 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
02.02. 2009
89.90 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
15.12. 2011
12.44 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
8.08 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
21.12. 2011
8.04 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
22.12. 2011
8.75 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
03.01. 2012
9.48 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
27.64 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
2.39 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
2.52 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
4.01 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
30.94 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
58.51 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
15.07 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
63.61 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
36.75 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
10.24 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
30.11 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
7.17 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk