Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)

Poslal(a) 03.01. 2012 15:20:45 (8596 čtenářů)

Úhel nasazení větve: úhel, pod nímž daná větev nasedá na střední osu (terminál) stromu.

Ušlechtilá odrůda: cíleně šlechtěná nebo selektovaná odrůda, vhodná pro rozmnožování.

Vegetační klid: období, kdy dřevina neroste, od opadu listů po vyrašení pupenů.

Vegetační období: doba růstu od vyrašení pupenů až po opadání listů.

Vegetativní rozmnožování: všechny způsoby nepohlavního rozmnožování rostlin.

Vektor: zpravidla hmyzí přenašeč chorob.

Větev: víceletý zdřevnatělý a rozvětvený výhon na dřevině.

Větevní kroužek: místo, kde větev nasedá na kmen, resp. na jinou větev či na dřevo posledního roku. V tomto místě se často vyskytuje větší počet spících pupenů.

Větrolam: jednořadý nebo víceřadý pás vysazený z rychle rostoucích stromů na návětrné straně výsadby sloužící jako ochrana proti silným větrům.

Viruprostý: prostý virů, které jsou známé pro příslušný ovocný druh (zkratka VF).

Vlky: nadměrně dlouhé, obvykle bujně a strmě rostoucí výhony s měkkým dřevem. Většinou vyrůstají v místech, kde je nedostatek světla ze spících nebo adventivních pupenů jako projev samozmlazování, popřípadě po zásahu vyvolávajícím zmlazení stromu. Z těchto výhonů není vhodné odebírat rouby! Zahušťují korunu, nevytvářejí se na nich květní pupeny, často namrzají, proto je při letním nebo zimním řezu odstraňujeme.

Vrcholový pupen viz terminální pupen

Vřeteno: tvar korun, kdy plodné větve vycházejí ze středního výhonu. Dole rostou dlouhé plodné větve a nahoře krátké. Tvar stromu připomíná jedli.

Vřeteno s přebujelou horní částí: vřeteno, které vykazuje v horních partiích příliš bujný růst a jehož větve jsou nahoře delší než dole.

Vyholená koruna: koruna stromu, která se zelená už jen u vnějšího okraje, protože pupeny uvnitř koruny vinou nedostatku světla neraší.

Vyholené větve: větve bez jakéhokoli postranního i plodného obrostu. K vyholování dochází při velkém zastínění nebo po namrznutí pupenů, zejména u starších větví některých odrůd.

Vyholení: na větvích chybí plodonosný obrost, protože postranní pupeny neraší, popřípadě vůbec nejsou přítomny.

Výhon: nový, nejčastěji jednoletý nerozvětvený přírůstek větve po ukončení vegetace (bez listů), který má po stranách pupeny (v bezlistém stavu). Výhony mohou být plodné (nesoucí květní pupeny) a vegetativní (nesoucí dřevní nebo listové pupeny).

Výnosový potenciál: nejvyšší možný výnos, kterého lze teoreticky dosáhnout při pěstování rostlin v optimálních podmínkách.

Vylomení konkurenčního letorostu: předčasné odstranění konkurenčního letorostu vylomením, prospívající terminálnímu výhonu v prodloužení kmene nebo větve.

Výmladky obrůstající z kmene: výhony, které se tvoří na kmeni.

Vyslepení pupenů: vylomení jednoho nebo dvou pupenů přímo za pupenem, na který byl veden řez, aby se netvořily konkurenční výhony.

Vysokokmeny: tvary ovocných stromů vázané na určitou výšku kmene. U většiny druhů představuje výška kmene více než 1,8 m (zpravidla do 2,2 m), pouze u stromkového rybízu a angreštu 0,9 až 1,1 m.

Vytrhávání (vylamování) vlků: ještě nezdřevnatělé vlky se místo odříznutí odtrhnou (vylomí) směrem dozadu.

Zababčení: natolik omezený růst stromků, že roční přírůstky výhonů jsou takřka neznatelné a stromek takzvaně „sedí“, tedy neroste. Tento jev se vyskytuje nejen po výsadbě na trvalé stanoviště, ale i u starých stromů vyčerpaných plodností, bez dostatečné výživy nebo jako projev onemocnění (tzv. růstová deprese).

Zakládka: místo pro přechodné založení stromků nebo keřů do půdy nebo vhodného substrátu (rašelina, kompost) před vlastní výsadbou dřevin na trvalé stanoviště.

Zakončení výhonu: ukončení růstu výhonu vytvořením terminálního pupenu.

Zakrácení na větev či pupen směřující dolů: příliš dlouhé výhony se zakrátí. Řeže se na plodné dřevo nebo pupeny, které rostou do strany nebo směrem dolů.

Zálistky (rozvětvené letorosty): předčasně se rozvětvující letorosty, postranní letorosty vyrůstající z úžlabních oček v roce svého vzniku.

Zářezy: srpovité zářezy do kůry nad pupenem přimějí tento pupen vyrašit.

Zával: uzavření rány dělením kambiálních buněk na okraji rány.

Zimní řez: všechna řezná opatření, která se provedou během vegetačního klidu na neolistěných ovocných dřevinách.

Zmlazovací řez: u koruny, která se delší dobu neprořezávala, se zkrátí hlavní větve směřující dolů na výhony směřující vzhůru, z nichž se pak vybudují nové hlavní větve.

Zuby listu pily: střídavě ohnuté zuby listu pily („šrank“).

Žabka: speciální zahradnický nůž se srpovitě zahnutou čepelí. Umožňuje náročný a velmi kvalitní řez, aniž by se poškodilo pletivo řezné rány výhonu nebo větve.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
14.26 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
25.08. 2011
17.94 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
14.01. 2015
9.12 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
02.02. 2009
82.29 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
15.12. 2011
11.61 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
7.38 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
21.12. 2011
7.48 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
22.12. 2011
8.12 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
7.81 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
04.02. 2009
26.56 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
13.09. 2016
865 čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
28.91 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
52.31 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
13.53 kB čtenářů
Vinná réva - řez
06.08. 2011
55.25 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
32.90 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
9.52 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
27.96 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
6.79 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk
21.03. 2011
43.07 kB čtenářů
Rybíz černý - řez
22.01. 2009
12.50 kB čtenářů
Réva vinná - zimní řez