Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)

Poslal(a) 03.01. 2012 15:20:45 (9489 čtenářů)

Úhel nasazení větve: úhel, pod nímž daná větev nasedá na střední osu (terminál) stromu.

Ušlechtilá odrůda: cíleně šlechtěná nebo selektovaná odrůda, vhodná pro rozmnožování.

Vegetační klid: období, kdy dřevina neroste, od opadu listů po vyrašení pupenů.

Vegetační období: doba růstu od vyrašení pupenů až po opadání listů.

Vegetativní rozmnožování: všechny způsoby nepohlavního rozmnožování rostlin.

Vektor: zpravidla hmyzí přenašeč chorob.

Větev: víceletý zdřevnatělý a rozvětvený výhon na dřevině.

Větevní kroužek: místo, kde větev nasedá na kmen, resp. na jinou větev či na dřevo posledního roku. V tomto místě se často vyskytuje větší počet spících pupenů.

Větrolam: jednořadý nebo víceřadý pás vysazený z rychle rostoucích stromů na návětrné straně výsadby sloužící jako ochrana proti silným větrům.

Viruprostý: prostý virů, které jsou známé pro příslušný ovocný druh (zkratka VF).

Vlky: nadměrně dlouhé, obvykle bujně a strmě rostoucí výhony s měkkým dřevem. Většinou vyrůstají v místech, kde je nedostatek světla ze spících nebo adventivních pupenů jako projev samozmlazování, popřípadě po zásahu vyvolávajícím zmlazení stromu. Z těchto výhonů není vhodné odebírat rouby! Zahušťují korunu, nevytvářejí se na nich květní pupeny, často namrzají, proto je při letním nebo zimním řezu odstraňujeme.

Vrcholový pupen viz terminální pupen

Vřeteno: tvar korun, kdy plodné větve vycházejí ze středního výhonu. Dole rostou dlouhé plodné větve a nahoře krátké. Tvar stromu připomíná jedli.

Vřeteno s přebujelou horní částí: vřeteno, které vykazuje v horních partiích příliš bujný růst a jehož větve jsou nahoře delší než dole.

Vyholená koruna: koruna stromu, která se zelená už jen u vnějšího okraje, protože pupeny uvnitř koruny vinou nedostatku světla neraší.

Vyholené větve: větve bez jakéhokoli postranního i plodného obrostu. K vyholování dochází při velkém zastínění nebo po namrznutí pupenů, zejména u starších větví některých odrůd.

Vyholení: na větvích chybí plodonosný obrost, protože postranní pupeny neraší, popřípadě vůbec nejsou přítomny.

Výhon: nový, nejčastěji jednoletý nerozvětvený přírůstek větve po ukončení vegetace (bez listů), který má po stranách pupeny (v bezlistém stavu). Výhony mohou být plodné (nesoucí květní pupeny) a vegetativní (nesoucí dřevní nebo listové pupeny).

Výnosový potenciál: nejvyšší možný výnos, kterého lze teoreticky dosáhnout při pěstování rostlin v optimálních podmínkách.

Vylomení konkurenčního letorostu: předčasné odstranění konkurenčního letorostu vylomením, prospívající terminálnímu výhonu v prodloužení kmene nebo větve.

Výmladky obrůstající z kmene: výhony, které se tvoří na kmeni.

Vyslepení pupenů: vylomení jednoho nebo dvou pupenů přímo za pupenem, na který byl veden řez, aby se netvořily konkurenční výhony.

Vysokokmeny: tvary ovocných stromů vázané na určitou výšku kmene. U většiny druhů představuje výška kmene více než 1,8 m (zpravidla do 2,2 m), pouze u stromkového rybízu a angreštu 0,9 až 1,1 m.

Vytrhávání (vylamování) vlků: ještě nezdřevnatělé vlky se místo odříznutí odtrhnou (vylomí) směrem dozadu.

Zababčení: natolik omezený růst stromků, že roční přírůstky výhonů jsou takřka neznatelné a stromek takzvaně „sedí“, tedy neroste. Tento jev se vyskytuje nejen po výsadbě na trvalé stanoviště, ale i u starých stromů vyčerpaných plodností, bez dostatečné výživy nebo jako projev onemocnění (tzv. růstová deprese).

Zakládka: místo pro přechodné založení stromků nebo keřů do půdy nebo vhodného substrátu (rašelina, kompost) před vlastní výsadbou dřevin na trvalé stanoviště.

Zakončení výhonu: ukončení růstu výhonu vytvořením terminálního pupenu.

Zakrácení na větev či pupen směřující dolů: příliš dlouhé výhony se zakrátí. Řeže se na plodné dřevo nebo pupeny, které rostou do strany nebo směrem dolů.

Zálistky (rozvětvené letorosty): předčasně se rozvětvující letorosty, postranní letorosty vyrůstající z úžlabních oček v roce svého vzniku.

Zářezy: srpovité zářezy do kůry nad pupenem přimějí tento pupen vyrašit.

Zával: uzavření rány dělením kambiálních buněk na okraji rány.

Zimní řez: všechna řezná opatření, která se provedou během vegetačního klidu na neolistěných ovocných dřevinách.

Zmlazovací řez: u koruny, která se delší dobu neprořezávala, se zkrátí hlavní větve směřující dolů na výhony směřující vzhůru, z nichž se pak vybudují nové hlavní větve.

Zuby listu pily: střídavě ohnuté zuby listu pily („šrank“).

Žabka: speciální zahradnický nůž se srpovitě zahnutou čepelí. Umožňuje náročný a velmi kvalitní řez, aniž by se poškodilo pletivo řezné rány výhonu nebo větve.
Ukázka části textu z knihy Řez ovocných dřevin, Josef Sus, Tomáš Nečas
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: řez ovocných

23.02. 2012
15.96 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - udržovací řez
25.08. 2011
19.41 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
14.01. 2015
11.53 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
1.61 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
02.02. 2009
89.93 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
15.12. 2011
12.44 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
8.08 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
21.12. 2011
8.05 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (3)
22.12. 2011
8.76 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
8.45 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
04.02. 2009
27.65 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
2.41 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
2.53 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
4.03 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
30.96 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
58.56 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
15.09 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
63.65 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
36.77 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
10.25 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
30.13 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
7.18 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk