Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů A-M

Poslal(a) 20.02. 2012 11:42:02 (5505 čtenářů)

Abiotické poruchy – poškození rostlin způsobené abiotickými (neživými) činiteli (např. klimatickými faktory, půdními vlivy, karenčními poruchami, mechanickým poškozením, genetickými poruchami, exhaláty, herbicidy nebo jinými iatrogenně navozenými činiteli).

Aeciospory – jarní výtrusy rzi. Jde o dvoujaderné výtrusy rzi vytvořené na aeciu. Tento typ spor se tvoří na konci tzv. aeciového stadia rzi, které se uskutečňuje na mezihostiteli a slouží k primární infekci primárního hostitele. Příklad: při sloupečkové rzivosti rybízu na jaře vytvořené aeciospory na borovici vejmutovce jsou větrem zanášeny na listy rybízu, kde se pak ve druhé fázi během vegetace vytvoří nejprve letní spory (urediospory) a později zimní spory (teliospory). Tyto pak po vyklíčení v basidiospory opětovně napadají borovice.

Antagonizmus – nesnášenlivost, snížení účinku až jeho úplné vymizení vlivem opačného působení dvou činitelů či látek (např. při nevhodné směsi pesticidů).

Askospory – spory vřeckatých hub vzniklé pohlavním dělením.

Atraktant – vnadidlo, prostředek či přípravek, který k sobě láká a přitahuje škůdce (např. feromonový lapák).

Biopesticid – chemicky definovaná látka biologického původu k ochraně rostlin.

Blastospora – nepohlavní spora vzniklá pučením.

Dospělec (imago) – konečné vývojové stadium hmyzu; dospělý jedinec, jehož orgány se už nemění (např. motýl, brouk apod.).

Emulze – těžce mísitelná kapalina ředěná vodou.

Eradikace – úplná likvidace původce choroby.

Iatgrogenní porucha – porucha vyvolaná nevhodným ochranným opatřením.

Introdukce – zavedení (vnesení).

Jícha – postřiková (aplikační) kapalina s obsahem účinných látek.

Karenční poruchy – poruchy růstu a vývoje rostlin způsobené nedostatkem určité živiny či prvků (viz např. chloróza, hořká skvrnitost).

Konidie – vnější (exogenní) spory vzniklé nepohlavním dělením.

Kukla – vývojové stadium hmyzu mezi larvou a dospělým hmyzem; kukla je nepohyblivá a vzniká po posledním svlékání larvy.

Larva – vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou. Larvy postupně rostou, vyvíjejí se a přitom se svlékají. Larvami jsou např. housenky
(larvy motýlů), housenice (larvy blanokřídlých – pilatek, ploskohřbetek) či ponravy (larvy chroustů).

Monitorování – dlouhodobé sledování či vyhodnocování pomocí určité pomůcky nebo přístroje (sledování výskytu škůdců apod.).
Ukázka části textu z knihy Účinná ochrana zahradních plodin, Horák Josef, Rod Jaroslav
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: ochrana zahradních

20.03. 2012
20.89 kB čtenářů
Rostlinolékař - moniliniová spála a moniliniová hniloba
14.03. 2012
21.62 kB čtenářů
Rostlinolékař - americké padlí angreštu
13.06. 2007
27.73 kB čtenářů
Choroby a škůdci rostlin
08.03. 2012
22.95 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
23.01. 2012
6.28 kB čtenářů
Účinná ochrana zahradních plodin
08.03. 2012
16.85 kB čtenářů
Rostlinolékař - strupovitost jabloně a hrušně
06.05. 2009
25.88 kB čtenářů
Zahradní besídky - pohoda a radost ze širokého výběru variant
08.11. 2013
11.62 kB čtenářů
Listopadka - pozdní kouzlo
14.01. 2009
17.49 kB čtenářů
Hemerocallis - denivka
16.10. 2014
6.94 kB čtenářů
Zelenina - podzimní výsadba
27.07. 2007
29.61 kB čtenářů
Zahradní krby a grily (2)
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
28.04. 2017
25 čtenářů
Terasa - výběr rostlin
18.03. 2017
192 čtenářů
Rostliny - sázení
06.01. 2017
807 čtenářů
Smíšené trvalkové záhony
20.09. 2016
1.04 kB čtenářů
Čarověník
10.04. 2015
54.85 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
05.04. 2015
72.90 kB čtenářů
Živé ploty - vhodné rostliny na živý plot
19.01. 2015
112.79 kB čtenářů
Mravenci
23.11. 2014
6.74 kB čtenářů
Terčovník zední - Xanthoria parietina
25.10. 2013
16.37 kB čtenářů
Balkonové rostliny - rady pro pěstování
16.10. 2013
25.93 kB čtenářů
Úprava záhonků na podzim
15.10. 2013
213.66 kB čtenářů
Podzimní plody - jedlé i nejedlé