Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů A-M

Poslal(a) 20.02. 2012 11:42:02 (5727 čtenářů)

Abiotické poruchy – poškození rostlin způsobené abiotickými (neživými) činiteli (např. klimatickými faktory, půdními vlivy, karenčními poruchami, mechanickým poškozením, genetickými poruchami, exhaláty, herbicidy nebo jinými iatrogenně navozenými činiteli).

Aeciospory – jarní výtrusy rzi. Jde o dvoujaderné výtrusy rzi vytvořené na aeciu. Tento typ spor se tvoří na konci tzv. aeciového stadia rzi, které se uskutečňuje na mezihostiteli a slouží k primární infekci primárního hostitele. Příklad: při sloupečkové rzivosti rybízu na jaře vytvořené aeciospory na borovici vejmutovce jsou větrem zanášeny na listy rybízu, kde se pak ve druhé fázi během vegetace vytvoří nejprve letní spory (urediospory) a později zimní spory (teliospory). Tyto pak po vyklíčení v basidiospory opětovně napadají borovice.

Antagonizmus – nesnášenlivost, snížení účinku až jeho úplné vymizení vlivem opačného působení dvou činitelů či látek (např. při nevhodné směsi pesticidů).

Askospory – spory vřeckatých hub vzniklé pohlavním dělením.

Atraktant – vnadidlo, prostředek či přípravek, který k sobě láká a přitahuje škůdce (např. feromonový lapák).

Biopesticid – chemicky definovaná látka biologického původu k ochraně rostlin.

Blastospora – nepohlavní spora vzniklá pučením.

Dospělec (imago) – konečné vývojové stadium hmyzu; dospělý jedinec, jehož orgány se už nemění (např. motýl, brouk apod.).

Emulze – těžce mísitelná kapalina ředěná vodou.

Eradikace – úplná likvidace původce choroby.

Iatgrogenní porucha – porucha vyvolaná nevhodným ochranným opatřením.

Introdukce – zavedení (vnesení).

Jícha – postřiková (aplikační) kapalina s obsahem účinných látek.

Karenční poruchy – poruchy růstu a vývoje rostlin způsobené nedostatkem určité živiny či prvků (viz např. chloróza, hořká skvrnitost).

Konidie – vnější (exogenní) spory vzniklé nepohlavním dělením.

Kukla – vývojové stadium hmyzu mezi larvou a dospělým hmyzem; kukla je nepohyblivá a vzniká po posledním svlékání larvy.

Larva – vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou. Larvy postupně rostou, vyvíjejí se a přitom se svlékají. Larvami jsou např. housenky
(larvy motýlů), housenice (larvy blanokřídlých – pilatek, ploskohřbetek) či ponravy (larvy chroustů).

Monitorování – dlouhodobé sledování či vyhodnocování pomocí určité pomůcky nebo přístroje (sledování výskytu škůdců apod.).
Ukázka části textu z knihy Účinná ochrana zahradních plodin, Horák Josef, Rod Jaroslav
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

Články: ochrana zahradních

20.03. 2012
22.03 kB čtenářů
Rostlinolékař - moniliniová spála a moniliniová hniloba
14.03. 2012
22.68 kB čtenářů
Rostlinolékař - americké padlí angreštu
13.06. 2007
28.29 kB čtenářů
Choroby a škůdci rostlin
08.03. 2012
23.87 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
14.03. 2012
6.96 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů O-Z
08.03. 2012
17.89 kB čtenářů
Rostlinolékař - strupovitost jabloně a hrušně
30.03. 2017
1.17 kB čtenářů
Camassia cusickii - ladoník
26.04. 2017
727 čtenářů
Macleaya cordata - okecek, makleja
06.05. 2009
27.01 kB čtenářů
Zahradní besídky - pohoda a radost ze širokého výběru variant
14.01. 2009
18.09 kB čtenářů
Hemerocallis - denivka
16.10. 2014
7.79 kB čtenářů
Zelenina - podzimní výsadba
Diskusní fórum / Ostatní k rostlinám
22.12. 2017
216 čtenářů
Závěsný koš na květiny
15.08. 2017
913 čtenářů
Rostliny na slunce
23.07. 2017
60.78 kB čtenářů
Bršlice - jak se zbavit bršlice
05.07. 2017
1.56 kB čtenářů
Terasa - výběr rostlin
18.03. 2017
854 čtenářů
Rostliny - sázení
06.01. 2017
2.32 kB čtenářů
Smíšené trvalkové záhony
20.09. 2016
1.96 kB čtenářů
Čarověník
05.04. 2015
78.58 kB čtenářů
Živé ploty - vhodné rostliny na živý plot
19.01. 2015
119.97 kB čtenářů
Mravenci
23.11. 2014
7.69 kB čtenářů
Terčovník zední - Xanthoria parietina
25.10. 2013
17.34 kB čtenářů
Balkonové rostliny - rady pro pěstování