Řez ovocných stromů - udržovací řez

Poslal(a) 23.02. 2012 11:22:15 (15959 čtenářů)

Ovocné stromy a keře vyžadují pravidelný, jejich vývojovému stadiu a zdravotnímu stavu přiměřený udržovací řez. Vhodným řezem udržíte jejich korunu prosvětlenou a přitom produktivní. Řezem ovlivňujete nejen tvar stromu, ale také následně jeho plodnost, kvalitu ovoce, odolnost proti chorobám a škůdcům a mimo jiné i pracovní podmínky při sklizni a ošetřování stromů a keřů.

Řez ovocných stromů (FISKARS)

Než sáhnete po pilce a nůžkách, uvědomte si důležité zásady:

Řez v období časného jara podněcuje vegetativní růst stromů. Zkracování výhonů a větví nutí dřeviny k dalšímu rozvětvování. To by nemělo na jedné straně korunu příliš zahušťovat, na druhé straně je potřeba průběžně obměňovat plodné dřevo mladšími výhony. Když seříznete výhon či větev, přerušíte tok výživných látek, ale také rostlinných hormonů. Následkem řezu je pak snaha ovocné dřeviny nahradit ztracené části. Zbylá část probudí k růstu pupeny, které by jinak zůstaly v klidu.

Takovýto účinek řezu se využívá při formování koruny mladého stromu a v pozdější fázi života dřeviny k jejímu žádoucímu zmlazování, které prodlužuje produktivní fázi. Zpětným řezem na větev nebo na očko, které směřují ven z koruny, lze přesměrovat pokračování růstu větve tak, aby se vyplnil prázdný, neproduktivní prostor a napravila poškozená architektura koruny.

Zkracování větví
V prvních letech po výsadbě se při výchovném řezu zkracují hlavně jednoleté výhony ve vnějších partiích koruny. Cílem je vytvořit vzdušnou a přitom pevnou kostru koruny. To znamená, aby kosterní větve nebyly příliš dlouhé a slabé. Takovéto větve by zátěž ovoce mohla vylámat nebo polámat. Při výchovném řezu a tvarování stromu se podněcuje rozvětvování. Po ukončení výchovného řezu se v dalších letech koriguje tvar a vyváženost koruny stromu zkracováním kosterních větví. Ostatní větve se ponechávají bez řezu.

Přesměrování větví
Zpětným řezem starších, do oblouku převislých větví se v rostlině přesměruje tok látek. Zbývající větve pak tvoří menší množství výhonů. Při tomto způsobu řezu se odstraňují především přestárlé větve, které mají převislé špičky; odřízněte je až po silnou náhradní větev směřující nahoru nebo ven z koruny. Zbývající část větve obrazí novými výhony a vytvoří mladé, plodné větve. Pokud zbývající větve rostou vodorovně, dá se očekávat, že silně obrazí.

Prosvětlovací řez
Při prosvětlování keřů bobulového ovoce a planých ovocných dřevin se starší větve odřezávají těsně u země.

U stromů se odstraňují řezem celé přestárlé hlavní větve nebo větve zahušťující nitro koruny. Starší stromy vytvářejí tzv. vlky, což jsou strmě vzhůru rychle rostoucí výhony s řídkými pletivy. Některé z nich lze využít ke zmlazení stromu. U vlků, ponechaných jako náhrada přestárlých větví, ustřihněte vrcholek, aby se rozvětvily a zesílily; ostatní vlky je třeba odstranit, aby korunu nezahušťovaly.

Větve, které byly ponechány bez řezu, budou po prosvětlení koruny znovu vytvářet kvalitní plodný obrost.

Po prosvětlení keřů bobulového ovoce vyrůstají na bázi ponechaných větví mladé, plodné výhony.
Ukázka textu z časopisu Naše krásná zahrada
Vydavatelství BURDA Praha spol. s.r.o.
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
http://www.burda.cz/

foto www.fiskars.com

Články: řez ovocných

14.01. 2015
11.53 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
25.08. 2011
19.41 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin
06.02. 2017
2.22 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (1)
06.02. 2017
1.61 kB čtenářů
Řez ovocných stromů (2)
02.02. 2009
89.93 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - zásady při řezu
15.12. 2011
12.44 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (1)
18.12. 2011
8.08 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (2)
22.12. 2011
8.76 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (4)
29.12. 2011
8.45 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (5)
03.01. 2012
9.49 kB čtenářů
Řez ovocných dřevin - slovníček odborných názvů (6)
04.02. 2009
27.65 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - nástroje a pomůcky k řezu (1)
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
17.03. 2017
2.40 kB čtenářů
Třešeň - řez
15.03. 2017
2.53 kB čtenářů
Meruňka - řez
13.09. 2016
4.03 kB čtenářů
Ostružiny - řez, množení
11.03. 2013
30.96 kB čtenářů
Řez jabloní a hrušní - správná doba řezu
09.09. 2015
58.55 kB čtenářů
Řez peckovin
24.02. 2011
15.09 kB čtenářů
Vinná réva - řez
21.03. 2017
63.64 kB čtenářů
Broskvoně - řez
15.09. 2011
36.77 kB čtenářů
Meruňka - hlubší řez
08.02. 2010
10.25 kB čtenářů
Angrešt - řez
09.03. 2009
30.13 kB čtenářů
Meruňka - řez
23.02. 2009
7.18 kB čtenářů
Řez ovocných stromů - poptávka, okres Šumperk