Rostlinolékař - strupovitost jabloně a hrušně

Poslal(a) 08.03. 2012 16:11:21 (17875 čtenářů)

(Ventura inaequalis)
Zárodky strupovitosti přezimují na opadlých listech, ve kterých se již na podzim zakládají plodničky pohlavního stadia – peritecia. Na jaře, při počátku rašení jabloně a při teplotách nad 10 °C, postupně peritecia dozrávají a v nich ve vřeckách dozrávají askospory, jež jsou vystřelovány do okolí.

Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)

Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)

Askospory jsou zdrojem primární infekce. Maximum se jich uvolňuje v období od fáze růžového poupěte až asi 14 dnů po odkvětu. Askospory napadají listy a plody, na nich se pak vytváří pod kutikulou mycelium a později nepohlavní sporykonidie. Z nich vznikají druhotné infekce. U hrušní jsou kromě listů a plodů napadány též letorosty Úkolem je zvládnout tuto primární infekci v době uvolňování askospor, což je kalendářně od začátku dubna do první poloviny června. K šíření strupovitosti dochází především za deštivého počasí, optimálně při teplotách 17–24 °C. Proto je třeba sledovat ovlhčení listů a teploty v této kritické době. Zahrádkář by tedy měl mít k dispozici venkovní teploměr a srážkoměr.

Preventivně je třeba při výsadbě vyhledávat oblasti méně napadané strupovitostí, upřednostnit tolerantní a rezistentní odrůdy při výsadbě, omezit primární zdroje tím, že na podzim likvidujeme opadané listy nebo je navíc těsně před opadem postříkáme 5% roztokem močoviny.

Ochrana:
• Vhodné je využít především usměrněnou chemickou ochranu, tj. zabránit primárním infekcím. Znamená to ošetřovat především před květem, eventuálně při dlouhodobém kvetení i do květu a dvakrát po odkvětu.
• Další ochranné postřiky vyplývají z infekčního tlaku – čili dle doby ovlhčení listů a venkovní teploty. Po silném dešti je třeba použít v postřikové jíše vždy kurativní přípravek, při maximálním infekčním tlaku se musí kombinovat kurativní přípravek s kontaktním, naopak při slunečním suchém počasí stačí preventivní přípravky. V tomto kritickém období se tak při silném infekčním tlaku provede asi 5–6 postřiků v intervalech 7–10 dnů.

Přípravky:
• kontaktní: Dithane M 45 nebo Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Polyram WG, Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG a Thiram Granuflo,
• hloubkové: Discus, Zato 50 WG, Mythos 30 SC, Chorus 75 WG, Syllit 65 WP, Syllit 400 SC, Delan 750 SC a Delan 700 WDG,
• systémově působící: Baycor 25 WP, Domark 10 EC, Clarinet 20 SC, Punch 10 EW, Score 250 EC, Systhane 12 EC, Talent či Topas 100 EC.

Taktika ošetření:
• První dva postřiky především hloubkově působícím přípravkem Syllit 65 WP, počáteční ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška a druhý nejpozději ve fázi zeleného poupěte;
• v rizikových oblastech další ošetření pomocí triazolů – před květem ve fázi růžového poupěte a po odkvětu (např. Talent nebo Topas 100 EC v kombinaci s kontaktním přípravkem, např. Merpan 80 WG nebo s Dithane M 45);
• poté do poloviny června – opakovaně kontaktní přípravky, např. typu mancozebu, při deštivém teplém počasí, kdy se zvýší infekční tlak strupovitosti, přechodně nakombinovat mancozeb s kurativními triazoly, účinkujícími jako inhibitory demetylace, např. s Talentem, Topasem 100 EC;
• proti hrozící pozdní strupovitosti použít strobiluriny (např. Discus) 5 týdnů před sklizní a poté Zato 50 WG nejpozději 3 týdny před sklizní. Oba tyto přípravky působí totiž i proti skládkovým chorobám, sazovitosti a i proti moniliniové hnilobě plodů na stromech.
Kurativní účinnost u jednotlivých přípravků
Prakticky každý fungicid je účinný v určitém hodinovém limitu i po začátku infekce. Pokud účinkuje do 24 hodin od začátku infekce, nepovažuje se toto však ještě za kurativní efekt.

Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)

Rostlinolékař - strupovitost jádrovin (KOHAPLANT)

Ukázka textu z knihy Účinná ochrana zahradních plodin, Horák Josef, Rod Jaroslav
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto www.kohaplant.sk

Články: rostlinolékař strupovitost

07.09. 2011
9.85 kB čtenářů
Rostlinolékař - strupovitost hlohyní
20.03. 2012
22.02 kB čtenářů
Rostlinolékař - moniliniová spála a moniliniová hniloba
Diskusní fórum / Ovocné dřeviny
26.06. 2017
1.53 kB čtenářů
Mirabelka - pěstování
22.05. 2017
10.89 kB čtenářů
Líska - pěstování
11.05. 2017
1.25 kB čtenářů
Jabloň - pěstování
11.05. 2017
39.29 kB čtenářů
Broskvoň - pěstování
04.05. 2017
1.68 kB čtenářů
Nektarinka - pěstování
25.04. 2017
2.00 kB čtenářů
Třešeň - postřik proti monilióze
24.04. 2017
4.48 kB čtenářů
Fíkovník smokvoň - pěstování
24.04. 2017
2.77 kB čtenářů
Jabloně - výběr odrůd
05.04. 2017
1.47 kB čtenářů
Višeň plstnatá - Prunus tomentosa
04.04. 2017
1.24 kB čtenářů
Ovocné dřeviny - postřiky obecně
04.04. 2017
2.24 kB čtenářů
Švestka - postřik proti mšicím