Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů O-Z

Poslal(a) 14.03. 2012 11:25:11 (6953 čtenářů)

Odrůda rezistentníodolná odrůda, kterou nenapadají škodlivé organizmy – má proti nim obranné mechanizmy.

Ochrana zahradních plodin: slunéčko sedmitečné je predátor mšic (KOHAPLANT)

Odrůda tolerantní – vlastnost, při které je odrůda sice napadena určitými škodlivými organizmy, napadení se však neprojevuje snížením výnosu či jiných užitkových vlastností kulturních rostlin.

Ochranná lhůta – je nejkratší přípustný interval (ve dnech) mezi posledním ošetřením a sklizní, resp. uvolněním komodity ke konzumu či krmení. Lze předpokládat, že po skončení ochranné lhůty již nejsou v rostlině rezidua – zbytky použitého přípravku.

Organofosfáty – skupina chemických přípravků (organické sloučeniny fosforu) k hubení savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykové a požerové jedy, některé ještě navíc jako dýchací. Jsou vedeny jako látky zdraví škodlivé (Xn) či látky dráždivé (Xi).

Parazit – organizmus (živočich) živící se tělními tekutinami zpravidla většího druhu, aniž by došlo k jeho bezprostřednímu ohrožení nebo k usmrcení.

Parazitoid – živočich, který potřebuje ke svému vývoji jedince daného druhu, jehož často paralyzuje a na konci svého vývoje usmrtí.

Pesticidy – chemicky definované, biologicky aktivní látky, které působí proti chorobám a škůdcům rostlin a proti plevelům. Patří sem:
aficidyproti mšicím,
akaricidyproti roztočům,
fungicidyproti houbovým chorobám,
herbicidyproti plevelům,
insekticidyproti hmyzu,
moluskocidyproti plžům (slimákům, slimáčkům a plzákům),
nematocidyproti háďátkům,
rodenticidyproti hlodavcům,
zoocidy – proti všem živočišným škůdcům.
Zoocidy mohou ničit buď jen vajíčka (tzv. ovicidy), nebo larvy (larvicidy), anebo jen dospělce (adulticidy). Některé mohou také působit současně na několik vývojových stadií škůdce.

Postemergentně – po výsadbě anebo po vzejití osiva.

Preemergentně – před výsadbou nebo výsevem a samozřejmě i před vzejitím plevele.

Predátor – druh živočicha, který jako kořist usmrcuje jiné živočichy, především škůdce na zelenině a ovocných kulturách (např. ptáci hubící hmyz nebo draví roztoči Typhlodromus pyri sloužící k likvidaci svilušek).

Pseudomycelium – nepravé mycelium tvořené řetízky buněk, které vznikly postupným vypučením mateřských a dceřiných buněk.

Pyrethroidy – insekticidy napodobující účinek pyrethrinů (přírodních látek extrahovaných z květů některých chrysantém – pyrethra). Tyto látky velmi rychle paralyzují a potom usmrcují pohyblivé jedince mnoha druhů bezobratlých jako dotykové a požerové jedy.

Repelent – odpuzující prostředek – zapuzuje např. škůdce od rostlin.

Selektivní – účinkuje pouze určitým způsobem nebo na určitý druh rostliny, choroby, škůdce apod.

Senzibilitátor – látka způsobující přecitlivělost.

Smáčedlo – látka, která snižuje povrchové napětí kapalin.

Sporyvýtrusy – společný název pro všechny druhy rozmnožovacích částic výtrusných organizmů (hub, kapraďorostů apod.).

Suspenze – heterogenní směs, např. jemně dispergované pevné látky v kapalině. Důležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení jednotlivých složek směsi (např. sedimentací).

Synergizmus – vzájemná podpora účinku dvou činitelů (látek), např. při vytvoření vhodné směsi pesticidů v postřikovači (TM) jde o zesilování účinku vzájemně působících látek.

Systémový účinek – postřiková látka se vstřebává listy nebo kořeny a je rozvedena do celého systému rostliny.

Teliosporyzimní výtrusy rzi. Jde o silnostěnné dvoujaderné výtrusy, z nichž zpravidla po přezimování na druhém hostiteli (např. jalovci) vyklíčí basidie, v nichž se pak tvoří basidiospory, které infikují mladé orgány hostitele (např. listy hrušně při rzivosti hrušně).

Totální účinek - účinkuje na veškerou vegetaci (např. totální herbicid).

Urediospory - letní spory rzí vzniklé nepohlavním dělením. Jde o dvoujaderné jednobuněčné tenkostěnné výtrusy, které slouží k šíření rzí za vegetace, čímž způsobují sekundární infekci na samotném hostiteli, na němž se vytvořily (viz sloupečková rzivost rybízu)
Ukázka textu z knihy Účinná ochrana zahradních plodin, Horák Josef, Rod Jaroslav
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto www.kohaplant.sk

Články: ochrana zahradních

14.03. 2012
22.67 kB čtenářů
Rostlinolékař - americké padlí angreštu
20.02. 2012
5.73 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů A-M
08.03. 2012
23.87 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
23.01. 2012
6.80 kB čtenářů
Účinná ochrana zahradních plodin
08.03. 2012
17.88 kB čtenářů
Rostlinolékař - strupovitost jabloně a hrušně
30.03. 2017
1.17 kB čtenářů
Camassia cusickii - ladoník
06.05. 2009
27.00 kB čtenářů
Zahradní besídky - pohoda a radost ze širokého výběru variant
05.09. 2011
10.40 kB čtenářů
Září - okrasná zahrada
08.11. 2013
13.29 kB čtenářů
Listopadka - pozdní kouzlo
14.01. 2009
18.08 kB čtenářů
Hemerocallis - denivka
27.07. 2007
30.10 kB čtenářů
Zahradní krby a grily (2)
Diskusní fórum / Užitkové rostliny
24.07. 2017
771 čtenářů
Tykev fíkolistá - pěstování
25.03. 2017
1.49 kB čtenářů
Indická okurka - pěstování
22.03. 2017
36.68 kB čtenářů
Rajčata - pěstování
07.01. 2017
940 čtenářů
Capsicum pubescens - pěstování
21.02. 2013
4.87 kB čtenářů
Černý kořen - pěstování
21.02. 2013
4.95 kB čtenářů
Česnek - pěstování
03.08. 2012
80.05 kB čtenářů
Paprika - pěstování
30.07. 2012
25.43 kB čtenářů
Plíseň česneku
27.06. 2012
10.87 kB čtenářů
Drobné ovoce - jahody
12.04. 2012
56.11 kB čtenářů
Příprava záhonů
29.03. 2012
6.70 kB čtenářů
Načervenalé listy rajčat