Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů O-Z

Poslal(a) 14.03. 2012 11:25:11 (6755 čtenářů)

Odrůda rezistentníodolná odrůda, kterou nenapadají škodlivé organizmy – má proti nim obranné mechanizmy.

Ochrana zahradních plodin: slunéčko sedmitečné je predátor mšic (KOHAPLANT)

Odrůda tolerantní – vlastnost, při které je odrůda sice napadena určitými škodlivými organizmy, napadení se však neprojevuje snížením výnosu či jiných užitkových vlastností kulturních rostlin.

Ochranná lhůta – je nejkratší přípustný interval (ve dnech) mezi posledním ošetřením a sklizní, resp. uvolněním komodity ke konzumu či krmení. Lze předpokládat, že po skončení ochranné lhůty již nejsou v rostlině rezidua – zbytky použitého přípravku.

Organofosfáty – skupina chemických přípravků (organické sloučeniny fosforu) k hubení savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykové a požerové jedy, některé ještě navíc jako dýchací. Jsou vedeny jako látky zdraví škodlivé (Xn) či látky dráždivé (Xi).

Parazit – organizmus (živočich) živící se tělními tekutinami zpravidla většího druhu, aniž by došlo k jeho bezprostřednímu ohrožení nebo k usmrcení.

Parazitoid – živočich, který potřebuje ke svému vývoji jedince daného druhu, jehož často paralyzuje a na konci svého vývoje usmrtí.

Pesticidy – chemicky definované, biologicky aktivní látky, které působí proti chorobám a škůdcům rostlin a proti plevelům. Patří sem:
aficidyproti mšicím,
akaricidyproti roztočům,
fungicidyproti houbovým chorobám,
herbicidyproti plevelům,
insekticidyproti hmyzu,
moluskocidyproti plžům (slimákům, slimáčkům a plzákům),
nematocidyproti háďátkům,
rodenticidyproti hlodavcům,
zoocidy – proti všem živočišným škůdcům.
Zoocidy mohou ničit buď jen vajíčka (tzv. ovicidy), nebo larvy (larvicidy), anebo jen dospělce (adulticidy). Některé mohou také působit současně na několik vývojových stadií škůdce.

Postemergentně – po výsadbě anebo po vzejití osiva.

Preemergentně – před výsadbou nebo výsevem a samozřejmě i před vzejitím plevele.

Predátor – druh živočicha, který jako kořist usmrcuje jiné živočichy, především škůdce na zelenině a ovocných kulturách (např. ptáci hubící hmyz nebo draví roztoči Typhlodromus pyri sloužící k likvidaci svilušek).

Pseudomycelium – nepravé mycelium tvořené řetízky buněk, které vznikly postupným vypučením mateřských a dceřiných buněk.

Pyrethroidy – insekticidy napodobující účinek pyrethrinů (přírodních látek extrahovaných z květů některých chrysantém – pyrethra). Tyto látky velmi rychle paralyzují a potom usmrcují pohyblivé jedince mnoha druhů bezobratlých jako dotykové a požerové jedy.

Repelent – odpuzující prostředek – zapuzuje např. škůdce od rostlin.

Selektivní – účinkuje pouze určitým způsobem nebo na určitý druh rostliny, choroby, škůdce apod.

Senzibilitátor – látka způsobující přecitlivělost.

Smáčedlo – látka, která snižuje povrchové napětí kapalin.

Sporyvýtrusy – společný název pro všechny druhy rozmnožovacích částic výtrusných organizmů (hub, kapraďorostů apod.).

Suspenze – heterogenní směs, např. jemně dispergované pevné látky v kapalině. Důležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení jednotlivých složek směsi (např. sedimentací).

Synergizmus – vzájemná podpora účinku dvou činitelů (látek), např. při vytvoření vhodné směsi pesticidů v postřikovači (TM) jde o zesilování účinku vzájemně působících látek.

Systémový účinek – postřiková látka se vstřebává listy nebo kořeny a je rozvedena do celého systému rostliny.

Teliosporyzimní výtrusy rzi. Jde o silnostěnné dvoujaderné výtrusy, z nichž zpravidla po přezimování na druhém hostiteli (např. jalovci) vyklíčí basidie, v nichž se pak tvoří basidiospory, které infikují mladé orgány hostitele (např. listy hrušně při rzivosti hrušně).

Totální účinek - účinkuje na veškerou vegetaci (např. totální herbicid).

Urediospory - letní spory rzí vzniklé nepohlavním dělením. Jde o dvoujaderné jednobuněčné tenkostěnné výtrusy, které slouží k šíření rzí za vegetace, čímž způsobují sekundární infekci na samotném hostiteli, na němž se vytvořily (viz sloupečková rzivost rybízu)
Ukázka textu z knihy Účinná ochrana zahradních plodin, Horák Josef, Rod Jaroslav
Nakladatelství Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
www.grada.cz

foto www.kohaplant.sk

Články: ochrana zahradních

14.03. 2012
22.20 kB čtenářů
Rostlinolékař - americké padlí angreštu
20.02. 2012
5.59 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - slovníček odborných pojmů A-M
18.04. 2008
14.12 kB čtenářů
Úspěšný zahradníkův rok
08.03. 2012
23.30 kB čtenářů
Ochrana zahradních plodin - rezistentní či tolerantní odrůdy ovocných dřevin
23.01. 2012
6.47 kB čtenářů
Účinná ochrana zahradních plodin
08.03. 2012
17.24 kB čtenářů
Rostlinolékař - strupovitost jabloně a hrušně
26.04. 2017
366 čtenářů
Macleaya cordata - okecek, makleja
06.05. 2009
26.39 kB čtenářů
Zahradní besídky - pohoda a radost ze širokého výběru variant
05.09. 2011
10.00 kB čtenářů
Září - okrasná zahrada
08.11. 2013
12.07 kB čtenářů
Listopadka - pozdní kouzlo
27.07. 2007
29.82 kB čtenářů
Zahradní krby a grily (2)
Diskusní fórum / Užitkové rostliny
24.07. 2017
113 čtenářů
Tykev fíkolistá - pěstování
25.03. 2017
774 čtenářů
Indická okurka - pěstování
22.03. 2017
34.11 kB čtenářů
Rajčata - pěstování
07.01. 2017
571 čtenářů
Capsicum pubescens - pěstování
21.02. 2013
4.32 kB čtenářů
Černý kořen - pěstování
21.02. 2013
4.40 kB čtenářů
Česnek - pěstování
03.08. 2012
76.61 kB čtenářů
Paprika - pěstování
30.07. 2012
24.07 kB čtenářů
Plíseň česneku
27.06. 2012
10.24 kB čtenářů
Drobné ovoce - jahody
12.04. 2012
53.95 kB čtenářů
Příprava záhonů
29.03. 2012
6.31 kB čtenářů
Načervenalé listy rajčat