Encyklopedie zahradničení - významový slovník D-CH

Poslal(a) 11.06. 2012 14:26:20 (13374 čtenářů)

dvouletka viz dvouletá rostlina

dvouřadé rytí viz rigolování

Encyklopedie zahradničení - významový slovník D-CH: květentství hrozen

epifyt Rostlina, která roste na jiné rostlině, aniž by jí škodila (neparazituje na ní) a získává vláhu a živiny z ovzduší, aniž by kořenila v půdě.

epigeické klíčení Typ klíčení semen, při němž jsou dělohy (často ještě uzavřené v osemení) vynášeny nad povrch půdy prodlužujícím se prvním stonkovým článkem zvaným hypokotyl (srov. hypogeické klíčení).

epikotyl Druhý stonkový článek hned nad dělohami (viz hypogeické klíčení).

etiolovaný Následkem nedostatku světla vytáhlý, bledý nadzemní orgán rostliny (nebo celá rostlina); etiolizace je podstatou bělení některých zelenin.

explantát Nepatrná část rostlinného pletiva (většinou meristému) vypreparovaná a pěstovaná na živné půdě v aseptických (sterilních) podmínkách za účelem mikropropagace.

F1 hybridy Rostliny první filiální generace vzniklé křížením dvou vy - braných čistých (inbredních) linií rodičovských rostlin s cílem získat vyrovnané, vitální potomstvo poskytující bohatou sklizeň. V semenech z těchto hybridů se však nezachovávají jejich vlastnosti.

F2 hybridy Rostliny ze semen vznik - lých samosprášením nebo cizosprášením v rámci F 1 hybridů; jsou méně vyrovnané než rodičovské rostliny.

faly Vodorovně rozestálé nebo převislé lístky vnějšího kruhu okvětí v květech kosatců a některých příbuzných rostlin.

fasciace Zploštění a rozšíření rostlinného orgánu následkem abnormálního průběhu dělení buněk vrcholových meristémů převážně v jedné rovině (viz též kristátní formy).

fastigiátní Typ rostliny (obvykle strom nebo keř) s větvemi rostoucími převážně svisle, téměř rovnoběžně s hlavním kmenem.

fertilní Plodný; vytvářející klíčivá semena; výhonky nesoucí květy bývají rovněž označovány jako fertilní na rozdíl od vegetativních sterilních výhonků.

florárium Uzavřená nádoba ze skla nebo čirého plastu používaná v bytě pro pěstování rostlin vyžadujících vysokou vzdušnou vlhkost (jakési terárium pro rostliny).

fóliová nastýlka Mulčování pomocí plastové folie.

Forketovo očkování, též štěpinové očkování; viz štěpování.

forma (latinsky forma, zkratka f.) Odchylka v rámci druhu, obvykle odlišná jen v drobném znaku. Např. Clematis montana f. grandiflora je bujnější formou druhu Clematis montana s poněkud většími květy. Termín je často volně používán pro jakoukoliv odchylku v rámci druhu.

fotosyntéza Tvorba organických sloučenin potřebných pro budování rostlinného těla a sloužících jako zásobní látky. Výchozími látkami jsou oxid uhličitý a voda, z nichž se pomocí sluneční energie zachycované chlorofylem vytvářejí asimilační produkty – cukry.

francouzské hřížení viz hřížení

fungicid Chemický přípravek hubící houby, zvláště původce různých chorob rostlin.

hadovité hřížení viz hřížení

haploid Rostlina, která má v buněčných jádrech jen jednu sadu chromozomů (srov. diploid, triploid). U se - menných rostlin běžně existuje pouze krátkodobá haploidní fáze při tvorbě pohlavních elementů v reprodukčních orgánech (vajíčku a prašnících tyčinek).

herbicid Chemická látka používaná k omezení růstu nebo hubení plevelů.

heterózní efekt Zlepšení růstu a úrody dosahované u některých hybridů.

hiemvirentní Zimozelená dřevina, viz stálezelené rostliny.

hlávka Většinou přibližně kulovitý útvar z hustě natěsnaných listů některých zelenin plnící funkci zásobního orgánu pro vytvoření květonosné lodyhy v témže (např. hlávkový salát) nebo v příštím roce (zelí).

hlavní kořen Primární kořen rostliny založený už v embryu jako radikula a pokračující v růstu svisle dolů, z něhož vyrůstají postranní kořeny, které odbočují v určitém úhlu. U některých rostlin (všechny jednoděložné, ale i část dvouděložných) zastavuje růst a odumírá a jeho funkci přebírají adventivní kořeny vytvářející svazčitý kořenový systém. Při vegetativním množení z řízků může některý z adventivních kořenů vytvořit náhradní hlavní kořen a jemu odpovídající celý kořenový systém.

hlavní plodiny Většinou středně rané kultivary zelenin poskytující úrodu během hlavní sezóny, a to po mnohem delší dobu než rané nebo pozdní kultivary.

hlavní výhon viz terminál

hlinitá zemina Středně těžká zemina, lehce zpracovatelná, obsahující přibližně stejný podíl písku, prachu a jílu, často bohatá humusem. Podle převahy některé složky rozeznáváme zeminy písčitohlinité, hlinité a jílovitohlinité.

hlíza Zduřelý, obvykle podzemní zásobní orgán rostliny vzniklý přeměnou stonku (oddenku) nebo kořene; stonková hlíza, kořenová hlíza.

hrnkovací substrát Směs hlinité zeminy, rašelinové náhražky (nebo rašeliny), písku a minerálních hnojiv v různých poměrech. Substrát bez zeminy neobsahuje hlinitou zeminu a jeho hlavní složkou je rašelina s přísadou živin.

hrnkování Přenos semenáčků jednotlivě do nádob se substrátem.

hrozen Indeterminantní květenství s prodlouženým nevětveným vřetenem, obvykle s velkým počtem stopkatých květů.

hřebínek Hřebenitý výrůstek v místě střední žilky okvětních lístků, např. u některých orchidejí a kosatců.

hřížení Metoda množení rostlin zakořeňováním výhonku připojeného dosud k matečné rostlině. Vychází se samohřížení vyskytujícího se přirozeně u některých rostlin. Zahrnuje tyto typy: vzdušné hřížení (známé též jako čínské hřížení nebo markotáž), francouzské hřížení, přihrnování, hadovité hřížení, jednoduché hřížení, kopčení, vrcholové hřížení a hřížení do rýhy.

humus Směs sloučenin tvořících se neúplným rozkladem odumřelé organické hmoty, především rostlinných zbytků v půdě. Často se tento termín nesprávně použí - vá pro částečně rozložený rostlinný materiál, jakým je např. listovka či kompost.

hybrid Kříženec, potomek geneticky odlišných rodičů, z nichž každý patří k jinému taxonu (viz taxon). Hybridy mezi jedinci různých druhů téhož rodu označujeme jako mezidruhové hybridy. Hybridy mezi druhy různých (většinou blízce příbuzných rodů jsou mezirodoví hybridi (viz též F 1 hybridy a F 2 hybridy).

hybridizace Křížení, proces (spontánní nebo záměrný) tvorby hybridů.

hydroponie Pěstování rostlin ve zředěných roztocích živin. Volně se tento termín používá pro jakékoliv pěstování rostlin bez půdy.

hypogeické klíčení Typ klíčení semen, při němž dělohy zůstávají uzavřeny v osemení pod zemí, neboť hypokotyl se neprodlužuje, a nad povrch půdy tak vyrůstá mladý výhonek z plumuly počínaje epikotylem.

hypokotyl První stonkový článek pod dělohami, založený již v embryu v semeni.

chladové obdobípožadavky Požadavky rostlin na určitou délku období dormance za působení nízkých teplot, což je podmínkou založení květních poupat.

chlorofyl Zelený rostlinný pigment zachycující kvanta světelné energie využívaná při fotolýze vody v průběhu fotosyntézy. Je uložen v lamelárních strukturách zelených buněčných organel – chloroplastů.

choulostivé rostliny Označení rostlin citlivých na mráz a nesnášejících tak naše klima.
Ukázka části textu z knihy Encyklopedie zahradničení, Christopher Brickell
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz

foto Hana Vymazalová

Články: encyklopedie zahradničení

06.06. 2012
10.66 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník A-C
18.06. 2012
12.71 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník L-M
22.06. 2012
12.63 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
25.06. 2012
17.73 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník P-R
07.07. 2012
15.40 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T
24.07. 2012
14.15 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
724 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
955 čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.29 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.73 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.07 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.57 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.08 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
11.97 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
7.98 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.26 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
9.67 kB čtenářů
Rozmary počasí