Encyklopedie zahradničení - významový slovník L-M

Poslal(a) 18.06. 2012 13:09:31 (12544 čtenářů)

lata Indeterminantní hroznovité květenství s několika hroznovitě větvenými větvemi.

laterální (postranní) Např. obrost na hlavním stonku nebo vedlejší kořeny na hlavním kořenu.

Encyklopedie zahradničení - významový slovník L-M: malvice

lehká půda Půda s vysokým podílem písku a malým zastoupením jílu.

letnička V okrasném zahradnictví takto označujeme jednoleté rostliny, často však jde i o trvalky kvetoucí hned v prvním roce po výsevu, které však nesnášejí naši zimu, a jsou proto využívány pro jednoleté výsadby.

liány viz popínavé rostliny

list Rostlinný orgán, zabezpečující (kromě dýchání, které probíhá ve všech orgánech) dva hlavní fyziologické procesyfotosyntézu a transpiraci. Je většinou plochý a zelený, s čepelí různého tvaru s charakteristickou žilnatinou a připojuje se ke stonku řapíkem (může být i přisedlý), který má někdy na bázi palisty, nebo může stonek objímat pochvou.

lístek Část složeného listu.

listen Modifikovaný list (často ochranné funkce) pod květem, květenstvím nebo na bázi nového výhonku. Může se podobat normálnímu listu, jindy je malý, šupinovitý (obalné šupiny pupenů), nebo naopak velký, pestře zbarvený.

listová růžice Shluk listů rovnoměrně rozložených dokola přibližně z jednoho místa, většinou na povrchu půdy; vzniká silným zkrácením bazálních internodií stonku se střídavými listy a většinou z jejího středu vyrůstá květonosná lodyha nebo stvol.

listovka Vláknitě šupinkovitý organický materiál z rozloženého listí, používaný jako složka hrnkovacích substrátů a ke zlepšení půdy.

listový řízek viz řízek

litofyt Rostlina, jejímž přirozeným stanovištěm jsou skály (nebo silně kamenitá půda). Většinu živin a vody získává z ovzduší.

lodyha Bylinný, nedřevnatějící, olistěný nadzemní stonek, zpravidla nesoucí květy nebo květenství. Je charakteristickým typem stonku pro většinu bylin.

lusk Jednopouzdrý suchý pukavý plod otevírající se ve zralosti dvěma chlopněmi, typický plod čeledi bobovitých.

lžičkovité květy Typ kvítků v úboru chryzantém (a některých dalších květin), u nichž je trubkovitá koruna na konci rozšířená do lžičkovitého tvaru.

malvice Dužnatý plod vznikající srůstem semeníků s květní číškou (srost - lými bázemi kalicha, koruny a tyči - nek); např. jablko nebo hruška.

markotáž Zřídka používaný výraz pro vzdušné hřížení; viz hřížení.

matečná rostlina Rostlina, z níž odebíráme množitelský materiál – semena, řízky apod.

mechová rašelina viz rašelina

měkký řízek viz řízek

meriklon Geneticky identické potomstvo získané mikropropagací z tkáňové kultury.

meristém Dělivé pletivo, tedy takové, jehož buňky mají schopnost se dělit a tvořit tak nové buňky. Je přítomno např. v růstových vrcholech stonků, v pupenech a v kořenových špičkách a může být použito pro mikropropagaci.

mezidruhový hybrid viz hybrid

meziplodiny Zeleniny s krátkou vegetační dobou pěstované mezi pomaleji rostoucími hlavními plodinami pro maximální využití plochy, která je k dispozici.

mezirodový hybrid viz hybrid

mikroelementy Chemické prvky, které rostliny nutně potřebují, avšak pouze v nepatrných množstvích – stopách, proto též stopové prvky (viz též živiny).

mikropropagace Množení rostlin tkáňovými kulturami.

minerální hnojiva Hnojiva, která neobsahují organicky vázaný uhlík. Získávají se rafinací přírodních produktů nebo se vyrábějí uměle (srov. organická hnojiva).

místo srůstu Místo, v němž srostl štěp (očko, roub) s podnoží. U ovocných dřevin štěpovaných na zákrskovou podnož musí při výsadbě zůstat nad povrchem půdy, aby naštěpovaná odrůda nepustila vlastní kořeny, čímž by byl zrušen vliv podnože na růst a rodivost.

míza Vodný roztok minerálních látek, cukrů a některých dalších rozpustných organických látek, proudící vodivými pletivy a vytékající po nařezání pletiv (viz krvácení).

množárna Zařízení zabezpečující vlhké ovzduší pro růst semenáčků, zakořeňování řízků nebo jiné způsoby vegetativního množení rostlin.

množení Zvětšování počtu exemplářů určité rostliny výsevem semen nebo vegetativními metodami.

modulový Tento termín se používá pro označení rozmanitých typů sadbovačů složených z většího počtu malých kontejnerů (buněk) základního modulu (velikosti), používaných pro výsev jednotlivých semen či přepichování.

monokarpická rostlina Rostlina, která za života vykvete a přinese plody jen jednou a potom hyne; může to být v prvním či druhém roce (jednoleté a dvouleté rostliny) nebo až za více let (víceleté rostliny).

monopodiální Způsob větvení, při němž hlavní výhon neustále dorůstá z apikálního (terminálního) pupene a postranní výhonky dalšího řádu se nestavějí do jeho směru, ale odbočují do stran (srov. sympodiální).

mrazová kotlina Místo, v němž se hromadí studený vzduch, takže zde bývá častější, silnější a déle trvající mráz; většinou terénní deprese, údolí apod. Mrazivý vzduch stékající za bezvětří po svahu se může hromadit i za malou překážkou (zídka, hustý živý plot), kde vzniká mrazová kapsa.

mrazuvzdorné (rostliny) viz otužilé rostliny

mulč Nastýlka, materiál nanesený ve vrstvě na povrch půdy s cílem potlačení plevelů, zadržení půdní vláhy a zacho - vání rovnoměrné nižší teploty u kořenů rostlin. Kromě organických materiálů jako hnůj, drcená borka a zahradní kompost to může být i polyetylenová fólie nebo štěrk (viz též nadestýlka, nesený mulč).

multiplato Slangový výraz pro složenou (modulovou) misku používanou pro výsev jednotlivých semen nebo pikýrování semenáčků.

mutace Záměrně indukovaná nebo spontánní genetická změna projevující se např. tím, že z pupenů vyrostou výhonky s variegátními listy nebo se objeví květy jiné barvy, než měla rodičovská rostlina. Pupenová mutace bývá též označována jako sport. Organismus změněný mutací je mutant.

mykorhiza Symbióza některých půdních hub s kořeny rostlin.
Ukázka části textu z knihy Encyklopedie zahradničení, Christopher Brickell
Knihu zakoupíte na www.knizniklub.cz

foto Hana Vymazalová

Články: encyklopedie zahradničení

06.06. 2012
10.57 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník A-C
11.06. 2012
13.18 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník D-CH
22.06. 2012
12.44 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník N-O
25.06. 2012
17.42 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník P-R
07.07. 2012
15.17 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník S-T
24.07. 2012
14.01 kB čtenářů
Encyklopedie zahradničení - významový slovník U-Z
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
711 čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
937 čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.28 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
1.72 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.06 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
5.55 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.07 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
11.93 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
7.97 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
21.22 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
9.65 kB čtenářů
Rozmary počasí