Kurz

Poslal(a) 08.03. 2002 23:17:24 (11829 čtenářů)

Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici na Moravě pořádá kurz celoživotního vzdělávání „Speciální dendrologie“. Kurz je určen odborné veřejnosti zabývající se např. taxonomickým a jiným hodnocením dřevin v intravilánu sídel a v krajině pro potřeby zpracování různých stupňů územně plánovací dokumentace, ÚSES, ale i zahradní a krajinářské architektury. Účastníky mohou být také pracovníci AOPK a městských a okresních úřadů, zejména referátů životního prostředí a regionálního rozvoje. Přednášky jsou rozděleny do dvoudenních bloků od konce března do poloviny listopadu 2002.

Speciální dendrologie
Odborný garant: Doc.Ing. Miloš Pejchal, CSc, Ing. Přemysl Krejčiřík

Místo konání: areál Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Valtická 337, 691 44 Lednice, 6 dní Arboretum MZLU v Brně, 2 dny
Časový harmonogram a organizace výuky: Doba trvání kurzu: 2 semestry (čtyři dvoudenní soustředění, 10 hodin denně)
Celková hodinová dotace: 80 hodin
Termín konání kurzu: březen 2002 - prosinec 2002
Zahájení kurzu: březen 2002
Termín podání přihlášky: do 16. března 2002
Cílové skupiny frekventantů: absolventi relevantních středních a vysokých škol, činní v zahradní a krajinářské tvorbě
Podmínky přijetí do kurzu: maturita, základy dendrologie
Počet účastníků v kurzu: 20
Obsah studia: opakování a rozšiřování dendrologických poznatků, získaných studiem na střední nebo vysoké odborné škole, rozdělené do bloků na jehličnaté dřeviny, listnaté stromy, listnaté keře, stálezelené dřeviny a listnáče opadavé v bezlistém stavu. Celkem bude probráno na 500 druhů dřevin.
Formy a metody výuky: přednášky, cvičení
Návrh kreditové hodnoty: 5 kreditů
Způsob ukončení: závěrečná praktická zkouška
Výsledek kurzu: osvědčení MZLU ZF o absolvování kurzu
Cena kurzu: 6.050,- Kč na jednoho posluchače
Termíny bloků: Dendrologie I. - jehličnaté dřeviny,29.-30. března 2002, zahájení kurzu: 10.00 v budově ZF MZLU v Lednici
Dendrologie II. - listnaté keře, 17.-18. května 2002
Dendrologie III. - listnaté stromy, 30.-31. srpna 2002
Dendrologie IV. - stálezelené dřeviny + listnáče opadavé v bezlistém stavu, 6.-7. prosince 2002.

Kontakt : Ing. Přemysl Krejčiřík a Ing. Katarina Pavlačková
Další informace Ústav biotechniky zeleně tel. 0627 – 340 105-7 Zahradnická fakulta MZLU fax.0627 - 340 159 Valtická 337 691 44

Články: kurz

14.07. 2008
16.33 kB čtenářů
Růže - pěstujeme správně, jednoduše, úspěšně
18.01. 2006
15.79 kB čtenářů
Máte zájem o kurz Komplexní péče o dřeviny?
03.11. 2011
10.79 kB čtenářů
Kompostování
10.01. 2004
19.27 kB čtenářů
Základy zahradní a krajinné architektury
Diskusní fórum / Semináře, školení
28.04. 2017
855 čtenářů
Zahradní architektura - studium
19.04. 2014
7.92 kB čtenářů
Poradna zdarma
12.01. 2014
15.24 kB čtenářů
Víkendové kurzy s praktickým poznáváním léčivých rostlin
03.08. 2012
5.09 kB čtenářů
Bylinkový víkend 14.9. - 16.9. 2012
22.08. 2011
6.47 kB čtenářů
Seminář o pěstování RRD (japonský topol a vrba)