Rostliny: Anthemis arvensis - rmen rolní

Poslal(a) 12.09. 2016 10:18:58 (6975 čtenářů)

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)
Synonyma: Anthemis arvensis var. agrestis
Slovenský název: ruman roľný
Anglický název: Corn Chamomile, Field Chamomile
Německý název: Acker-Hundskamille

Anthemis arvensis - rmen rolní

Popis: Je to jednoletá bylina s vřetenitým, tenkým kořenem a pýřitě vlnatou až skoro lysou, vzpřímenou, většinou bohatě rozvětvenou, 10 – 50 cm vysokou lodyhou, jejíž jednotlivé větve jsou prodlouženy a nesou pravidelně dvakrát peřenosečné vejčité úkrojky, jež jsou peřenoklané, špičaté, 0,5 – 1 mm široké. Vřeteno listů je nezubaté. Úbory jsou jednotlivé na dlouhých stopkách, 2 – 3 cm v průměru, s terčem měřícím 5 – 7 mm v průměru, se zákrovem skoro polokulovitým, složeným ze střechovitě uspořádaných, podlouhlých, vlnatě pýřitých, bledých a na špičce hnědě blanitě lemovaných listenů. Lůžko úborů je kuželovité, na celém povrchu porostlé kopinatými, celokrajnými a ostře přišpičatělými plevkami. Kvítky v terči jsou zlatožluté, oboupohlavné, s rourkou korunní dole ztluštělou a nahoře pěticípou, pravidelnou. Tyčinek je 5. Jazykovité květy na okraji úborů jsou samičí v počtu 5- 8 nebo 13, s korunou bílou, podlouhle čárkovitou, až 12 mm dlouhou. Plodem je nažka čihovitého tvaru, podélně rýhovaná, nahoře se svalovitým, u vnitřních nažek často blanitým lemem na temeni, který tvoří kroužek. Kvete od června do září.

Výskyt: Je to plevel, který roste ve velkém množství hlavně na jařinách, protože jeho semena klíčí na jaře. Rovněž hojný je na úhorech, na mezích, u cest a na jiných pustých místech, z nížiny až dosti vysoko do hor. Roste skoro po celé Evropě a na východ zasahuje až do Malé Asie a Arménie, na jih pak do severní Afriky. Zplaněle roste v Severní i Jižní Americe, v Austrálii a na novém Zélandu.

Použití: Dříve se této rostliny používalo v lidovém lékařství na rány.
Text: Michal Sochor, Botanika - teorie a praxe, botanika.borec.cz
Foto: Marie Fárová a Miloš Krump

Články: anthemis arvensis

18.11. 2016
5.51 kB čtenářů
Lokalita Vevčická stráň