Lokality: Lokalita Bílý kříž

Poslal(a) 04.10. 2016 13:05:23 (3877 čtenářů)

Převážně lesní území, rozprostírající se 2 km jižně od obce Uherčice. Je tvořeno místy velice prudkými kamenitými a skalnatými svahy vápencového a amfibolového charakteru, jež přecházejí přes zbytky lučních ploch až k břehu protékající řeky Dyje. Hlavně na jižních stráních se vypíná několik vápencových skalisek, ze kterých dominantní dosahuje až 50 metrů výšky. Svahy jsou exponovány jižním až jihovýchodním směrem. Mezi zdejšími dřevinami je velkou vzácností výskyt několika jedinců tisu červeného. Na výslunných svazích roste řada vzácné teplomilné vegetace. Lokalita jako chráněná se statutem přírodní rezervace o rozloze 20 ha byla vyhlášena v roce 1966.

Lokalita Bílý kříž - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dřín jarní (Cornus mas), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), tis červený (Taxus baccata), udatna lesní (Aruncus vulgaris), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LBIKR

Lokalita Bílý kříž

Text z knihy Za rostlinami na Znojemsku
Autoři: Ladislav Fiala, Hana Vymazalová
Mapové podklady: © Mapy.cz, s.r.o.

Články: lokalita bílý

03.11. 2016
3.38 kB čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
21.12. 2016
3.24 kB čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
22.03. 2017
2.94 kB čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
29.12. 2016
3.57 kB čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
07.10. 2016
4.65 kB čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
13.10. 2016
7.00 kB čtenářů
Actaea spicata - samorostlík klasnatý
14.01. 2017
3.63 kB čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
31.10. 2016
3.78 kB čtenářů
Lokalita Pod Šibeničním kopcem
09.12. 2016
3.13 kB čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
17.10. 2016
3.38 kB čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
14.10. 2016
5.38 kB čtenářů
Lokalita Lubnická stráň