Lokality: Lokalita Bílý kříž

Poslal(a) 04.10. 2016 13:05:23 (660 čtenářů)

Převážně lesní území, rozprostírající se 2 km jižně od obce Uherčice. Je tvořeno místy velice prudkými kamenitými a skalnatými svahy vápencového a amfibolového charakteru, jež přecházejí přes zbytky lučních ploch až k břehu protékající řeky Dyje. Hlavně na jižních stráních se vypíná několik vápencových skalisek, ze kterých dominantní dosahuje až 50 metrů výšky. Svahy jsou exponovány jižním až jihovýchodním směrem. Mezi zdejšími dřevinami je velkou vzácností výskyt několika jedinců tisu červeného. Na výslunných svazích roste řada vzácné teplomilné vegetace. Lokalita jako chráněná se statutem přírodní rezervace o rozloze 20 ha byla vyhlášena v roce 1966.

Lokalita Bílý kříž - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dřín jarní (Cornus mas), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), tis červený (Taxus baccata), udatna lesní (Aruncus vulgaris), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LBIKR

Lokalita Bílý kříž

Text z knihy Za rostlinami na Znojemsku
Autoři: Ladislav Fiala, Hana Vymazalová
Mapové podklady: © Mapy.cz, s.r.o.

Články: lokalita bílý

03.11. 2016
627 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
27.02. 2017
231 čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
21.12. 2016
453 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
29.12. 2016
353 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
13.10. 2016
684 čtenářů
Actaea spicata - samorostlík klasnatý
26.12. 2016
348 čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
31.10. 2016
596 čtenářů
Lokalita Pod Šibeničním kopcem
16.12. 2016
514 čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
11.10. 2016
772 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný
05.10. 2016
591 čtenářů
Lokalita Černínské kopce
14.10. 2016
711 čtenářů
Lokalita Lubnická stráň