Lokality: Lokalita Bílý kříž

Poslal(a) 04.10. 2016 13:05:23 (1154 čtenářů)

Převážně lesní území, rozprostírající se 2 km jižně od obce Uherčice. Je tvořeno místy velice prudkými kamenitými a skalnatými svahy vápencového a amfibolového charakteru, jež přecházejí přes zbytky lučních ploch až k břehu protékající řeky Dyje. Hlavně na jižních stráních se vypíná několik vápencových skalisek, ze kterých dominantní dosahuje až 50 metrů výšky. Svahy jsou exponovány jižním až jihovýchodním směrem. Mezi zdejšími dřevinami je velkou vzácností výskyt několika jedinců tisu červeného. Na výslunných svazích roste řada vzácné teplomilné vegetace. Lokalita jako chráněná se statutem přírodní rezervace o rozloze 20 ha byla vyhlášena v roce 1966.

Lokalita Bílý kříž - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dřín jarní (Cornus mas), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), tis červený (Taxus baccata), udatna lesní (Aruncus vulgaris), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LBIKR

Lokalita Bílý kříž

Text z knihy Za rostlinami na Znojemsku
Autoři: Ladislav Fiala, Hana Vymazalová
Mapové podklady: © Mapy.cz, s.r.o.

Články: lokalita bílý

18.11. 2016
881 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
22.10. 2016
1.04 kB čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
10.11. 2016
997 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
13.12. 2016
780 čtenářů
Maianthemum bifolium - pstroček dvoulistý
14.01. 2017
778 čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
21.11. 2016
898 čtenářů
Lokalita U Michálka
09.12. 2016
795 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
20.03. 2017
449 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
14.12. 2016
805 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
05.10. 2016
983 čtenářů
Lokalita Černínské kopce
14.10. 2016
1.18 kB čtenářů
Lokalita Lubnická stráň