Lokality: Lokalita Bílý kříž

Poslal(a) 04.10. 2016 13:05:23 (2684 čtenářů)

Převážně lesní území, rozprostírající se 2 km jižně od obce Uherčice. Je tvořeno místy velice prudkými kamenitými a skalnatými svahy vápencového a amfibolového charakteru, jež přecházejí přes zbytky lučních ploch až k břehu protékající řeky Dyje. Hlavně na jižních stráních se vypíná několik vápencových skalisek, ze kterých dominantní dosahuje až 50 metrů výšky. Svahy jsou exponovány jižním až jihovýchodním směrem. Mezi zdejšími dřevinami je velkou vzácností výskyt několika jedinců tisu červeného. Na výslunných svazích roste řada vzácné teplomilné vegetace. Lokalita jako chráněná se statutem přírodní rezervace o rozloze 20 ha byla vyhlášena v roce 1966.

Lokalita Bílý kříž - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dřín jarní (Cornus mas), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), tis červený (Taxus baccata), udatna lesní (Aruncus vulgaris), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LBIKR

Lokalita Bílý kříž

Text z knihy Za rostlinami na Znojemsku
Autoři: Ladislav Fiala, Hana Vymazalová
Mapové podklady: © Mapy.cz, s.r.o.

Články: lokalita bílý

07.10. 2016
3.02 kB čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
10.11. 2016
2.60 kB čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
13.12. 2016
1.97 kB čtenářů
Maianthemum bifolium - pstroček dvoulistý
31.10. 2016
2.56 kB čtenářů
Lokalita Pod Šibeničním kopcem
21.11. 2016
2.70 kB čtenářů
Lokalita U Michálka
09.12. 2016
2.14 kB čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
21.11. 2016
2.43 kB čtenářů
Staphylea pinnata - klokoč zpeřený
06.05. 2017
1.70 kB čtenářů
Lathyrus vernus - hrachor jarnÍ
14.12. 2016
1.90 kB čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
17.10. 2016
2.31 kB čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
11.10. 2016
3.65 kB čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný