Lokality: Lokalita Cínová hora

Poslal(a) 05.10. 2016 13:40:34 (636 čtenářů)

Nachází se v západní okrajové části města Znojma, v bývalém kamenolomu. Má podlouhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 4,7 ha. Ohraničena je ze severu zahrádkářskou kolonií a na jihu vede železniční trať Znojmo-Citonice. Jen v její severní části vystupuje skalnatá stěna, jinak je povrch rovinatý, porostlý rostlinnými společenstvy s převahou bylinného charakteru, dřeviny se objevují jen roztroušeně. Lokalita velice bohatá na vstavač kukačku. Jako chráněná se statutem přírodní památka byla vyhlášena v roce 1999.

Lokalita Cínová hora - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: hvozdík kartouzek (Dianthus carhusianorum), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kručinka chlupatá (Genista pilosa), křivatec český (Gagea bohemica), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), rozchodník skalní (Sedum reflexum), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vřes obecný (Calluna vulgaris), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCIHO

Lokalita Cínová hora

Články: lokalita cínová

27.02. 2017
254 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
04.11. 2016
585 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
10.03. 2017
286 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
270 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
23.11. 2016
533 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
30.12. 2016
414 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
31.01. 2017
222 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
05.10. 2016
687 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý