Lokality: Lokalita Černínské kopce

Poslal(a) 05.10. 2016 13:51:39 (723 čtenářů)

Rozkládají se 1 km severně od obce Černín a představují zbytek bývalých pastvin. Zahrnují vrchol kopce s jeho jižními a jihozápadními svahy. Skalnaté podloží tvoří především diority a hadce, které jen místy vystupují až na povrch. Ten je porostlý hlavně teplomilnou vegetací s druhy nejen botanicky velice cennými, ale i chráněnými. V dosti hustě zastoupených keřových dřevinách s dominantní růží šípkovou a hlohem jednosemenným se vyskytuje také jalovec obecný.

Lokalita Černínské kopce - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jalovec obecný (Juniperus communis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozchodník bílý (Sedum album), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCEKO

Lokalita Černínské kopce

Články: lokalita černínské

19.02. 2017
413 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
04.04. 2017
481 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
18.03. 2017
368 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
06.02. 2017
362 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
446 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
334 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
10.03. 2017
476 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
454 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
03.11. 2016
794 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
25.03. 2017
534 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
05.10. 2016
991 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní