Lokality: Lokalita Černínské kopce

Poslal(a) 05.10. 2016 13:51:39 (413 čtenářů)

Rozkládají se 1 km severně od obce Černín a představují zbytek bývalých pastvin. Zahrnují vrchol kopce s jeho jižními a jihozápadními svahy. Skalnaté podloží tvoří především diority a hadce, které jen místy vystupují až na povrch. Ten je porostlý hlavně teplomilnou vegetací s druhy nejen botanicky velice cennými, ale i chráněnými. V dosti hustě zastoupených keřových dřevinách s dominantní růží šípkovou a hlohem jednosemenným se vyskytuje také jalovec obecný.

Lokalita Černínské kopce - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jalovec obecný (Juniperus communis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozchodník bílý (Sedum album), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCEKO

Lokalita Černínské kopce

Články: lokalita černínské

09.01. 2017
145 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
03.11. 2016
382 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
05.10. 2016
500 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní