Lokality: Lokalita Černínské kopce

Poslal(a) 05.10. 2016 13:51:39 (584 čtenářů)

Rozkládají se 1 km severně od obce Černín a představují zbytek bývalých pastvin. Zahrnují vrchol kopce s jeho jižními a jihozápadními svahy. Skalnaté podloží tvoří především diority a hadce, které jen místy vystupují až na povrch. Ten je porostlý hlavně teplomilnou vegetací s druhy nejen botanicky velice cennými, ale i chráněnými. V dosti hustě zastoupených keřových dřevinách s dominantní růží šípkovou a hlohem jednosemenným se vyskytuje také jalovec obecný.

Lokalita Černínské kopce - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jalovec obecný (Juniperus communis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozchodník bílý (Sedum album), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCEKO

Lokalita Černínské kopce

Články: lokalita černínské

19.02. 2017
190 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
04.04. 2017
194 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
06.02. 2017
214 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
250 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
203 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
10.03. 2017
285 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
269 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
329 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
03.11. 2016
611 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
220 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
05.10. 2016
702 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní