Lokality: Lokalita Černínské kopce

Poslal(a) 05.10. 2016 13:51:39 (977 čtenářů)

Rozkládají se 1 km severně od obce Černín a představují zbytek bývalých pastvin. Zahrnují vrchol kopce s jeho jižními a jihozápadními svahy. Skalnaté podloží tvoří především diority a hadce, které jen místy vystupují až na povrch. Ten je porostlý hlavně teplomilnou vegetací s druhy nejen botanicky velice cennými, ale i chráněnými. V dosti hustě zastoupených keřových dřevinách s dominantní růží šípkovou a hlohem jednosemenným se vyskytuje také jalovec obecný.

Lokalita Černínské kopce - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jalovec obecný (Juniperus communis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rozchodník bílý (Sedum album), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCEKO

Lokalita Černínské kopce

Články: lokalita černínské

19.02. 2017
631 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
04.04. 2017
721 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
18.03. 2017
635 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
06.02. 2017
534 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
632 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
482 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
30.03. 2017
713 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
751 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
03.11. 2016
1.02 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
25.03. 2017
850 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
31.01. 2017
625 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý