Lokality: Lokalita Černý les

Poslal(a) 05.10. 2016 20:43:32 (932 čtenářů)

Lokalita se nachází 2 km západně od obce Střelice a je součástí většího lesního celku. Tvoří ji místy příkré a skalnaté svahy nad oběma břehy potoka Nedveka před jeho soutokem s vodotečí, přitékající od západu z lesního rybníčku Lišný. Potok Nedveka protéká středem lokality. Skalní podloží tvoří biotické ortoruly. Svahy, místy velice příkré, vykazují severní expozici a jsou porostlé zbytky přirozeného jedlobukového porostu. Na levém břehu potoka převládá habr obecný, vtroušená je lípa malolistá. V bylinném patru je pak zastoupeno několik botanicky velice cenných druhů rostlin.

Lokalita Černý les - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), devětsil bílý (Petasites albus), dymnivka dutá (Corydalis cava), hrachor lesní (Lathyrus sylvestris), hrachor jarní (Lathyrus vernus), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflorum), prvosenka vyšší (Primula elatior), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), turan roční (Erigeron annuus), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), zimolez obecný (Lonicera xylosteum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCELE

Lokalita Černý les

Články: lokalita černý

07.10. 2016
946 čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
09.12. 2016
539 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
04.07. 2017
146 čtenářů
Lathyrus sylvestris - hrachor lesní
13.03. 2017
386 čtenářů
Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý
08.12. 2016
655 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
08.03. 2017
462 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
06.05. 2017
353 čtenářů
Lathyrus vernus - hrachor jarnÍ
16.12. 2016
694 čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
25.04. 2017
317 čtenářů
Dentaria bulbifera - kyčelnice cibulkonosná
10.10. 2016
775 čtenářů
Lokalita Kadovská skála
07.10. 2016
1.15 kB čtenářů
Lokalita Ječmeniště