Lokality: Lokalita Černý les

Poslal(a) 05.10. 2016 20:43:32 (1201 čtenářů)

Lokalita se nachází 2 km západně od obce Střelice a je součástí většího lesního celku. Tvoří ji místy příkré a skalnaté svahy nad oběma břehy potoka Nedveka před jeho soutokem s vodotečí, přitékající od západu z lesního rybníčku Lišný. Potok Nedveka protéká středem lokality. Skalní podloží tvoří biotické ortoruly. Svahy, místy velice příkré, vykazují severní expozici a jsou porostlé zbytky přirozeného jedlobukového porostu. Na levém břehu potoka převládá habr obecný, vtroušená je lípa malolistá. V bylinném patru je pak zastoupeno několik botanicky velice cenných druhů rostlin.

Lokalita Černý les - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), devětsil bílý (Petasites albus), dymnivka dutá (Corydalis cava), hrachor lesní (Lathyrus sylvestris), hrachor jarní (Lathyrus vernus), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflorum), prvosenka vyšší (Primula elatior), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), turan roční (Erigeron annuus), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), zimolez obecný (Lonicera xylosteum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LCELE

Lokalita Černý les

Články: lokalita černý

07.10. 2016
1.20 kB čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
07.02. 2017
651 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
09.12. 2016
793 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
13.03. 2017
555 čtenářů
Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý
08.12. 2016
965 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
08.03. 2017
768 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
06.05. 2017
580 čtenářů
Lathyrus vernus - hrachor jarnÍ
16.12. 2016
933 čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
25.04. 2017
533 čtenářů
Dentaria bulbifera - kyčelnice cibulkonosná
10.10. 2016
1.07 kB čtenářů
Lokalita Kadovská skála
07.10. 2016
1.53 kB čtenářů
Lokalita Ječmeniště