Lokality: Lokalita Dyjské svahy

Poslal(a) 06.10. 2016 13:28:52 (865 čtenářů)

Nachází se necelý 1 km na jihovýchod od obce Dyje a navazují na levý břeh řeky Dyje. Terén je svažitý, podkovovitého tvaru a táhne se od obce Dyje k Tasovicím, expozici má západní až jihozápadní. Půda je mělká, štěrkopísčitá a jen místy vystupuje skalnaté podloží na povrch v podobě menších skalnatých útvarů. Travnatobylinný pokryv půdy je řídký, zastoupení keřovitých dřevin poměrně hojné. Stromovité dřeviny se vyskytují při jižním okraji území, více pak v severní části. Celková rozloha území je 7,6 ha, patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Dyjské svahy - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), česnek žlutý (Allium flavum), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), huseník lysý (Arabis glabra), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), rozchodník skalní (Sedum reflexum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý (Seseli osseum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LDYSV

Lokalita Dyjské svahy

Články: lokalita dyjské

19.02. 2017
410 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
30.03. 2017
555 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
06.05. 2017
309 čtenářů
Rosa rubiginosa - růže vinná
12.10. 2016
813 čtenářů
Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý
20.03. 2017
312 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
10.03. 2017
473 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
452 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
27.10. 2016
691 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
03.11. 2016
790 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
14.12. 2016
648 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
828 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý