Lokality: Lokalita Dyjské svahy

Poslal(a) 06.10. 2016 13:28:52 (2839 čtenářů)

Nachází se necelý 1 km na jihovýchod od obce Dyje a navazují na levý břeh řeky Dyje. Terén je svažitý, podkovovitého tvaru a táhne se od obce Dyje k Tasovicím, expozici má západní až jihozápadní. Půda je mělká, štěrkopísčitá a jen místy vystupuje skalnaté podloží na povrch v podobě menších skalnatých útvarů. Travnatobylinný pokryv půdy je řídký, zastoupení keřovitých dřevin poměrně hojné. Stromovité dřeviny se vyskytují při jižním okraji území, více pak v severní části. Celková rozloha území je 7,6 ha, patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Dyjské svahy - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), česnek žlutý (Allium flavum), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), huseník lysý (Arabis glabra), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), rozchodník skalní (Sedum reflexum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý (Seseli osseum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LDYSV

Lokalita Dyjské svahy

Články: lokalita dyjské

30.03. 2017
4.04 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
06.02. 2017
2.09 kB čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
13.03. 2017
1.88 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
05.12. 2016
3.07 kB čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
10.03. 2017
2.74 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
1.84 kB čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
27.10. 2016
2.36 kB čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
3.32 kB čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
11.05. 2017
3.65 kB čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
14.12. 2016
3.98 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
2.27 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý