Lokality: Lokalita Dyjské svahy

Poslal(a) 06.10. 2016 13:28:52 (554 čtenářů)

Nachází se necelý 1 km na jihovýchod od obce Dyje a navazují na levý břeh řeky Dyje. Terén je svažitý, podkovovitého tvaru a táhne se od obce Dyje k Tasovicím, expozici má západní až jihozápadní. Půda je mělká, štěrkopísčitá a jen místy vystupuje skalnaté podloží na povrch v podobě menších skalnatých útvarů. Travnatobylinný pokryv půdy je řídký, zastoupení keřovitých dřevin poměrně hojné. Stromovité dřeviny se vyskytují při jižním okraji území, více pak v severní části. Celková rozloha území je 7,6 ha, patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Dyjské svahy - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), česnek žlutý (Allium flavum), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), huseník lysý (Arabis glabra), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), rozchodník skalní (Sedum reflexum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý (Seseli osseum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LDYSV

Lokalita Dyjské svahy

Články: lokalita dyjské

23.12. 2016
163 čtenářů
Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
12.10. 2016
464 čtenářů
Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý
05.12. 2016
267 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
09.01. 2017
155 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
23.11. 2016
325 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
27.10. 2016
377 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
215 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
03.11. 2016
394 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
14.12. 2016
208 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
498 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
167 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná