Lokality: Lokalita Ječmeniště

Poslal(a) 07.10. 2016 10:32:58 (6158 čtenářů)

Území se rozprostírá 4 km jihovýchodně od obce Dyjákovičky, při samé hranici s Rakouskem a nazvané bylo po bývalé osadě Ječmeniště. Tvoří je výrazný pahorek Lamplberk a terasovitě upravená travnatá stráň Terasy. Třetí část tohoto území - Mandloňová mez o rozloze 0,2 ha byla již v roce 1997 vyhlášena za přírodní památku. Je to jediné území s výskytem mandloně nízké na Znojemsku. Oblast má velice teplé klima, podloží tvoří mořské sedimenty s výrazným překryvem spraše. Za těchto specifických přírodních podmínek vznikly na daných územích skupiny významných rostlinných společenstev. V rámci soustavy Natura 2000 patří Ječmeniště s rozlohou 62,9 ha mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Ječmeniště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bílojetel německý (Dorycnium germanicum), blín černý (Hyoscyamus niger), dobromysl obecná (Origanum vulgare), hlaváček letní (Adonis aestivalis), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), chřest lékařský (Asparagus officinalis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec nízký (Iris pumila), mandloň nízká (Prunus tenella), oman mečolistý (Inula ensifolia), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), topolovka bledá (Alcea biennis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LJECM

Lokalita Ječmeniště - Lamplberk

Lokalita Ječmeniště - Mandloňová mez

Lokalita Ječmeniště - Terasy

Články: lokalita ječmeniště

02.11. 2016
9.17 kB čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
04.03. 2017
2.40 kB čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
11.01. 2017
5.69 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
08.11. 2016
4.39 kB čtenářů
Filipendula vulgaris - tužebník obecný
26.06. 2017
5.00 kB čtenářů
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
23.11. 2016
5.15 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
14.02. 2017
5.03 kB čtenářů
Iris sibirica - kosatec sibiřský
08.05. 2017
4.23 kB čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
24.03. 2017
5.77 kB čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční