Lokality: Lokalita Ječmeniště

Poslal(a) 07.10. 2016 10:32:58 (899 čtenářů)

Území se rozprostírá 4 km jihovýchodně od obce Dyjákovičky, při samé hranici s Rakouskem a nazvané bylo po bývalé osadě Ječmeniště. Tvoří je výrazný pahorek Lamplberk a terasovitě upravená travnatá stráň Terasy. Třetí část tohoto území - Mandloňová mez o rozloze 0,2 ha byla již v roce 1997 vyhlášena za přírodní památku. Je to jediné území s výskytem mandloně nízké na Znojemsku. Oblast má velice teplé klima, podloží tvoří mořské sedimenty s výrazným překryvem spraše. Za těchto specifických přírodních podmínek vznikly na daných územích skupiny významných rostlinných společenstev. V rámci soustavy Natura 2000 patří Ječmeniště s rozlohou 62,9 ha mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Ječmeniště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bílojetel německý (Dorycnium germanicum), blín černý (Hyoscyamus niger), dobromysl obecná (Origanum vulgare), hlaváček letní (Adonis aestivalis), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), chřest lékařský (Asparagus officinalis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec nízký (Iris pumila), mandloň nízká (Prunus tenella), oman mečolistý (Inula ensifolia), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), topolovka bledá (Alcea biennis), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LJECM

Lokalita Ječmeniště - Lamplberk

Lokalita Ječmeniště - Mandloňová mez

Lokalita Ječmeniště - Terasy

Články: lokalita ječmeniště

02.11. 2016
606 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
04.03. 2017
244 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
11.01. 2017
467 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
08.11. 2016
549 čtenářů
Filipendula vulgaris - tužebník obecný
23.11. 2016
537 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
14.02. 2017
307 čtenářů
Iris sibirica - kosatec sibiřský
24.03. 2017
171 čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční