Lokality: Lokalita Kadovská skála

Poslal(a) 10.10. 2016 09:42:00 (7443 čtenářů)

Území se nachází 2 km jihozápadně od obce Kadov, v blízkosti silnice Míšovice - Dobelice. Místy je značně svažité a má západní expozici. Jeho jádrem je nevelká vápencová stěna (bývalý lom), obklopená přilehlým lesním porostem menší rozlohy. Ve stromovém patru převládá dub letní, který doplňuje javor babyka a trnovník akát. Keřovité dřeviny zastupuje hloh obecný, bez černý a brslen bradavičnatý. Výskyt bylinných společenstev je velice pestrý, najdeme zde jak rostliny botanicky velice zajímavé, tak chráněné.

Lokalita Kadovská skála - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čistec přímý (Stachys recta), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dymnivka dutá (Corydalis cava), chřest lékařský (Asparagus officinalis), jehlice trnitá (Onosis spinosa), kakost krvavý (Geranium sanquineum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec různobarvý (Iris variegata), kozinec vičencovitý(Astragalus onobrychis), křivatec žlutý (Gagea lutea), oman srstnatý (Inula hirta), prvosenka jarní (Primula veris), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), večernice lesní (Hesperis sylvestris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKASK

Lokalita Kadovská skála

Články: lokalita kadovská

27.02. 2017
3.91 kB čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
02.04. 2017
3.13 kB čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
22.10. 2016
2.81 kB čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
20.02. 2017
2.90 kB čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
22.02. 2017
3.65 kB čtenářů
Cytisus nigricans - čilimník černající
29.01. 2017
4.18 kB čtenářů
Lithospermum purpurocaeruleum - kamejka modronachová
13.03. 2017
2.53 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
05.05. 2017
2.91 kB čtenářů
Hesperis sylvestris - večernice lesní
20.03. 2017
2.36 kB čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
22.02. 2017
2.38 kB čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
08.05. 2017
3.79 kB čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský