Lokality: Lokalita Kadovská skála

Poslal(a) 10.10. 2016 09:42:00 (773 čtenářů)

Území se nachází 2 km jihozápadně od obce Kadov, v blízkosti silnice Míšovice - Dobelice. Místy je značně svažité a má západní expozici. Jeho jádrem je nevelká vápencová stěna (bývalý lom), obklopená přilehlým lesním porostem menší rozlohy. Ve stromovém patru převládá dub letní, který doplňuje javor babyka a trnovník akát. Keřovité dřeviny zastupuje hloh obecný, bez černý a brslen bradavičnatý. Výskyt bylinných společenstev je velice pestrý, najdeme zde jak rostliny botanicky velice zajímavé, tak chráněné.

Lokalita Kadovská skála - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čistec přímý (Stachys recta), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dymnivka dutá (Corydalis cava), chřest lékařský (Asparagus officinalis), jehlice trnitá (Onosis spinosa), kakost krvavý (Geranium sanquineum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec různobarvý (Iris variegata), kozinec vičencovitý(Astragalus onobrychis), křivatec žlutý (Gagea lutea), oman srstnatý (Inula hirta), prvosenka jarní (Primula veris), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), večernice lesní (Hesperis sylvestris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKASK

Lokalita Kadovská skála

Články: lokalita kadovská

27.02. 2017
396 čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
21.12. 2016
648 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
02.04. 2017
340 čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
07.11. 2016
774 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
22.02. 2017
365 čtenářů
Cytisus nigricans - čilimník černající
29.01. 2017
493 čtenářů
Lithospermum purpurocaeruleum - kamejka modronachová
10.11. 2016
760 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
11.01. 2017
770 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
05.05. 2017
276 čtenářů
Hesperis sylvestris - večernice lesní
20.03. 2017
281 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
08.05. 2017
349 čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský