Lokality: Lokalita Kadovská skála

Poslal(a) 10.10. 2016 09:42:00 (638 čtenářů)

Území se nachází 2 km jihozápadně od obce Kadov, v blízkosti silnice Míšovice - Dobelice. Místy je značně svažité a má západní expozici. Jeho jádrem je nevelká vápencová stěna (bývalý lom), obklopená přilehlým lesním porostem menší rozlohy. Ve stromovém patru převládá dub letní, který doplňuje javor babyka a trnovník akát. Keřovité dřeviny zastupuje hloh obecný, bez černý a brslen bradavičnatý. Výskyt bylinných společenstev je velice pestrý, najdeme zde jak rostliny botanicky velice zajímavé, tak chráněné.

Lokalita Kadovská skála - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čistec přímý (Stachys recta), devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum), dymnivka dutá (Corydalis cava), chřest lékařský (Asparagus officinalis), jehlice trnitá (Onosis spinosa), kakost krvavý (Geranium sanquineum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec různobarvý (Iris variegata), kozinec vičencovitý(Astragalus onobrychis), křivatec žlutý (Gagea lutea), oman srstnatý (Inula hirta), prvosenka jarní (Primula veris), plamének přímý (Clematis recta), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), večernice lesní (Hesperis sylvestris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKASK

Lokalita Kadovská skála

Články: lokalita kadovská

27.02. 2017
229 čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
21.12. 2016
447 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
02.04. 2017
128 čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
22.02. 2017
195 čtenářů
Cytisus nigricans - čilimník černající
29.01. 2017
241 čtenářů
Lithospermum purpurocaeruleum - kamejka modronachová
13.03. 2017
207 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
10.11. 2016
583 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
11.01. 2017
453 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
20.03. 2017
142 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
20.03. 2017
122 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
22.02. 2017
178 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý