Lokality: Lokalita Karlov

Poslal(a) 11.10. 2016 10:40:17 (1082 čtenářů)

Jedná se převážně o lesní svah nad rybníkem Prostřední Karlov, 2,5 km jihovýchodně od obce Božice u Znojma. Svah má severní expozici a celková rozloha lokality je 5,7 ha. Jádrem lokality je výškově a věkově různorodý porost listnatých dřevin jen s řídkým patrem keřovým. Ze stromů dominuje dub letní, z ostatních dřevin je přimíšena lípa malolistá a habr obecný. Jen v severní zamokřené a místy až bažinaté části je zastoupena olše lepkavá. Z keřového patra si zaslouží větší pozornost dřín jarní. V bylinném podrostu se pak objevuje hned několik význačných rostlin, z nichž je nejhodnotnější áron východní. Proto také byla již v roce 1933 lokalita vyhlášena jako chráněná se statutem přírodní rezervace.

Lokalita Karlov - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: áron východní (Arum cylindraceum), dřín jarní (Cornus mas), dymnivka dutá (Corydalis cava), jaterník podléška (Hepatica nobilis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), ochmet evropský (Loranthus europaeus), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), sléz pižmový (Malva moschata), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), večernice lesní (Hesperis sylvestris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKARL

Lokalita Karlov

Články: lokalita karlov

29.01. 2017
711 čtenářů
Lithospermum purpurocaeruleum - kamejka modronachová
13.10. 2016
1.39 kB čtenářů
Actaea spicata - samorostlík klasnatý
30.12. 2016
945 čtenářů
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý
05.05. 2017
470 čtenářů
Hesperis sylvestris - večernice lesní
21.06. 2017
533 čtenářů
Malva moschata - sléz pižmový
06.05. 2017
578 čtenářů
Lathyrus vernus - hrachor jarnÍ
14.12. 2016
802 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
16.12. 2016
932 čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník