Ptáci a stromy

Poslal(a) 12.10. 2016 08:35:08 (864 čtenářů)

Ptáci a stromy

Hlavním námětem i tématem nové knižní publikace „Ptáci a stromy“ jsou vzájemné vztahy mezi ptačími druhy a porosty dřevin v podmínkách stávajících ekosystémů sledovaného území jižní Moravy. Hlavním zdrojem informací byla pozorování aktivit ptáků v rozmanitých porostech na známých, ale i méně známých lokalitách jižní a jihovýchodní Moravy, tedy území mnoha remízků, hájků, větrolamů nebo stromořadí v otevřené krajině, ale i souvislejších lesních komplexů v přilehlé pahorkatině. Souběžně byly veškeré sledované ptačí aktivity fotograficky zaznamenávány a dokumentovány.

Knihu uvádí obsáhlejší kapitola, která popisuje jednotlivé typy dřevinných porostů sledovaného území a jejich ptactvo. Další tři speciální oddíly této knihy pak podrobněji charakterizují hierarchii vzájemných vazeb mezi dřevinnými porosty a ptáky jako prostředí k posezu (posedu), prostředí k rozmnožování (hnízdění) a prostředí k získávání potravy.

Vzájemné vztahy ptáků a dřevinných porostů jsou v knize zachyceny na 865 fotografiích. Některé z fotografií dokumentují i velmi významné a často málo známé vztahy například v netradičních způsobech získávání potravy nebo jiné zase zobrazují velmi zvláštní umístění hnízd v porostech apod.

Textová část této publikace včetně textových popisek k jednotlivým fotografiím jsou psány převážně populárně naučnou formou srozumitelnou širšímu spektru čtenářů. Pro bližší vysvětlení některých neznámých pojmů nebo odborné terminologie byl upraven dostatečně obsáhlý slovník cizích pojmů a názvů.

Články: ptáci stromy

20.05. 2012
17.34 kB čtenářů
Ptáci na zahradě
29.10. 2014
5.97 kB čtenářů
Úprava zahrádky na podzim
12.11. 2015
8.41 kB čtenářů
Keře a stromy v zahradě pro užitek
01.11. 2013
7.38 kB čtenářů
Živočichové v zahradě
02.05. 2016
4.63 kB čtenářů
Netradiční ovoce v zahradách
30.08. 2005
74.71 kB čtenářů
Aronia melanocarpa - Arónie černá - temnoplodec
05.09. 2017
818 čtenářů
Cukrářské ořechy (3)
08.03. 2005
28.04 kB čtenářů
Zahrada v březnu
14.12. 2010
28.52 kB čtenářů
Gaultheria - libavka
05.01. 2008
16.22 kB čtenářů
Leden v zahradě (1)
19.11. 2008
17.31 kB čtenářů
Listopad v zahradě
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
6.03 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
225.66 kB čtenářů
Doporučená literatura od členu diskuzního fora
19.08. 2013
12.58 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
15.38 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
15.86 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda