Ptáci a stromy

Poslal(a) 12.10. 2016 08:35:08 (3506 čtenářů)

Ptáci a stromy

Hlavním námětem i tématem nové knižní publikace „Ptáci a stromy“ jsou vzájemné vztahy mezi ptačími druhy a porosty dřevin v podmínkách stávajících ekosystémů sledovaného území jižní Moravy. Hlavním zdrojem informací byla pozorování aktivit ptáků v rozmanitých porostech na známých, ale i méně známých lokalitách jižní a jihovýchodní Moravy, tedy území mnoha remízků, hájků, větrolamů nebo stromořadí v otevřené krajině, ale i souvislejších lesních komplexů v přilehlé pahorkatině. Souběžně byly veškeré sledované ptačí aktivity fotograficky zaznamenávány a dokumentovány.

Knihu uvádí obsáhlejší kapitola, která popisuje jednotlivé typy dřevinných porostů sledovaného území a jejich ptactvo. Další tři speciální oddíly této knihy pak podrobněji charakterizují hierarchii vzájemných vazeb mezi dřevinnými porosty a ptáky jako prostředí k posezu (posedu), prostředí k rozmnožování (hnízdění) a prostředí k získávání potravy.

Vzájemné vztahy ptáků a dřevinných porostů jsou v knize zachyceny na 865 fotografiích. Některé z fotografií dokumentují i velmi významné a často málo známé vztahy například v netradičních způsobech získávání potravy nebo jiné zase zobrazují velmi zvláštní umístění hnízd v porostech apod.

Textová část této publikace včetně textových popisek k jednotlivým fotografiím jsou psány převážně populárně naučnou formou srozumitelnou širšímu spektru čtenářů. Pro bližší vysvětlení některých neznámých pojmů nebo odborné terminologie byl upraven dostatečně obsáhlý slovník cizích pojmů a názvů.

Články: ptáci stromy

20.05. 2012
23.27 kB čtenářů
Ptáci na zahradě
04.03. 2010
23.14 kB čtenářů
Ptáci pomáhají v boji proti škůdcům
15.06. 2012
12.69 kB čtenářů
Přírodní zahrada
15.04. 2008
22.20 kB čtenářů
Živé ploty z planého ovoce
03.12. 2013
9.44 kB čtenářů
Zahrada pro zvířecí návštěvníky
29.10. 2014
8.29 kB čtenářů
Úprava zahrádky na podzim
18.09. 2008
53.94 kB čtenářů
Přehled dřevin - jehličnaté dřeviny
01.11. 2013
9.55 kB čtenářů
Živočichové v zahradě
30.08. 2005
79.31 kB čtenářů
Aronia melanocarpa - Arónie černá - temnoplodec
05.09. 2017
5.70 kB čtenářů
Cukrářské ořechy (3)
21.05. 2009
54.13 kB čtenářů
Rostlinolékař - mšice
Diskusní fórum / Knihy
08.04. 2015
8.63 kB čtenářů
Cibulové a hlíznaté rostliny
23.11. 2014
251.82 kB čtenářů
Doporučená literatura od členů diskuzního fora
19.08. 2013
14.22 kB čtenářů
Doporučíte prosím knihu o květinách a květinových záhonech?
19.10. 2008
17.01 kB čtenářů
Vyhrajte Zahradnický kalendář od PRO VOBIS, s.r.o.
13.09. 2008
17.57 kB čtenářů
Vyhrajte knížku z nakladatelství Brázda