Lokality: Lokalita Kopečky u Únanova

Poslal(a) 12.10. 2016 09:52:23 (822 čtenářů)

Lokalita Kopečky u Únanova

Tvoří je 2 samostatné stepní kopečky o rozloze 8,4 ha. Nacházejí se uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny, a to 1,5 km severovýchodně od obce Únanov. Jsou svažité, mají jižní až jihozápadní expozici a od sebe jsou odděleny pásem borového lesa a polem. Obě plochy představují zbytky bývalých pastvin. Na nehluboké půdě se vyvinula hlavně teplomilná travobylinná vegetace s výrazným podílem botanicky cenných rostlin. Keřovité dřeviny jsou zastoupené na obou kopečcích jen řídce a převažuje v nich růže šípková s hlohem jednosemenným. Patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Kopečky u Únanova - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní Eringium campestre), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKOUN

Lokalita Kopečky u Únanova

Články: lokalita kopečky

04.04. 2017
480 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
17.03. 2017
400 čtenářů
Solidago virgaurea - zlatobýl obecný
28.01. 2017
421 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
26.06. 2017
272 čtenářů
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
23.11. 2016
718 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
15.03. 2017
332 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
11.05. 2017
431 čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
03.11. 2016
793 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
25.03. 2017
532 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
06.10. 2016
873 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká
18.10. 2016
858 čtenářů
Lokalita Na Kocourkách