Lokality: Lokalita Kopečky u Únanova

Poslal(a) 12.10. 2016 09:52:23 (505 čtenářů)

Lokalita Kopečky u Únanova

Tvoří je 2 samostatné stepní kopečky o rozloze 8,4 ha. Nacházejí se uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny, a to 1,5 km severovýchodně od obce Únanov. Jsou svažité, mají jižní až jihozápadní expozici a od sebe jsou odděleny pásem borového lesa a polem. Obě plochy představují zbytky bývalých pastvin. Na nehluboké půdě se vyvinula hlavně teplomilná travobylinná vegetace s výrazným podílem botanicky cenných rostlin. Keřovité dřeviny jsou zastoupené na obou kopečcích jen řídce a převažuje v nich růže šípková s hlohem jednosemenným. Patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Kopečky u Únanova - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní Eringium campestre), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKOUN

Lokalita Kopečky u Únanova

Články: lokalita kopečky

23.11. 2016
319 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
03.11. 2016
393 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
06.10. 2016
525 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká
18.10. 2016
485 čtenářů
Lokalita Na Kocourkách