Lokality: Lokalita Kopečky u Únanova

Poslal(a) 12.10. 2016 09:52:23 (4252 čtenářů)

Lokalita Kopečky u Únanova

Tvoří je 2 samostatné stepní kopečky o rozloze 8,4 ha. Nacházejí se uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny, a to 1,5 km severovýchodně od obce Únanov. Jsou svažité, mají jižní až jihozápadní expozici a od sebe jsou odděleny pásem borového lesa a polem. Obě plochy představují zbytky bývalých pastvin. Na nehluboké půdě se vyvinula hlavně teplomilná travobylinná vegetace s výrazným podílem botanicky cenných rostlin. Keřovité dřeviny jsou zastoupené na obou kopečcích jen řídce a převažuje v nich růže šípková s hlohem jednosemenným. Patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Kopečky u Únanova - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní Eringium campestre), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), vstavač kukačka (Orchis morio).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LKOUN

Lokalita Kopečky u Únanova

Články: lokalita kopečky

04.04. 2017
3.60 kB čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
17.03. 2017
2.34 kB čtenářů
Solidago virgaurea - zlatobýl obecný
28.01. 2017
2.41 kB čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
26.06. 2017
3.53 kB čtenářů
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
23.11. 2016
3.84 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
15.03. 2017
2.20 kB čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
11.05. 2017
4.10 kB čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
03.11. 2016
3.13 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
25.03. 2017
3.35 kB čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
06.10. 2016
2.78 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká
18.10. 2016
3.23 kB čtenářů
Lokalita Na Kocourkách