Lokality: Lokalita Lapikus

Poslal(a) 13.10. 2016 14:46:29 (605 čtenářů)

Nachází se v lesnatém území 2,5 km východně od obce Hluboké Mašůvky, v povodí Plenkovického potoka. Dominantou celého okolí je zřícenina hradu Lapikus. Podloží území z velké části tvoří ortoruly, jež hlavně na velice prudkých svazích nad potokem vystupuje na povrch v různě velkých skalnatých útvarech. Nadmořská výška se pohybuje mezi 240 – 320 m n. m. Vlhčí a stinná místa s dostatečným půdním pokryvem pokrývají dubohabřiny. Na teplejších světlinách dominuje dub zimní. Z keřového patra je nejhodnotnější dřevinou dřín jarní. Botanicky nejcennější jsou svahy v okolí zříceniny hradu. Území patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Lapikus - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čistec přímý (Stachys recta), dřín jarní (Cornus mas), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jeřáb muk (Sorbus aria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj jedhoj (Aconitum anthora), oman hnidák (Inula conyzae), plamének přímý (Clematis recta), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozchodník velký (Hylotelephyum maximum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), večernice lesní (Hesperis sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLAPI

Lokalita Lapikus

Články: lokalita lapikus

22.03. 2017
177 čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
22.10. 2016
632 čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
09.11. 2016
504 čtenářů
Potentilla alba - mochna bílá
19.03. 2017
197 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
14.03. 2017
235 čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
07.02. 2017
217 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
21.03. 2017
168 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
02.11. 2016
609 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
16.12. 2016
505 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
16.12. 2016
454 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
14.12. 2016
463 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá