Lokality: Lokalita Lapikus

Poslal(a) 13.10. 2016 14:46:29 (730 čtenářů)

Nachází se v lesnatém území 2,5 km východně od obce Hluboké Mašůvky, v povodí Plenkovického potoka. Dominantou celého okolí je zřícenina hradu Lapikus. Podloží území z velké části tvoří ortoruly, jež hlavně na velice prudkých svazích nad potokem vystupuje na povrch v různě velkých skalnatých útvarech. Nadmořská výška se pohybuje mezi 240 – 320 m n. m. Vlhčí a stinná místa s dostatečným půdním pokryvem pokrývají dubohabřiny. Na teplejších světlinách dominuje dub zimní. Z keřového patra je nejhodnotnější dřevinou dřín jarní. Botanicky nejcennější jsou svahy v okolí zříceniny hradu. Území patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Lapikus - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čistec přímý (Stachys recta), dřín jarní (Cornus mas), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jeřáb muk (Sorbus aria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj jedhoj (Aconitum anthora), oman hnidák (Inula conyzae), plamének přímý (Clematis recta), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozchodník velký (Hylotelephyum maximum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), večernice lesní (Hesperis sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLAPI

Lokalita Lapikus

Články: lokalita lapikus

29.12. 2016
505 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
07.10. 2016
944 čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
19.03. 2017
347 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
19.02. 2017
388 čtenářů
Hylotelephium maximum - rozchodník velký
07.02. 2017
512 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
21.03. 2017
393 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
07.02. 2017
513 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
16.12. 2016
703 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
09.12. 2016
537 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
08.05. 2017
342 čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
27.12. 2016
475 čtenářů
Monotropa hypopitys - hnilák smrkový