Lokality: Lokalita Lapikus

Poslal(a) 13.10. 2016 14:46:29 (971 čtenářů)

Nachází se v lesnatém území 2,5 km východně od obce Hluboké Mašůvky, v povodí Plenkovického potoka. Dominantou celého okolí je zřícenina hradu Lapikus. Podloží území z velké části tvoří ortoruly, jež hlavně na velice prudkých svazích nad potokem vystupuje na povrch v různě velkých skalnatých útvarech. Nadmořská výška se pohybuje mezi 240 – 320 m n. m. Vlhčí a stinná místa s dostatečným půdním pokryvem pokrývají dubohabřiny. Na teplejších světlinách dominuje dub zimní. Z keřového patra je nejhodnotnější dřevinou dřín jarní. Botanicky nejcennější jsou svahy v okolí zříceniny hradu. Území patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Lapikus - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čistec přímý (Stachys recta), dřín jarní (Cornus mas), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jeřáb muk (Sorbus aria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj jedhoj (Aconitum anthora), oman hnidák (Inula conyzae), plamének přímý (Clematis recta), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozchodník velký (Hylotelephyum maximum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), večernice lesní (Hesperis sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLAPI

Lokalita Lapikus

Články: lokalita lapikus

29.12. 2016
780 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
22.10. 2016
1.04 kB čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
09.11. 2016
901 čtenářů
Potentilla alba - mochna bílá
19.03. 2017
526 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
14.03. 2017
686 čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
07.02. 2017
682 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
20.03. 2017
468 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
13.03. 2017
555 čtenářů
Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý
16.12. 2016
783 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
14.12. 2016
956 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
08.05. 2017
575 čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský