Lokality: Lokalita Lapikus

Poslal(a) 13.10. 2016 14:46:29 (438 čtenářů)

Nachází se v lesnatém území 2,5 km východně od obce Hluboké Mašůvky, v povodí Plenkovického potoka. Dominantou celého okolí je zřícenina hradu Lapikus. Podloží území z velké části tvoří ortoruly, jež hlavně na velice prudkých svazích nad potokem vystupuje na povrch v různě velkých skalnatých útvarech. Nadmořská výška se pohybuje mezi 240 – 320 m n. m. Vlhčí a stinná místa s dostatečným půdním pokryvem pokrývají dubohabřiny. Na teplejších světlinách dominuje dub zimní. Z keřového patra je nejhodnotnější dřevinou dřín jarní. Botanicky nejcennější jsou svahy v okolí zříceniny hradu. Území patří mezi evropsky významné lokality.

Lokalita Lapikus - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čistec přímý (Stachys recta), dřín jarní (Cornus mas), hvězdnice chlumní (Aster amellus), jeřáb muk (Sorbus aria), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), oměj jedhoj (Aconitum anthora), oman hnidák (Inula conyzae), plamének přímý (Clematis recta), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozchodník velký (Hylotelephyum maximum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), večernice lesní (Hesperis sylvestris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), zvonek klubkatý (Campanula glomerata).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLAPI

Lokalita Lapikus

Články: lokalita lapikus

03.11. 2016
434 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
29.12. 2016
140 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
22.10. 2016
427 čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
07.10. 2016
530 čtenářů
Asplenium trichomanes - sleziník červený
14.10. 2016
458 čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
09.11. 2016
334 čtenářů
Potentilla alba - mochna bílá
10.10. 2016
534 čtenářů
Aconitum anthora - oměj jedhoj
16.12. 2016
271 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
09.12. 2016
214 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
16.12. 2016
259 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
14.12. 2016
197 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá