Lokality: Lokalita Lubnická stráň

Poslal(a) 14.10. 2016 19:20:08 (3600 čtenářů)

Zájmové území tvoří svažitá stráň na západ od obce Lubnice a rozprostírá se nad levým břehem řeky Želetavky. Tvar má protáhlý ve směru východ – západ, celkovou rozlohu 17 ha. Na východě přímo navazuje na intravilán obce. Celé území je značně členité zásluhou hlubokých a krátkých roklí vzniklých periodickou činností vody. Vedle suchých výslunných trávníků se zde vyskytují vlhká dna žlebů, v jednom z nich vzniklo i malé jezírko. Dřeviny (stromy a keře) se zde vyskytují jen sporadicky. Západní část lokality je zalesněna borovicí lesní, v keřovém patru je botanicky cenný a poměrně početný lýkovec jedovatý.

Lokalita Lubnická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), máčka ladní (Eryngium campestre), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ostřice nízká (Carex humilis), prvosenka jarní (Primula veris), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rozchodník bílý (Sedum album), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), zimolez obecný (Lonicera xylosteum

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLUST ).

Lokalita Lubnická stráň

Články: lokalita lubnická

18.11. 2016
2.04 kB čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
21.06. 2017
2.37 kB čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
07.03. 2017
1.63 kB čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
04.03. 2017
1.28 kB čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
05.12. 2016
2.45 kB čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
23.03. 2017
1.90 kB čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
30.12. 2016
2.62 kB čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
15.03. 2017
1.53 kB čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
11.05. 2017
2.75 kB čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
25.03. 2017
2.49 kB čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
06.10. 2016
2.05 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká