Lokality: Lokalita Lubnická stráň

Poslal(a) 14.10. 2016 19:20:08 (1227 čtenářů)

Zájmové území tvoří svažitá stráň na západ od obce Lubnice a rozprostírá se nad levým břehem řeky Želetavky. Tvar má protáhlý ve směru východ – západ, celkovou rozlohu 17 ha. Na východě přímo navazuje na intravilán obce. Celé území je značně členité zásluhou hlubokých a krátkých roklí vzniklých periodickou činností vody. Vedle suchých výslunných trávníků se zde vyskytují vlhká dna žlebů, v jednom z nich vzniklo i malé jezírko. Dřeviny (stromy a keře) se zde vyskytují jen sporadicky. Západní část lokality je zalesněna borovicí lesní, v keřovém patru je botanicky cenný a poměrně početný lýkovec jedovatý.

Lokalita Lubnická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), máčka ladní (Eryngium campestre), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ostřice nízká (Carex humilis), prvosenka jarní (Primula veris), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rozchodník bílý (Sedum album), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), zimolez obecný (Lonicera xylosteum

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLUST ).

Lokalita Lubnická stráň

Články: lokalita lubnická

18.03. 2017
512 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
07.03. 2017
522 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
04.03. 2017
585 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
28.01. 2017
683 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
23.03. 2017
751 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
09.01. 2017
779 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
11.11. 2016
1.07 kB čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská
11.05. 2017
800 čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
31.01. 2017
678 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
06.10. 2016
1.16 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká
11.10. 2016
1.42 kB čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný