Lokality: Lokalita Lubnická stráň

Poslal(a) 14.10. 2016 19:20:08 (1168 čtenářů)

Zájmové území tvoří svažitá stráň na západ od obce Lubnice a rozprostírá se nad levým břehem řeky Želetavky. Tvar má protáhlý ve směru východ – západ, celkovou rozlohu 17 ha. Na východě přímo navazuje na intravilán obce. Celé území je značně členité zásluhou hlubokých a krátkých roklí vzniklých periodickou činností vody. Vedle suchých výslunných trávníků se zde vyskytují vlhká dna žlebů, v jednom z nich vzniklo i malé jezírko. Dřeviny (stromy a keře) se zde vyskytují jen sporadicky. Západní část lokality je zalesněna borovicí lesní, v keřovém patru je botanicky cenný a poměrně početný lýkovec jedovatý.

Lokalita Lubnická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), máčka ladní (Eryngium campestre), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ostřice nízká (Carex humilis), prvosenka jarní (Primula veris), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rozchodník bílý (Sedum album), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), zimolez obecný (Lonicera xylosteum

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLUST ).

Lokalita Lubnická stráň

Články: lokalita lubnická

18.11. 2016
876 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
21.06. 2017
465 čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
04.03. 2017
559 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
28.01. 2017
615 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
05.12. 2016
992 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
30.12. 2016
945 čtenářů
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý
15.03. 2017
484 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
11.05. 2017
728 čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
25.03. 2017
849 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
31.01. 2017
624 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
06.10. 2016
1.11 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká