Lokality: Lokalita Lubnická stráň

Poslal(a) 14.10. 2016 19:20:08 (491 čtenářů)

Zájmové území tvoří svažitá stráň na západ od obce Lubnice a rozprostírá se nad levým břehem řeky Želetavky. Tvar má protáhlý ve směru východ – západ, celkovou rozlohu 17 ha. Na východě přímo navazuje na intravilán obce. Celé území je značně členité zásluhou hlubokých a krátkých roklí vzniklých periodickou činností vody. Vedle suchých výslunných trávníků se zde vyskytují vlhká dna žlebů, v jednom z nich vzniklo i malé jezírko. Dřeviny (stromy a keře) se zde vyskytují jen sporadicky. Západní část lokality je zalesněna borovicí lesní, v keřovém patru je botanicky cenný a poměrně početný lýkovec jedovatý.

Lokalita Lubnická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: jalovec obecný (Juniperus communis), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), máčka ladní (Eryngium campestre), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ostřice nízká (Carex humilis), prvosenka jarní (Primula veris), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rozchodník bílý (Sedum album), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), zimolez obecný (Lonicera xylosteum

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LLUST ).

Lokalita Lubnická stráň

Články: lokalita lubnická

18.11. 2016
346 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
29.12. 2016
134 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
05.12. 2016
258 čtenářů
Euphrasia rostkoviana - světlík lékařský
30.12. 2016
197 čtenářů
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý
09.01. 2017
148 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
30.12. 2016
210 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
11.11. 2016
381 čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská
09.01. 2017
161 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná
06.10. 2016
523 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká
11.10. 2016
478 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný