Lokality: Lokalita Miroslavské kopce

Poslal(a) 17.10. 2016 09:12:25 (5980 čtenářů)

Lokalita Miroslavské kopce - mapa (MAPYCZ)

Tvoří je několik samostatných stepních kopečků, nacházejících se na jih a jihozápad od obce Miroslav. Botanicky nejzajímavější lokality vystupují v částech Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U kamene a Zmrzlé. Nejčastějším geologickým podkladem je permkarbonský slepenec obsahující jako hlavní složky droby, vápence, valouny křemence. Vše je spojeno železitým tmelem, který propůjčuje hornině tmavočervenou barvu. Jen místy vystupuje tento substrát i na povrch, jako je tomu na Markově kopci. Hlavními typy vegetace jsou suché trávníky a skalní stepi. Tato území mají celkovou plochu 30,81 ha a chráněnými byla vyhlášena v roce 2004 se statutem národní přírodní památky. Miroslavské kopce jsou rovněž evropsky významnou lokalitou.

Lokalita Miroslavské kopce

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hlaváček letní (Adonis aestivalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), modřenec chocholatý (Muscari comosum), mák pochybný (Papaver dubium), pryskyřník ilyrský (Ranunculus ilyricus), smil písečný (Helichrysum arenarium), suchokvět roční (Xeranthemum annuum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), vstavač vojenský (Orchis militaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LMIKO ).

Lokalita Miroslavské kopce

Lokalita Miroslavské kopce

Články: lokalita miroslavské

23.12. 2016
6.01 kB čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
04.03. 2017
4.28 kB čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
09.11. 2016
4.13 kB čtenářů
Prunus mahaleb - mahalebka obecná
10.11. 2016
4.31 kB čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
21.01. 2017
2.50 kB čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
04.11. 2016
4.55 kB čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
30.03. 2017
2.02 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
11.11. 2016
3.79 kB čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská
25.03. 2017
3.74 kB čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
08.05. 2017
3.54 kB čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
05.10. 2016
2.64 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý