Lokality: Lokalita Miroslavské kopce

Poslal(a) 17.10. 2016 09:12:25 (756 čtenářů)

Lokalita Miroslavské kopce - mapa (MAPYCZ)

Tvoří je několik samostatných stepních kopečků, nacházejících se na jih a jihozápad od obce Miroslav. Botanicky nejzajímavější lokality vystupují v částech Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U kamene a Zmrzlé. Nejčastějším geologickým podkladem je permkarbonský slepenec obsahující jako hlavní složky droby, vápence, valouny křemence. Vše je spojeno železitým tmelem, který propůjčuje hornině tmavočervenou barvu. Jen místy vystupuje tento substrát i na povrch, jako je tomu na Markově kopci. Hlavními typy vegetace jsou suché trávníky a skalní stepi. Tato území mají celkovou plochu 30,81 ha a chráněnými byla vyhlášena v roce 2004 se statutem národní přírodní památky. Miroslavské kopce jsou rovněž evropsky významnou lokalitou.

Lokalita Miroslavské kopce

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hlaváček letní (Adonis aestivalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), modřenec chocholatý (Muscari comosum), mák pochybný (Papaver dubium), pryskyřník ilyrský (Ranunculus ilyricus), smil písečný (Helichrysum arenarium), suchokvět roční (Xeranthemum annuum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), vstavač vojenský (Orchis militaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LMIKO ).

Lokalita Miroslavské kopce

Lokalita Miroslavské kopce

Články: lokalita miroslavské

23.12. 2016
416 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
04.03. 2017
210 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
09.11. 2016
566 čtenářů
Prunus mahaleb - mahalebka obecná
02.11. 2016
605 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
23.03. 2017
177 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
04.11. 2016
584 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
11.11. 2016
594 čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská
25.03. 2017
165 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
08.11. 2016
492 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
17.10. 2016
701 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
06.10. 2016
695 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká