Lokality: Lokalita Miroslavské kopce

Poslal(a) 17.10. 2016 09:12:25 (522 čtenářů)

Lokalita Miroslavské kopce - mapa (MAPYCZ)

Tvoří je několik samostatných stepních kopečků, nacházejících se na jih a jihozápad od obce Miroslav. Botanicky nejzajímavější lokality vystupují v částech Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U kamene a Zmrzlé. Nejčastějším geologickým podkladem je permkarbonský slepenec obsahující jako hlavní složky droby, vápence, valouny křemence. Vše je spojeno železitým tmelem, který propůjčuje hornině tmavočervenou barvu. Jen místy vystupuje tento substrát i na povrch, jako je tomu na Markově kopci. Hlavními typy vegetace jsou suché trávníky a skalní stepi. Tato území mají celkovou plochu 30,81 ha a chráněnými byla vyhlášena v roce 2004 se statutem národní přírodní památky. Miroslavské kopce jsou rovněž evropsky významnou lokalitou.

Lokalita Miroslavské kopce

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hlaváček letní (Adonis aestivalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), len tenkolistý (Linum tenuifolium), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), modřenec chocholatý (Muscari comosum), mák pochybný (Papaver dubium), pryskyřník ilyrský (Ranunculus ilyricus), smil písečný (Helichrysum arenarium), suchokvět roční (Xeranthemum annuum), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), vstavač vojenský (Orchis militaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LMIKO ).

Lokalita Miroslavské kopce

Lokalita Miroslavské kopce

Články: lokalita miroslavské

09.11. 2016
373 čtenářů
Prunus mahaleb - mahalebka obecná
02.11. 2016
404 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
10.11. 2016
359 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
04.11. 2016
418 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
08.11. 2016
370 čtenářů
Filipendula vulgaris - tužebník obecný
11.11. 2016
392 čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská
14.12. 2016
214 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
500 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
08.11. 2016
357 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
17.10. 2016
483 čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
06.10. 2016
533 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká