Lokality: Lokalita Na Kocourkách

Poslal(a) 18.10. 2016 15:28:02 (489 čtenářů)

Lokalita Na Kocourkách - mapa (MAPYCZ)

Lokalitu tvoří dva samostatné kopečky vystupující v zemědělsky obdělávané krajině 2 km jižně od obce Vémyslice. Jejich celková rozloha je 3 ha. Mezi nimi se nachází pouze pozemek starého vinohradu. Jsou porostlé teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, z nichž mnohé druhy patří mezi vzácné a chráněné. Keřovité dřeviny jsou na obou územích zastoupeny jen řídce, více pak v některých obvodových částech. Vzhledem k výskytu botanicky hodnotných rostlinných druhů byla v roce 1949 celková plocha vyhlášena jako chráněná se statutem přírodní rezervace.

Lokalita Na Kocourkách

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), křivatec český (Gagea bohemica), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), smil písečný (Helichrysum arenarium), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), trávnička obecná (Armeria vulgaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNAKO ).

Lokalita Na Kocourkách

Články: lokalita kocourkách

21.12. 2016
266 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
07.11. 2016
388 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
10.11. 2016
361 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
11.01. 2017
113 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
03.11. 2016
408 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
05.10. 2016
505 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
174 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná