Lokality: Lokalita Na Kocourkách

Poslal(a) 18.10. 2016 15:28:02 (844 čtenářů)

Lokalita Na Kocourkách - mapa (MAPYCZ)

Lokalitu tvoří dva samostatné kopečky vystupující v zemědělsky obdělávané krajině 2 km jižně od obce Vémyslice. Jejich celková rozloha je 3 ha. Mezi nimi se nachází pouze pozemek starého vinohradu. Jsou porostlé teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, z nichž mnohé druhy patří mezi vzácné a chráněné. Keřovité dřeviny jsou na obou územích zastoupeny jen řídce, více pak v některých obvodových částech. Vzhledem k výskytu botanicky hodnotných rostlinných druhů byla v roce 1949 celková plocha vyhlášena jako chráněná se statutem přírodní rezervace.

Lokalita Na Kocourkách

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), křivatec český (Gagea bohemica), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), smil písečný (Helichrysum arenarium), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), trávnička obecná (Armeria vulgaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNAKO ).

Lokalita Na Kocourkách

Články: lokalita kocourkách

21.12. 2016
633 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
21.06. 2017
202 čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
30.03. 2017
545 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
11.01. 2017
750 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
10.03. 2017
468 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
22.02. 2017
357 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
15.03. 2017
322 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
03.11. 2016
775 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
383 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
08.05. 2017
334 čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
09.01. 2017
489 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná