Lokality: Lokalita Na Kocourkách

Poslal(a) 18.10. 2016 15:28:02 (1214 čtenářů)

Lokalita Na Kocourkách - mapa (MAPYCZ)

Lokalitu tvoří dva samostatné kopečky vystupující v zemědělsky obdělávané krajině 2 km jižně od obce Vémyslice. Jejich celková rozloha je 3 ha. Mezi nimi se nachází pouze pozemek starého vinohradu. Jsou porostlé teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, z nichž mnohé druhy patří mezi vzácné a chráněné. Keřovité dřeviny jsou na obou územích zastoupeny jen řídce, více pak v některých obvodových částech. Vzhledem k výskytu botanicky hodnotných rostlinných druhů byla v roce 1949 celková plocha vyhlášena jako chráněná se statutem přírodní rezervace.

Lokalita Na Kocourkách

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), křivatec český (Gagea bohemica), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), smil písečný (Helichrysum arenarium), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), trávnička obecná (Armeria vulgaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNAKO ).

Lokalita Na Kocourkách

Články: lokalita kocourkách

18.03. 2017
490 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
07.11. 2016
1.07 kB čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
30.03. 2017
847 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
10.03. 2017
658 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
719 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
22.02. 2017
531 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
15.03. 2017
492 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
11.05. 2017
740 čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
03.11. 2016
1.03 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
08.05. 2017
581 čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
05.10. 2016
1.05 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý