Lokality: Lokalita Na Kocourkách

Poslal(a) 18.10. 2016 15:28:02 (665 čtenářů)

Lokalita Na Kocourkách - mapa (MAPYCZ)

Lokalitu tvoří dva samostatné kopečky vystupující v zemědělsky obdělávané krajině 2 km jižně od obce Vémyslice. Jejich celková rozloha je 3 ha. Mezi nimi se nachází pouze pozemek starého vinohradu. Jsou porostlé teplomilnými travobylinnými společenstvy rostlin, z nichž mnohé druhy patří mezi vzácné a chráněné. Keřovité dřeviny jsou na obou územích zastoupeny jen řídce, více pak v některých obvodových částech. Vzhledem k výskytu botanicky hodnotných rostlinných druhů byla v roce 1949 celková plocha vyhlášena jako chráněná se statutem přírodní rezervace.

Lokalita Na Kocourkách

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), křivatec český (Gagea bohemica), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), smil písečný (Helichrysum arenarium), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), trávnička obecná (Armeria vulgaris).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNAKO ).

Lokalita Na Kocourkách

Články: lokalita kocourkách

21.12. 2016
451 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
18.03. 2017
141 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
07.11. 2016
612 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
30.03. 2017
247 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
10.11. 2016
585 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
11.01. 2017
462 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
30.03. 2017
274 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
15.03. 2017
175 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
03.11. 2016
615 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
05.10. 2016
689 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
332 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná