Lokality: Lokalita Nad splavem

Poslal(a) 19.10. 2016 19:29:45 (932 čtenářů)

Lokalita Nad splavem - mapa (MAPYCZ)

Území se nachází při západní okrajové části obce Tasovice, podél levého břehu řeky Dyje. Má protáhlý tvar směr východ – západ, rozlohu 4,5 ha a jižní expozici. Jeho východní část tvoří hlavně skalnaté svahy, místy příkré, přecházející západním směrem keřovitým žlebem v travnatou stráň s mělkou, živinami chudou půdní vrstvou. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny hlavně v okrajových částech zájmového území s převládající růží šípkovou, hlohem obecným a trnkou obecnou. Botanicky hodnotná je především západní část území s výrazným podílem teplomilných druhů rostlin.

Lokalita Nad splavem

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), pavinec horský (Jasione montana), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), srpek obecný (Falcaria vulgaris), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNASP ).

Lokalita Nad splavem

Články: lokalita splavem

09.02. 2017
641 čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
18.03. 2017
575 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
04.03. 2017
693 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
06.02. 2017
661 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
29.12. 2016
939 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
13.03. 2017
591 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
30.03. 2017
868 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
23.11. 2016
1.18 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
31.01. 2017
758 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
1.15 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
06.10. 2016
1.24 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká