Lokality: Lokalita Nad splavem

Poslal(a) 19.10. 2016 19:29:45 (385 čtenářů)

Lokalita Nad splavem - mapa (MAPYCZ)

Území se nachází při západní okrajové části obce Tasovice, podél levého břehu řeky Dyje. Má protáhlý tvar směr východ – západ, rozlohu 4,5 ha a jižní expozici. Jeho východní část tvoří hlavně skalnaté svahy, místy příkré, přecházející západním směrem keřovitým žlebem v travnatou stráň s mělkou, živinami chudou půdní vrstvou. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny hlavně v okrajových částech zájmového území s převládající růží šípkovou, hlohem obecným a trnkou obecnou. Botanicky hodnotná je především západní část území s výrazným podílem teplomilných druhů rostlin.

Lokalita Nad splavem

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), pavinec horský (Jasione montana), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), srpek obecný (Falcaria vulgaris), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNASP ).

Lokalita Nad splavem

Články: lokalita splavem

29.12. 2016
139 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
23.11. 2016
319 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
14.12. 2016
201 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
06.10. 2016
525 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká