Lokality: Lokalita Nad splavem

Poslal(a) 19.10. 2016 19:29:45 (2938 čtenářů)

Lokalita Nad splavem - mapa (MAPYCZ)

Území se nachází při západní okrajové části obce Tasovice, podél levého břehu řeky Dyje. Má protáhlý tvar směr východ – západ, rozlohu 4,5 ha a jižní expozici. Jeho východní část tvoří hlavně skalnaté svahy, místy příkré, přecházející západním směrem keřovitým žlebem v travnatou stráň s mělkou, živinami chudou půdní vrstvou. Keřovité dřeviny jsou zastoupeny hlavně v okrajových částech zájmového území s převládající růží šípkovou, hlohem obecným a trnkou obecnou. Botanicky hodnotná je především západní část území s výrazným podílem teplomilných druhů rostlin.

Lokalita Nad splavem

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), pavinec horský (Jasione montana), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), srpek obecný (Falcaria vulgaris), starček přímětník (Senecio jacobaea), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LNASP ).

Lokalita Nad splavem

Články: lokalita splavem

09.02. 2017
3.31 kB čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
18.03. 2017
3.25 kB čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
04.03. 2017
1.99 kB čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
06.02. 2017
2.63 kB čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
29.12. 2016
3.72 kB čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
13.03. 2017
2.35 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
21.01. 2017
2.47 kB čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
30.03. 2017
1.99 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
23.11. 2016
4.36 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
14.12. 2016
5.07 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
06.10. 2016
3.05 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká