Lokality: Lokalita Olbramkostelská louka

Poslal(a) 21.10. 2016 10:01:31 (1208 čtenářů)

Jedná se o nevelké území soukromé louky nacházející se 2,5 km severozápadně od obce Olbramkostel. Je umístěno uprostřed lesního komplexu, má podlouhlý tvar a rozlohu 1,5 ha. Při jeho jižní hranici prochází menší vodoteč, v severozápadní části je vystavěno několik rekreačních objektů. Louka je ve východní části poměrně značně podmáčená především v jarním období (místy až bažinatá). V bylinném společenstvu najdeme zástupce mokřadních rostlin, v severní části pak početnou skupinu vstavačovitých. Samotná lokalita je však ohrožena nejen možnou další zástavbou, ale také neudržováním lučního porostu pravidelným kosením, náletovými dřevinami nebo negativní činností lesní zvěře (rozrývání povrchu půdy prasaty divokými). Území je botanicky velice cenné.

Lokalita Olbramkostelská louka - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: čertkus luční (Succisa pratensis), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), kakost bahenní (Geranium palustre), konitrud lékařský (Gratiola officinalis), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), ocún jesenní (Colchicum autumnale), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), prvosenka vyšší (Primula elatior), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rdesno hadí kořen (Bistorta major), řeřišnice hořká (Cardamine amara), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), starček potoční (Tephroseris crispa), starček Fuchsův (Senecio ovatus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), upolín nejvyšší (Trollius altissimus).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LOLLO ).

Lokalita Olbramkostelská louka

Články: lokalita olbramkostelská

21.06. 2017
429 čtenářů
Bistorta major - rdesno hadí kořen
04.11. 2016
1.06 kB čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
20.02. 2017
1.09 kB čtenářů
Lathyrus pratensis - hrachor luční
15.02. 2017
694 čtenářů
Lysimachia vulgaris - vrbina obecná
06.10. 2016
1.13 kB čtenářů
Scirpus sylvaticus - skřípina lesní
28.01. 2017
702 čtenářů
Succisa pratensis - čertkus luční
06.03. 2017
908 čtenářů
Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá
08.11. 2016
974 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový