Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (1742 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

19.02. 2017
1.64 kB čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
21.06. 2017
1.08 kB čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
29.12. 2016
1.29 kB čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
18.03. 2017
894 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
14.10. 2016
2.53 kB čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
14.03. 2017
1.25 kB čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
07.02. 2017
1.12 kB čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
26.12. 2016
1.14 kB čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
09.01. 2017
995 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
21.06. 2017
939 čtenářů
Malva moschata - sléz pižmový
17.10. 2016
1.50 kB čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný