Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (3121 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

03.11. 2016
2.28 kB čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
22.02. 2017
1.89 kB čtenářů
Cytisus nigricans - čilimník černající
14.03. 2017
2.40 kB čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
21.03. 2017
1.99 kB čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
26.12. 2016
1.81 kB čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
25.03. 2017
2.05 kB čtenářů
Tragopogon dubius - kozí brada pochybná
19.01. 2017
2.01 kB čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
30.03. 2017
1.39 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
04.01. 2017
3.35 kB čtenářů
Cuscuta epithymum - kokotice povázka
01.03. 2017
1.86 kB čtenářů
Astragalus cicer - kozinec cizrnovitý
11.11. 2016
2.39 kB čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská