Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (1025 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

04.03. 2017
617 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
20.02. 2017
585 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
04.03. 2017
561 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
06.02. 2017
542 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
635 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
10.03. 2017
661 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
26.06. 2017
476 čtenářů
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
20.03. 2017
449 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
04.01. 2017
810 čtenářů
Cuscuta epithymum - kokotice povázka
08.12. 2016
969 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
06.10. 2016
1.11 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká