Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (673 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

19.02. 2017
190 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
19.03. 2017
188 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
19.02. 2017
250 čtenářů
Hylotelephium maximum - rozchodník velký
21.03. 2017
164 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
29.12. 2016
339 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
20.03. 2017
144 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
14.12. 2016
460 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
06.03. 2017
266 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní
19.01. 2017
305 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
09.12. 2016
382 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
14.03. 2017
226 čtenářů
Melampyrum nemorosum - černýš hajní