Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (3928 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

18.03. 2017
2.35 kB čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
07.11. 2016
3.15 kB čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
14.10. 2016
5.34 kB čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
11.01. 2017
3.80 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
14.12. 2016
3.73 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
25.03. 2017
2.57 kB čtenářů
Tragopogon dubius - kozí brada pochybná
06.03. 2017
3.08 kB čtenářů
Cornus mas - dřín jarní
10.03. 2017
2.52 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
1.75 kB čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
05.10. 2016
5.43 kB čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní
24.03. 2017
3.79 kB čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční