Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (1144 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

19.02. 2017
793 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
02.11. 2016
1.10 kB čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
30.03. 2017
999 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
19.02. 2017
719 čtenářů
Hylotelephium maximum - rozchodník velký
21.03. 2017
779 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
04.03. 2017
693 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
06.02. 2017
662 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
07.02. 2017
784 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
31.10. 2016
1.18 kB čtenářů
Lokalita Pod Šibeničním kopcem
09.12. 2016
891 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
09.01. 2017
829 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná