Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (445 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

23.12. 2016
209 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
21.12. 2016
242 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
18.11. 2016
345 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
03.11. 2016
434 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
02.11. 2016
378 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
07.11. 2016
372 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
02.11. 2016
382 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
31.10. 2016
357 čtenářů
Lokalita Pod Šibeničním kopcem
06.01. 2017
132 čtenářů
Orobanche kochii - záraza zardělá
09.12. 2016
214 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
09.01. 2017
147 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná