Lokality: Lokalita Pod Floriánkem

Poslal(a) 24.10. 2016 09:44:31 (795 čtenářů)

Území se nachází v severovýchodní okrajové části města Moravský Krumlov pod kaplí sv. Floriána a je součástí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Táhne se meandrovitě nad pravým břehem řeky Rokytné. Jedná se o příkré skalní srázy s keřovým pokryvem ve východní části lokality, které přecházejí v mírné svahy s lesními dřevinami v západní části. Expozice se mění od západní až po jižní. Skalní podklad tvoří permské slepence hnědočerveného zbarvení. Rozdíly v expozici, půdním složení a mikroklimatu vytváří vhodné podmínky pro velice pestrou vegetaci.

Lokalita Pod Floriánkem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek chlumní (Allium senescens), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), mák pochybný (Papaver dubium), modřenec chocholatý (Muscari comosum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), oměj jedhoj (Aconitum anthora), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), třemdava bílá (Dictamnus albus), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, LPOFL ).

Lokalita Pod Floriánkem

Články: lokalita pod

21.12. 2016
632 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
18.03. 2017
294 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
14.10. 2016
897 čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
02.11. 2016
774 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
11.01. 2017
750 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
25.03. 2017
355 čtenářů
Tragopogon dubius - kozí brada pochybná
06.01. 2017
357 čtenářů
Orobanche kochii - záraza zardělá
09.01. 2017
479 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
14.03. 2017
428 čtenářů
Melampyrum nemorosum - černýš hajní
11.11. 2016
811 čtenářů
Vicia pannonica - vikev panonská
15.05. 2007
27.27 kB čtenářů
Wollemia nobilis – wolemie