Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (376 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

23.12. 2016
218 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
03.11. 2016
451 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
13.10. 2016
493 čtenářů
Anemone sylvestris - sasanka lesní
10.11. 2016
408 čtenářů
Sorbus aria - jeřáb muk
14.10. 2016
465 čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
02.11. 2016
404 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
11.01. 2017
111 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
14.12. 2016
215 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
25.11. 2016
330 čtenářů
Peucedanum cervaria - smldník jelení
04.01. 2017
168 čtenářů
Cuscuta epithymum - kokotice povázka
15.05. 2007
26.58 kB čtenářů
Wollemia nobilis – wolemie