Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (851 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

23.12. 2016
678 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
29.12. 2016
555 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
18.03. 2017
363 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
04.03. 2017
465 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
29.12. 2016
612 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
07.02. 2017
558 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
26.12. 2016
545 čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
06.01. 2017
393 čtenářů
Orobanche kochii - záraza zardělá
10.03. 2017
533 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
518 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
20.02. 2017
797 čtenářů
Lathyrus pratensis - hrachor luční