Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (2217 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

18.11. 2016
1.76 kB čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
02.11. 2016
1.92 kB čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
07.03. 2017
1.38 kB čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
06.02. 2017
1.40 kB čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
28.01. 2017
1.48 kB čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
26.12. 2016
1.58 kB čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
20.03. 2017
1.16 kB čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
14.03. 2017
1.59 kB čtenářů
Melampyrum nemorosum - černýš hajní
24.10. 2016
2.65 kB čtenářů
Lokalita Pod Floriánkem
17.10. 2016
2.02 kB čtenářů
Papaver dubium - mák pochybný
27.10. 2016
2.64 kB čtenářů
Lokalita Pod Hraběcí horou