Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (544 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

23.12. 2016
352 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
13.10. 2016
630 čtenářů
Anemone sylvestris - sasanka lesní
19.03. 2017
131 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
14.10. 2016
635 čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
04.03. 2017
184 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
06.02. 2017
163 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
180 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
20.03. 2017
59 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
01.03. 2017
141 čtenářů
Astragalus cicer - kozinec cizrnovitý
08.03. 2017
131 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
24.10. 2016
633 čtenářů
Lokalita Pod Floriánkem