Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (592 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

22.03. 2017
172 čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
18.11. 2016
518 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
20.02. 2017
218 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
21.03. 2017
162 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
29.12. 2016
336 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
14.12. 2016
457 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
10.03. 2017
285 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
20.03. 2017
152 čtenářů
Buphthalmum salicifolium - volovec vrbolistý
09.01. 2017
329 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
08.03. 2017
243 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
24.10. 2016
671 čtenářů
Lokalita Pod Floriánkem