Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (1443 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

13.10. 2016
1.39 kB čtenářů
Anemone sylvestris - sasanka lesní
29.12. 2016
1.11 kB čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
20.02. 2017
856 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
14.10. 2016
2.24 kB čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
21.03. 2017
949 čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
21.06. 2017
1.06 kB čtenářů
Rosa gallica - růže galská
28.01. 2017
904 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
20.03. 2017
739 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
14.12. 2016
1.51 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
20.03. 2017
680 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
24.03. 2017
1.71 kB čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční