Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (687 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

13.10. 2016
808 čtenářů
Anemone sylvestris - sasanka lesní
30.03. 2017
448 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
02.11. 2016
720 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
29.12. 2016
474 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
25.03. 2017
294 čtenářů
Tragopogon dubius - kozí brada pochybná
06.03. 2017
410 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní
09.12. 2016
456 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
20.03. 2017
269 čtenářů
Buphthalmum salicifolium - volovec vrbolistý
04.01. 2017
460 čtenářů
Cuscuta epithymum - kokotice povázka
08.03. 2017
390 čtenářů
Hyoscyamus niger - blín černý
05.10. 2016
864 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní