Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (1083 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

23.12. 2016
904 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
19.02. 2017
652 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
02.11. 2016
1.18 kB čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
26.12. 2016
748 čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
25.11. 2016
885 čtenářů
Peucedanum cervaria - smldník jelení
19.01. 2017
723 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
06.01. 2017
495 čtenářů
Orobanche kochii - záraza zardělá
09.12. 2016
818 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
30.03. 2017
767 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
21.06. 2017
567 čtenářů
Malva moschata - sléz pižmový
15.05. 2007
27.82 kB čtenářů
Wollemia nobilis – wolemie