Lokality: Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Poslal(a) 31.10. 2016 10:05:06 (594 čtenářů)

Území se táhne nad levým břehem potoka Křepička, 1,5 km západně od obce Horní Dunajovice. Obklopeno je dřevinami keřovitého i stromovitého vzrůstu, nad jejím východním okrajem vedou dráty vysokého napětí. Blízko západního okraje se nachází lom, v současné době již mimo provoz. Samotnou lokalitu tvoří jihozápadně exponovaný svah, na němž se vytvořila suť z úlomků krystalického vápence. Vysoké zastoupení skeletu a převážně slabá vrstva půdy vytvořilo skutečně extrémní podmínky pro růstové obsazení jen malému procentu odolných rostlin, z nichž mnohé patří mezi vzácné. Proto také byla lokalita o rozloze 3,5 ha vyhlášena v roce 2002 jako chráněná se statutem přírodní památky.

Pod Šibeničním kopcem - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek žlutý (Allium flavum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), kuřička štětinkatá (Minuatia setacea), len tenkolistý (Linum tenuifolium), oman hnidák (Inula conizae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozchodník bílý (Sedum album), sesel sivý (Seseli osseum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), tařice kališní (Alyssum alyssoides), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOSI).

Lokalita Pod Šibeničním kopcem

Články: lokalita pod

22.03. 2017
173 čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
21.12. 2016
450 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
10.11. 2016
600 čtenářů
Sorbus aria - jeřáb muk
18.03. 2017
141 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
30.03. 2017
207 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
14.12. 2016
460 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
06.01. 2017
274 čtenářů
Orobanche kochii - záraza zardělá
09.12. 2016
382 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
10.03. 2017
289 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
331 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
01.03. 2017
190 čtenářů
Astragalus cicer - kozinec cizrnovitý