Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (586 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

27.02. 2017
229 čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
21.12. 2016
449 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
06.02. 2017
217 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
13.03. 2017
207 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
16.12. 2016
500 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
10.03. 2017
289 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
27.10. 2016
532 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
08.12. 2016
474 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
14.02. 2017
300 čtenářů
Iris sibirica - kosatec sibiřský
15.03. 2017
174 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
10.03. 2017
210 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská