Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (856 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

23.12. 2016
681 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
24.03. 2017
375 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
04.03. 2017
468 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
24.02. 2017
775 čtenářů
Cytisus scoparius - janovec metlatý
28.02. 2017
524 čtenářů
Genista sagittalis - kručinka křídlatá
04.11. 2016
864 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
30.03. 2017
523 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
23.11. 2016
797 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
22.02. 2017
403 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
08.12. 2016
760 čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
08.11. 2016
743 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový