Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (1092 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

21.06. 2017
496 čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
03.11. 2016
1.08 kB čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
09.02. 2017
586 čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
15.03. 2017
535 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
27.03. 2017
651 čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
01.06. 2017
595 čtenářů
Dianthus pontederae - hvozdík pontederův
18.03. 2017
676 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
10.03. 2017
687 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.12. 2016
971 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
08.12. 2016
1.01 kB čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
31.01. 2017
675 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý