Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (954 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

23.12. 2016
756 čtenářů
Alyssum alyssoides - tařice kališní
15.03. 2017
448 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
10.02. 2017
583 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.03. 2017
560 čtenářů
Hieracium umbellatum - jestřábník okoličnatý
01.06. 2017
473 čtenářů
Dianthus pontederae - hvozdík pontederův
04.03. 2017
513 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
12.10. 2016
978 čtenářů
Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý
29.12. 2016
707 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
07.02. 2017
606 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
19.03. 2017
390 čtenářů
Inula britannica - oman britský
30.03. 2017
601 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český