Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (1456 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

19.02. 2017
1.34 kB čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
09.02. 2017
815 čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
04.03. 2017
956 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
28.01. 2017
888 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
21.01. 2017
984 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
19.01. 2017
983 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
30.03. 2017
948 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
09.01. 2017
915 čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
27.10. 2016
1.10 kB čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
31.01. 2017
912 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
10.03. 2017
926 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská