Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (511 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

19.02. 2017
135 čtenářů
Sedum reflexum - rozchodník skalní
06.02. 2017
163 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
07.02. 2017
197 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
28.01. 2017
186 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
16.12. 2016
449 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
08.11. 2016
486 čtenářů
Filipendula vulgaris - tužebník obecný
19.01. 2017
269 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
27.03. 2017
47 čtenářů
Hieracium cymosum - jestřábník chocholičnatý
14.12. 2016
351 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
08.11. 2016
451 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
10.03. 2017
143 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská