Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (382 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

03.11. 2016
434 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
23.12. 2016
158 čtenářů
Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
04.10. 2016
423 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
16.12. 2016
268 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
04.11. 2016
403 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
19.01. 2017
9 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
23.11. 2016
315 čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
27.10. 2016
371 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
03.11. 2016
386 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
09.01. 2017
153 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná
08.11. 2016
341 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový