Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (778 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

18.11. 2016
649 čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
03.11. 2016
759 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
10.02. 2017
434 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
06.02. 2017
355 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
21.01. 2017
464 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
10.03. 2017
468 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
446 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
27.10. 2016
683 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
22.02. 2017
358 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
11.05. 2017
412 čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
06.10. 2016
863 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká