Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (708 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

22.03. 2017
304 čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
03.11. 2016
728 čtenářů
Sedum album - rozchodník bílý
22.10. 2016
749 čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
01.06. 2017
223 čtenářů
Dianthus pontederae - hvozdík pontederův
06.05. 2017
258 čtenářů
Rosa rubiginosa - růže vinná
04.03. 2017
332 čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
19.01. 2017
417 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá
27.03. 2017
328 čtenářů
Hieracium cymosum - jestřábník chocholičnatý
27.10. 2016
651 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
540 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
09.01. 2017
452 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná