Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (588 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

21.12. 2016
452 čtenářů
Helianthemum grandiflorum - devaterník velkokvětý
09.02. 2017
223 čtenářů
Campanula moravica - zvonek moravský
24.03. 2017
122 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
23.12. 2016
320 čtenářů
Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
07.02. 2017
214 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
12.10. 2016
646 čtenářů
Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý
06.02. 2017
219 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
257 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
10.11. 2016
585 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
04.11. 2016
597 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
19.01. 2017
311 čtenářů
Poa bulbosa - lipnice cibulkatá