Lokality: Lokalita Popické vřesoviště

Poslal(a) 02.11. 2016 10:10:48 (1170 čtenářů)

Nachází se na jihozápad až západ od obce Popice u Znojma a je částí většího chráněného celku Havranické vřesoviště na území Národního parku Podyjí. Jen pomyslně se od tohoto vřesoviště vyčleňuje na jihu ovocným sadem, na severu pak cestou z obce Popice západním směrem k lesu. Povrch má mírně svažitý se severní a jihovýchodní expozicí, půda je převážně mělká, výhřevná, chudá na živiny, což se projevuje na jejím obsazení rostlinnými společenstvy. V nich dominuje vřes obecný, z keřovitých dřevin má velké zastoupení janovec metlatý, ze stromů ojediněle rostoucí borovice lesní a v západní polovině lokality jsou zbytky starého třešňového sadu. V suchých trávnících najdeme řadu vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), janovec metlatý (Cytisus scoparius), jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum), jetel horský (Trifolium montanum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kručinka křídlatá (Genista sagitalis), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), rozchodník skalní (Sedum reflexum), smil písečný (Helichrysum arenarium), snědek Kochův (Ornithogalum kochii), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), třemdava bílá (Dictamnus albus), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPOVR).

Lokalita Popické vřesoviště - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita popické

27.02. 2017
747 čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
04.04. 2017
860 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
15.03. 2017
616 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
07.02. 2017
822 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
18.03. 2017
772 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
12.10. 2016
1.16 kB čtenářů
Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý
30.12. 2016
1.08 kB čtenářů
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý
22.02. 2017
623 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
08.12. 2016
1.09 kB čtenářů
Erigeron annuus - turan roční
03.11. 2016
1.14 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
25.03. 2017
1.01 kB čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček