Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (4215 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

21.06. 2017
5.06 kB čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
20.02. 2017
2.91 kB čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
04.10. 2016
4.34 kB čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
13.03. 2017
2.54 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
02.11. 2016
3.75 kB čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
21.01. 2017
2.66 kB čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
22.02. 2017
2.38 kB čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
16.12. 2016
3.62 kB čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
11.05. 2017
5.03 kB čtenářů
Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek
09.01. 2017
2.90 kB čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná
08.11. 2016
3.16 kB čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový