Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (3172 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

29.12. 2016
2.95 kB čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
20.02. 2017
2.03 kB čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
04.03. 2017
3.22 kB čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
04.10. 2016
3.36 kB čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
07.11. 2016
3.33 kB čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
22.02. 2017
1.76 kB čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
16.12. 2016
2.64 kB čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
31.01. 2017
2.40 kB čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
08.05. 2017
2.79 kB čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
05.10. 2016
2.26 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
08.11. 2016
2.47 kB čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový