Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (1217 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

21.06. 2017
574 čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
29.12. 2016
895 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
20.02. 2017
725 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
27.02. 2017
777 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
595 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
02.11. 2016
1.10 kB čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
27.03. 2017
755 čtenářů
Hieracium cymosum - jestřábník chocholičnatý
16.12. 2016
847 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
05.10. 2016
1.16 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
08.11. 2016
1.05 kB čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
24.03. 2017
1.37 kB čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční