Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (748 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

20.02. 2017
219 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
04.03. 2017
214 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
27.02. 2017
254 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
207 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
10.11. 2016
584 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
04.11. 2016
592 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
16.12. 2016
450 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
31.01. 2017
226 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
09.01. 2017
330 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná
08.11. 2016
498 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
24.03. 2017
167 čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční