Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (534 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

29.12. 2016
160 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
07.11. 2016
384 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
10.11. 2016
359 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
02.11. 2016
394 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
21.01. 2017
76 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
04.11. 2016
419 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
27.10. 2016
383 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
16.12. 2016
282 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
05.10. 2016
502 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
172 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná
08.11. 2016
357 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový