Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (697 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

29.12. 2016
288 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
20.02. 2017
162 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
04.03. 2017
147 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
04.10. 2016
683 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
21.01. 2017
243 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
04.11. 2016
538 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
22.02. 2017
122 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
25.03. 2017
89 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček
31.01. 2017
173 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
05.10. 2016
635 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
24.03. 2017
65 čtenářů
Tragopogon pratensis - kozí brada luční