Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (1134 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

29.12. 2016
802 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
20.02. 2017
606 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
07.11. 2016
1.11 kB čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
18.03. 2017
676 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
659 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
514 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
02.11. 2016
1.03 kB čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
16.12. 2016
802 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
31.01. 2017
675 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
08.05. 2017
609 čtenářů
Trifolium alpestre - jetel alpínský
05.10. 2016
1.08 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý