Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (880 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

29.12. 2016
498 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
04.03. 2017
366 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
07.11. 2016
761 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
06.02. 2017
355 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
436 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
27.03. 2017
410 čtenářů
Hieracium cymosum - jestřábník chocholičnatý
22.02. 2017
358 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
31.01. 2017
385 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
05.10. 2016
822 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
490 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná
08.11. 2016
652 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový