Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (942 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

29.12. 2016
555 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
04.03. 2017
443 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
18.03. 2017
491 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
06.02. 2017
404 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
509 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
380 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
10.11. 2016
831 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
02.11. 2016
814 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
21.01. 2017
529 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
04.11. 2016
863 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
25.03. 2017
656 čtenářů
Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček