Lokality: Lokalita Pustý kopec u Konic

Poslal(a) 03.11. 2016 09:17:51 (841 čtenářů)

Představuje ho rulový kopeček vystupující nad okolní intenzivně zemědělsky využívanou krajinou. Je patrný již z velké dálky. Nachází se 1,5 km jihovýchodně od obce Popice a má rozlohu 1,5 ha. Kolem jeho východního okraje vede železniční trať ZnojmoŠatov, ostatní okraje lemují keřovité a stromovité dřeviny, řídce zastoupeny i na samém kopečku. Na kyselém půdním podkladu zde vyrůstá v travobylinném společenstvu řada teplomilných, vzácných a chráněných rostlin. Proto bylo území vyhlášeno v roce 1956 jako chráněné se statutem přírodní památky.

Lokalita Pustý kopec u Konic - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čistec přímý (Stachys recta), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), záraza bílá (Orobanche alba).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LPUKO).

Lokalita Pustý kopec u Konic

Články: lokalita pustý

21.06. 2017
125 čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
29.12. 2016
444 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
04.10. 2016
838 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
07.11. 2016
713 čtenářů
Rosa spinosissima - růže bedrnikolistá
27.02. 2017
376 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
02.11. 2016
687 čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
21.01. 2017
420 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
04.11. 2016
743 čtenářů
Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý
31.01. 2017
323 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
05.10. 2016
777 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
08.11. 2016
589 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový