Lokality: Lokalita Skály u Rokytné

Poslal(a) 07.11. 2016 08:40:18 (959 čtenářů)

Lokalita je částí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Rozprostírá se podél řeky Rokytné východně až jihozápadně od nedaleké obce Rokytná. Skládá se ze tří svažitých, místy až velice prudce, skalnatých útvarů s místními názvy Tábor, Na babách a Na skalách. Skalnaté podloží tvoří permskokarbonský slepenec, jehož železitý tmel dodává hornině hnědočervené zabarvení. Podloží místy vystupuje na povrch a tvoří zajímavé skalní útvary, oddělené navzájem hlubokými erozními rýhami. Území v některých obvodových úsecích lemují porosty dřevin s převahou trnovníku akátu. Flóra lokality je velice bohatá, včetně druhů vzácných a chráněných. V roce 2005 bylo území vyhlášeno za národní přírodní památku.

Lokalita Skály u Rokytné - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), oměj jedhoj (Aconitum anthora), tařice horská (Alyssum montanum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKRO).

Lokalita Skály u Rokytné

Články: lokalita skály

26.12. 2016
612 čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
14.10. 2016
1.16 kB čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
29.12. 2016
661 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
10.11. 2016
1.04 kB čtenářů
Sorbus aria - jeřáb muk
27.11. 2016
847 čtenářů
Sanicula europaea - žindava evropská
29.12. 2016
707 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
10.10. 2016
1.29 kB čtenářů
Aconitum lycoctonum - oměj vlčí mor
09.12. 2016
696 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
10.03. 2017
582 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
08.04. 2017
569 čtenářů
Silene dioica - silenka dvoudomá
06.03. 2017
718 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní