Lokality: Lokalita Skály u Rokytné

Poslal(a) 07.11. 2016 08:40:18 (520 čtenářů)

Lokalita je částí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Rozprostírá se podél řeky Rokytné východně až jihozápadně od nedaleké obce Rokytná. Skládá se ze tří svažitých, místy až velice prudce, skalnatých útvarů s místními názvy Tábor, Na babách a Na skalách. Skalnaté podloží tvoří permskokarbonský slepenec, jehož železitý tmel dodává hornině hnědočervené zabarvení. Podloží místy vystupuje na povrch a tvoří zajímavé skalní útvary, oddělené navzájem hlubokými erozními rýhami. Území v některých obvodových úsecích lemují porosty dřevin s převahou trnovníku akátu. Flóra lokality je velice bohatá, včetně druhů vzácných a chráněných. V roce 2005 bylo území vyhlášeno za národní přírodní památku.

Lokalita Skály u Rokytné - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), oměj jedhoj (Aconitum anthora), tařice horská (Alyssum montanum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKRO).

Lokalita Skály u Rokytné

Články: lokalita skály

10.02. 2017
170 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
10.11. 2016
536 čtenářů
Sorbus aria - jeřáb muk
29.12. 2016
269 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
10.10. 2016
679 čtenářů
Aconitum lycoctonum - oměj vlčí mor
20.03. 2017
84 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
09.12. 2016
337 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
21.11. 2016
481 čtenářů
Staphylea pinnata - klokoč zpeřený
14.12. 2016
389 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
16.12. 2016
434 čtenářů
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník
06.03. 2017
150 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní
11.10. 2016
647 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný