Lokality: Lokalita Skály u Rokytné

Poslal(a) 07.11. 2016 08:40:18 (683 čtenářů)

Lokalita je částí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Rozprostírá se podél řeky Rokytné východně až jihozápadně od nedaleké obce Rokytná. Skládá se ze tří svažitých, místy až velice prudce, skalnatých útvarů s místními názvy Tábor, Na babách a Na skalách. Skalnaté podloží tvoří permskokarbonský slepenec, jehož železitý tmel dodává hornině hnědočervené zabarvení. Podloží místy vystupuje na povrch a tvoří zajímavé skalní útvary, oddělené navzájem hlubokými erozními rýhami. Území v některých obvodových úsecích lemují porosty dřevin s převahou trnovníku akátu. Flóra lokality je velice bohatá, včetně druhů vzácných a chráněných. V roce 2005 bylo území vyhlášeno za národní přírodní památku.

Lokalita Skály u Rokytné - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), oměj jedhoj (Aconitum anthora), tařice horská (Alyssum montanum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKRO).

Lokalita Skály u Rokytné

Články: lokalita skály

14.10. 2016
839 čtenářů
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička
10.02. 2017
397 čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.11. 2016
617 čtenářů
Sanicula europaea - žindava evropská
14.03. 2017
421 čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
07.02. 2017
440 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
13.03. 2017
291 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
07.02. 2017
448 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
20.03. 2017
252 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
30.03. 2017
400 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
08.04. 2017
355 čtenářů
Silene dioica - silenka dvoudomá
11.10. 2016
917 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný