Lokality: Lokalita Skály u Rokytné

Poslal(a) 07.11. 2016 08:40:18 (582 čtenářů)

Lokalita je částí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Rozprostírá se podél řeky Rokytné východně až jihozápadně od nedaleké obce Rokytná. Skládá se ze tří svažitých, místy až velice prudce, skalnatých útvarů s místními názvy Tábor, Na babách a Na skalách. Skalnaté podloží tvoří permskokarbonský slepenec, jehož železitý tmel dodává hornině hnědočervené zabarvení. Podloží místy vystupuje na povrch a tvoří zajímavé skalní útvary, oddělené navzájem hlubokými erozními rýhami. Území v některých obvodových úsecích lemují porosty dřevin s převahou trnovníku akátu. Flóra lokality je velice bohatá, včetně druhů vzácných a chráněných. V roce 2005 bylo území vyhlášeno za národní přírodní památku.

Lokalita Skály u Rokytné - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), dřín jarní (Cornus mas), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), jalovec obecný (Juniperus communis), jeřáb muk (Sorbus aria), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), kosatec nízký (Iris pumila), křivatec český (Gagea bohemica), kručinka chlupatá (Genista pilosa), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), oměj jedhoj (Aconitum anthora), tařice horská (Alyssum montanum), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSKRO).

Lokalita Skály u Rokytné

Články: lokalita skály

26.12. 2016
348 čtenářů
Aurinia saxatilis subsp. arduini - tařice skalní Arduinova
29.12. 2016
353 čtenářů
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
10.11. 2016
604 čtenářů
Sorbus aria - jeřáb muk
29.12. 2016
346 čtenářů
Jovibarba globifera - netřesk výběžkatý
13.03. 2017
210 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
07.02. 2017
263 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
30.12. 2016
426 čtenářů
Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý
10.03. 2017
297 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
13.03. 2017
238 čtenářů
Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý
14.12. 2016
463 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
11.10. 2016
774 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný