Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (1842 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

24.03. 2017
1.28 kB čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
23.12. 2016
1.77 kB čtenářů
Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
10.02. 2017
1.51 kB čtenářů
Centaurea triumfettii - chrpa chlumní
27.02. 2017
1.49 kB čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
11.01. 2017
2.94 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
27.10. 2016
1.70 kB čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
22.02. 2017
1.19 kB čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
31.01. 2017
1.68 kB čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
2.62 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
10.03. 2017
1.58 kB čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská
06.10. 2016
1.85 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká