Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (787 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

18.03. 2017
493 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
06.02. 2017
406 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
27.02. 2017
509 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
28.01. 2017
490 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
30.12. 2016
648 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
22.02. 2017
403 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
15.03. 2017
388 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
14.12. 2016
745 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
14.12. 2016
632 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
08.11. 2016
743 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
10.03. 2017
514 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská