Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (377 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

23.12. 2016
171 čtenářů
Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
04.10. 2016
442 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
11.01. 2017
111 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
08.11. 2016
371 čtenářů
Filipendula vulgaris - tužebník obecný
27.10. 2016
383 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
221 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
14.12. 2016
215 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
14.12. 2016
231 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
08.11. 2016
357 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
06.10. 2016
533 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká