Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (965 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

24.03. 2017
518 čtenářů
Hypochaeris maculata - prasetník plamatý
15.03. 2017
535 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
04.10. 2016
1.16 kB čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
18.03. 2017
676 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
659 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
514 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
11.01. 2017
1.14 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
31.01. 2017
675 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
836 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
08.11. 2016
958 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
10.03. 2017
658 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská