Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (1029 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

27.02. 2017
777 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
592 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
11.01. 2017
1.28 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
27.10. 2016
968 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
30.12. 2016
1.06 kB čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
22.02. 2017
623 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
31.01. 2017
759 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
928 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
08.11. 2016
1.04 kB čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
10.03. 2017
755 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská
06.10. 2016
1.24 kB čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká