Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (637 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

23.12. 2016
439 čtenářů
Biscutella laevigata - dvojštítek hladkoplodý
18.03. 2017
355 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
06.02. 2017
355 čtenářů
Jasione montana - pavinec horský
11.01. 2017
751 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
28.01. 2017
413 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
08.11. 2016
671 čtenářů
Filipendula vulgaris - tužebník obecný
30.12. 2016
572 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
15.03. 2017
323 čtenářů
Melampyrum arvense - černýš rolní
31.01. 2017
385 čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
08.11. 2016
652 čtenářů
Filipendula ulmaria - tužebník jilmový
10.03. 2017
421 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská