Lokality: Lokalita Střebovský kopec

Poslal(a) 08.11. 2016 07:43:05 (611 čtenářů)

Jedná se o menší vyvýšeninu uvnitř zemědělsky využívané krajiny 1,5 km východně od obce Načeratice. Tento ostrůvek stepních trávníkůskalnaté podloží, na kterém se vytvořila mělká půdní vrstva, na docela velké ploše jsou překryvy spraší. Mnohé zde vyskytující se druhy jsou vzácné nebo rostoucí na Znojemsku pouze na několika málo lokalitách. Zastoupení dřevin je velice řídké, vytváří hlavně při okraji obvodovou kulisu. Lokalita o rozloze 2,6 ha je chráněná od roku 2001 jako přírodní památka.

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum anthora), bukvice lékařská (Betonica officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), chřest lékařský (Asparagus officinalis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kostřava sivá (Festuca pallens), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), máčka ladní (Eryngium campestre), ostřice nízká (Carex humilis), pavinec horský (Jasione montana), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), večernice smutná (Hesperis tristis).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTKO).

Lokalita Střebovský kopec - mapa (MAPYCZ)

Články: lokalita střebovský

04.10. 2016
838 čtenářů
Scabiosa canescens - hlaváč šedavý
18.03. 2017
299 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
376 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
11.01. 2017
676 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
28.01. 2017
361 čtenářů
Knautia arvensis - chrastavec rolní
27.10. 2016
649 čtenářů
Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý
22.02. 2017
320 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
14.12. 2016
570 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
14.12. 2016
502 čtenářů
Ornithogalum kochii - snědek kochův
10.03. 2017
341 čtenářů
Verbascum chaixii subsp. austriacum - divizna jižní rakouská
06.10. 2016
806 čtenářů
Carex humilis - ostřice nízká