Lokality: Lokalita Stříbrný vrch

Poslal(a) 09.11. 2016 10:44:06 (5044 čtenářů)

Suchý, mírně svažitý travnatý kopeček o rozloze 2,9 ha se nachází 2,5 km severně od obce Míšovice. Má jižní expozici, na východní a západní okrajové části hraničí s akátovými hájky, ze severu a jihu se ho dotýkají pole. Travobylinné společenstvo rostlin je velice bohaté na teplomilné druhy, z nichž některé patří mezi vzácné, ohrožené a vyskytující se na Znojemsku jen na několika posledních stanovištích. Keřovité dřeviny jsou soustředěny hlavně v okrajové jižní části. Pro svoji výjimečnost a velkou botanickou hodnotu byla lokalita v roce 1999 vyhlášena jako přírodní památka.

Lokalita Stříbrný vrch - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čilimník rakouský (Chamaecytisus austracus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), rozchodník skalní (Sedum reflexum), topolovka bledá (Alcea biennis), večernice smutná (Hesperis tristis), voskovka menší (Cerinthe minor).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTVR).

Lokalita Stříbrný vrch

Články: lokalita stříbrný

18.03. 2017
3.57 kB čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
30.03. 2017
5.65 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
02.11. 2016
8.08 kB čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
18.03. 2017
3.50 kB čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
2.95 kB čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
2.52 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
11.01. 2017
5.16 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
23.03. 2017
2.83 kB čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
21.01. 2017
2.65 kB čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
22.02. 2017
2.37 kB čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
14.12. 2016
5.48 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá