Lokality: Lokalita Stříbrný vrch

Poslal(a) 09.11. 2016 10:44:06 (783 čtenářů)

Suchý, mírně svažitý travnatý kopeček o rozloze 2,9 ha se nachází 2,5 km severně od obce Míšovice. Má jižní expozici, na východní a západní okrajové části hraničí s akátovými hájky, ze severu a jihu se ho dotýkají pole. Travobylinné společenstvo rostlin je velice bohaté na teplomilné druhy, z nichž některé patří mezi vzácné, ohrožené a vyskytující se na Znojemsku jen na několika posledních stanovištích. Keřovité dřeviny jsou soustředěny hlavně v okrajové jižní části. Pro svoji výjimečnost a velkou botanickou hodnotu byla lokalita v roce 1999 vyhlášena jako přírodní památka.

Lokalita Stříbrný vrch - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čilimník rakouský (Chamaecytisus austracus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), rozchodník skalní (Sedum reflexum), topolovka bledá (Alcea biennis), večernice smutná (Hesperis tristis), voskovka menší (Cerinthe minor).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTVR).

Lokalita Stříbrný vrch

Články: lokalita stříbrný

15.03. 2017
406 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
30.03. 2017
643 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
18.03. 2017
497 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
509 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
384 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
11.01. 2017
884 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
21.01. 2017
540 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
20.03. 2017
366 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
22.02. 2017
407 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
14.12. 2016
751 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
1.10 kB čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní