Lokality: Lokalita Stříbrný vrch

Poslal(a) 09.11. 2016 10:44:06 (714 čtenářů)

Suchý, mírně svažitý travnatý kopeček o rozloze 2,9 ha se nachází 2,5 km severně od obce Míšovice. Má jižní expozici, na východní a západní okrajové části hraničí s akátovými hájky, ze severu a jihu se ho dotýkají pole. Travobylinné společenstvo rostlin je velice bohaté na teplomilné druhy, z nichž některé patří mezi vzácné, ohrožené a vyskytující se na Znojemsku jen na několika posledních stanovištích. Keřovité dřeviny jsou soustředěny hlavně v okrajové jižní části. Pro svoji výjimečnost a velkou botanickou hodnotu byla lokalita v roce 1999 vyhlášena jako přírodní památka.

Lokalita Stříbrný vrch - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čilimník rakouský (Chamaecytisus austracus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), rozchodník skalní (Sedum reflexum), topolovka bledá (Alcea biennis), večernice smutná (Hesperis tristis), voskovka menší (Cerinthe minor).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTVR).

Lokalita Stříbrný vrch

Články: lokalita stříbrný

15.03. 2017
342 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
18.03. 2017
304 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
30.03. 2017
554 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
13.03. 2017
329 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
11.01. 2017
769 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
23.03. 2017
427 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
21.01. 2017
473 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
20.03. 2017
310 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
22.02. 2017
362 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
05.10. 2016
986 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní
05.10. 2016
828 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý