Lokality: Lokalita Stříbrný vrch

Poslal(a) 09.11. 2016 10:44:06 (379 čtenářů)

Suchý, mírně svažitý travnatý kopeček o rozloze 2,9 ha se nachází 2,5 km severně od obce Míšovice. Má jižní expozici, na východní a západní okrajové části hraničí s akátovými hájky, ze severu a jihu se ho dotýkají pole. Travobylinné společenstvo rostlin je velice bohaté na teplomilné druhy, z nichž některé patří mezi vzácné, ohrožené a vyskytující se na Znojemsku jen na několika posledních stanovištích. Keřovité dřeviny jsou soustředěny hlavně v okrajové jižní části. Pro svoji výjimečnost a velkou botanickou hodnotu byla lokalita v roce 1999 vyhlášena jako přírodní památka.

Lokalita Stříbrný vrch - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čilimník rakouský (Chamaecytisus austracus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), rozchodník skalní (Sedum reflexum), topolovka bledá (Alcea biennis), večernice smutná (Hesperis tristis), voskovka menší (Cerinthe minor).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTVR).

Lokalita Stříbrný vrch

Články: lokalita stříbrný

02.11. 2016
404 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
11.01. 2017
111 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
21.01. 2017
76 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
30.12. 2016
221 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
14.12. 2016
215 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
508 čtenářů
Aristolochia clematitis - podražec křovištní
05.10. 2016
502 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
172 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná