Lokality: Lokalita Stříbrný vrch

Poslal(a) 09.11. 2016 10:44:06 (1043 čtenářů)

Suchý, mírně svažitý travnatý kopeček o rozloze 2,9 ha se nachází 2,5 km severně od obce Míšovice. Má jižní expozici, na východní a západní okrajové části hraničí s akátovými hájky, ze severu a jihu se ho dotýkají pole. Travobylinné společenstvo rostlin je velice bohaté na teplomilné druhy, z nichž některé patří mezi vzácné, ohrožené a vyskytující se na Znojemsku jen na několika posledních stanovištích. Keřovité dřeviny jsou soustředěny hlavně v okrajové jižní části. Pro svoji výjimečnost a velkou botanickou hodnotu byla lokalita v roce 1999 vyhlášena jako přírodní památka.

Lokalita Stříbrný vrch - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čilimník rakouský (Chamaecytisus austracus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), rozchodník skalní (Sedum reflexum), topolovka bledá (Alcea biennis), večernice smutná (Hesperis tristis), voskovka menší (Cerinthe minor).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTVR).

Lokalita Stříbrný vrch

Články: lokalita stříbrný

15.03. 2017
535 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
30.03. 2017
890 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
18.03. 2017
676 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
659 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
13.03. 2017
514 čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
11.01. 2017
1.14 kB čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
20.03. 2017
497 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
30.12. 2016
971 čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní
14.12. 2016
1.01 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
1.08 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
786 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná