Lokality: Lokalita Stříbrný vrch

Poslal(a) 09.11. 2016 10:44:06 (904 čtenářů)

Suchý, mírně svažitý travnatý kopeček o rozloze 2,9 ha se nachází 2,5 km severně od obce Míšovice. Má jižní expozici, na východní a západní okrajové části hraničí s akátovými hájky, ze severu a jihu se ho dotýkají pole. Travobylinné společenstvo rostlin je velice bohaté na teplomilné druhy, z nichž některé patří mezi vzácné, ohrožené a vyskytující se na Znojemsku jen na několika posledních stanovištích. Keřovité dřeviny jsou soustředěny hlavně v okrajové jižní části. Pro svoji výjimečnost a velkou botanickou hodnotu byla lokalita v roce 1999 vyhlášena jako přírodní památka.

Lokalita Stříbrný vrch - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník poléhavý (Cytisus procumbens), čilimník rakouský (Chamaecytisus austracus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), len chlupatý (Linum hirsutum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), podražec křovištní (Aristolochia clematitis), rozchodník skalní (Sedum reflexum), topolovka bledá (Alcea biennis), večernice smutná (Hesperis tristis), voskovka menší (Cerinthe minor).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LSTVR).

Lokalita Stříbrný vrch

Články: lokalita stříbrný

15.03. 2017
448 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
18.03. 2017
426 čtenářů
Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek
18.03. 2017
562 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
27.02. 2017
577 čtenářů
Genista pilosa - kručinka chlupatá
11.01. 2017
988 čtenářů
Asparagus officinalis - chřest lékařský
23.03. 2017
622 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
21.01. 2017
614 čtenářů
Stipa pennata - kavyl Ivanův
22.02. 2017
449 čtenářů
Cytisus procumbens - čilimník poléhavý
14.12. 2016
841 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
989 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý
09.01. 2017
637 čtenářů
Carlina acaulis - pupava bezlodyžná