Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (629 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

27.02. 2017
229 čtenářů
Genista tinctoria - kručinka barvířská
02.04. 2017
124 čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
20.02. 2017
218 čtenářů
Potentilla recta - mochna přímá
07.03. 2017
177 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
19.02. 2017
250 čtenářů
Hylotelephium maximum - rozchodník velký
02.11. 2016
605 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
24.02. 2017
294 čtenářů
Cytisus scoparius - janovec metlatý
09.12. 2016
381 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
15.12. 2016
563 čtenářů
Allium ursinum - česnek medvědí
14.02. 2017
294 čtenářů
Iris sibirica - kosatec sibiřský
06.03. 2017
266 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní