Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (732 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

04.04. 2017
385 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
17.03. 2017
331 čtenářů
Solidago virgaurea - zlatobýl obecný
02.11. 2016
720 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
21.06. 2017
173 čtenářů
Rosa gallica - růže galská
07.02. 2017
445 čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
14.01. 2017
478 čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
15.12. 2016
747 čtenářů
Allium ursinum - česnek medvědí
20.03. 2017
228 čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
16.12. 2016
552 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
27.12. 2016
409 čtenářů
Monotropa hypopitys - hnilák smrkový
06.03. 2017
410 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní