Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (3950 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

02.04. 2017
2.17 kB čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
30.03. 2017
4.04 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
14.03. 2017
3.00 kB čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
21.06. 2017
2.58 kB čtenářů
Rosa gallica - růže galská
14.01. 2017
3.00 kB čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
19.03. 2017
2.17 kB čtenářů
Inula britannica - oman britský
20.03. 2017
2.09 kB čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
06.05. 2017
2.17 kB čtenářů
Lathyrus vernus - hrachor jarnÍ
27.12. 2016
2.22 kB čtenářů
Monotropa hypopitys - hnilák smrkový
06.03. 2017
3.85 kB čtenářů
Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá
11.10. 2016
4.68 kB čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný