Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (421 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

22.10. 2016
427 čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
02.11. 2016
382 čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
13.12. 2016
220 čtenářů
Maianthemum bifolium - pstroček dvoulistý
14.01. 2017
146 čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
16.12. 2016
268 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
02.12. 2016
261 čtenářů
Valeriana officinalis - kozlík lékařský
09.12. 2016
214 čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
15.12. 2016
259 čtenářů
Allium ursinum - česnek medvědí
03.11. 2016
386 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
14.12. 2016
194 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
11.10. 2016
475 čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný