Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (630 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

04.04. 2017
198 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
07.03. 2017
178 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
19.03. 2017
188 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
30.03. 2017
207 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
14.03. 2017
219 čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
19.02. 2017
250 čtenářů
Hylotelephium maximum - rozchodník velký
17.03. 2017
200 čtenářů
Solidago virgaurea - zlatobýl obecný
14.01. 2017
358 čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
16.12. 2016
500 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
02.12. 2016
444 čtenářů
Valeriana officinalis - kozlík lékařský
06.03. 2017
266 čtenářů
Cornus mas - dřín jarní