Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (1694 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

29.01. 2017
1.11 kB čtenářů
Lithospermum purpurocaeruleum - kamejka modronachová
19.03. 2017
728 čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
14.03. 2017
1.09 kB čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
10.05. 2017
1.42 kB čtenářů
Dictamnus albus - třemdava bílá
09.12. 2016
1.08 kB čtenářů
Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá
15.12. 2016
1.69 kB čtenářů
Allium ursinum - česnek medvědí
04.07. 2017
763 čtenářů
Lathyrus sylvestris - hrachor lesní
14.02. 2017
1.20 kB čtenářů
Iris sibirica - kosatec sibiřský
14.12. 2016
1.51 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
27.12. 2016
957 čtenářů
Monotropa hypopitys - hnilák smrkový
06.03. 2017
1.41 kB čtenářů
Cornus mas - dřín jarní