Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (979 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

02.04. 2017
456 čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
22.10. 2016
984 čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
04.04. 2017
610 čtenářů
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový
07.03. 2017
428 čtenářů
Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý
30.03. 2017
729 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
14.03. 2017
621 čtenářů
Melampyrum pratense - černýš luční
17.03. 2017
606 čtenářů
Solidago virgaurea - zlatobýl obecný
16.12. 2016
884 čtenářů
Platanthera bifolia - vemeník dvoulistý
14.02. 2017
658 čtenářů
Iris sibirica - kosatec sibiřský
03.11. 2016
946 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
14.12. 2016
842 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá