Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (875 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

02.04. 2017
388 čtenářů
Iris variegata - kosatec různobarvý
30.03. 2017
641 čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
13.12. 2016
626 čtenářů
Maianthemum bifolium - pstroček dvoulistý
14.01. 2017
600 čtenářů
Neottia nidus-avis - hlístník hnízdák
19.03. 2017
331 čtenářů
Inula britannica - oman britský
20.03. 2017
365 čtenářů
Inula oculus-christi - oman oko kristovo
15.12. 2016
913 čtenářů
Allium ursinum - česnek medvědí
15.02. 2017
489 čtenářů
Lysimachia vulgaris - vrbina obecná
16.12. 2016
679 čtenářů
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
03.11. 2016
862 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
14.12. 2016
745 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá