Lokality: Lokalita Tvořihrázský les

Poslal(a) 10.11. 2016 09:10:16 (3470 čtenářů)

Lokalita Tvořihrázský les - mapa (MAPYCZ)

Jedná se o lokalitu, kterou tvoří lesní komplexy, především Tvořihrázský les a menší Purkrábka. Nachází se mezi obcemi Tvořihráz - Kuchařovice - Těšetice. Na severu je jeho částečnou hranicí silnice ÚnanovTvořihráz, na jihu ovocný sad, z východu a západu jej obklopuje pole. Středem lesní plochy od západu na východ protéká potok Únanovka. Uvnitř této plochy se nachází také lesní louka a 2 větší vodní plochy. Zájmové území pokrývá převážně smíšený les, v němž z listnáčů převládá dub letní, z jehličnanů je nejvíce zastoupena borovice lesní, méně již smrk ztepilý. Terén je místně dosti členitý, svažité stráně se nacházejí hlavně v povodí potoka. V bylinném patře různých rostlinných společenstev byla zjištěna řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Jako endemit se v lese Purkrábka vyskytuje ladoňka dvoulistá vzácná. Vymezené území je součástí evropsky významné lokality Tvořihrázský les.

Lokalita Tvořihrázský les

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bez červený (Sambucus racemosa), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephallon), česnek žlutý (Allium flavum), dřín jarní (Cornus mas), hlaváček jarní (Adonis vernalis), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kosatec různobarvý (Iris variegata), kručinka německá (Genista germanica), ladoňka dvoulistá vzácná (Scilla bifolia subsp. rara), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman srstnatý (Inula hirta), plamének přímý (Clematis recta), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), růže galská (Rosa gallica), třemdava bílá (Dictamnus albus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vikev lesní (Vicia sylvatica).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LTVLE).

Lokalita Tvořihrázský les

Články: lokalita tvořihrázský

22.10. 2016
2.01 kB čtenářů
Clematis recta - plamének přímý
30.03. 2017
3.40 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
21.03. 2017
2.27 kB čtenářů
Anthemis tinctoria - rmen barvířský
17.03. 2017
1.93 kB čtenářů
Solidago virgaurea - zlatobýl obecný
02.11. 2016
4.78 kB čtenářů
Alcea biennis - topolovka bledá
24.02. 2017
3.52 kB čtenářů
Cytisus scoparius - janovec metlatý
07.02. 2017
1.90 kB čtenářů
Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý
10.05. 2017
3.54 kB čtenářů
Dictamnus albus - třemdava bílá
15.02. 2017
2.07 kB čtenářů
Lysimachia vulgaris - vrbina obecná
20.03. 2017
1.52 kB čtenářů
Inula hirta - oman srstnatý
11.10. 2016
4.06 kB čtenářů
Juniperus communis - jalovec obecný