Lokality: Lokalita U kapličky

Poslal(a) 11.11. 2016 07:30:56 (3931 čtenářů)

Území se nachází východně až severovýchodně od obce Hostěradice a přímo navazuje na její intravilán. Tvoří je protáhlé návrší od jihozápadu na severovýchod s převažující západní expozicí. Severní okrajovou částí se přímo dotýká akátového hájku. Dominantou v území je malá kaplička ve svahu podle níž lokalita dostala název. Povrch pokrývají travobylinná společenstva s výskytem mnoha zajímavých a vzácných rostlinných druhů. Území o rozloze 5,7 ha bylo jako chráněné vyhlášeno v roce 2001 za přírodní památku.

Lokalita U kapličky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LUKAP).

Lokalita U kapličky - mapa

Články: lokalita kapličky

21.06. 2017
3.92 kB čtenářů
Armeria vulgaris - trávnička obecná
18.03. 2017
2.97 kB čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
10.11. 2016
3.76 kB čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
23.03. 2017
2.41 kB čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
10.03. 2017
3.08 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
1.85 kB čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
26.06. 2017
3.51 kB čtenářů
Astragalus onobrychis - kozinec vičencovitý
03.11. 2016
3.11 kB čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
31.01. 2017
2.67 kB čtenářů
Pseudolysimachion spicatum - rozrazil klasnatý
14.12. 2016
4.46 kB čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
2.45 kB čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý