Lokality: Lokalita U kapličky

Poslal(a) 11.11. 2016 07:30:56 (600 čtenářů)

Území se nachází východně až severovýchodně od obce Hostěradice a přímo navazuje na její intravilán. Tvoří je protáhlé návrší od jihozápadu na severovýchod s převažující západní expozicí. Severní okrajovou částí se přímo dotýká akátového hájku. Dominantou v území je malá kaplička ve svahu podle níž lokalita dostala název. Povrch pokrývají travobylinná společenstva s výskytem mnoha zajímavých a vzácných rostlinných druhů. Území o rozloze 5,7 ha bylo jako chráněné vyhlášeno v roce 2001 za přírodní památku.

Lokalita U kapličky - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), česnek žlutý (Allium flavum), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), křivatec český (Gagea bohemica), kuřička štětinkatá (Minuartia setacea), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), modřenec hroznatý (Muscari neglectum), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), sesel sivý (Seseli osseum), smil písečný (Helichrysum arenarium), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vstavač kukačka (Orchis morio), zahořanka žlutá (Orthantha lutea).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LUKAP).

Lokalita U kapličky - mapa

Články: lokalita kapličky

04.03. 2017
211 čtenářů
Anthyllis vulneraria - úročník bolhoj
15.03. 2017
176 čtenářů
Orthantha lutea - zahořanka žlutá
07.02. 2017
209 čtenářů
Campanula glomerata - zvonek klubkatý
18.03. 2017
157 čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
10.11. 2016
579 čtenářů
Prunus fruticosa - třešeň křovitá
23.03. 2017
177 čtenářů
Senecio jacobaea - starček přímětník
10.03. 2017
285 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
30.03. 2017
269 čtenářů
Gagea bohemica - křivatec český
03.11. 2016
611 čtenářů
Saxifraga bulbifera - lomikámen cibulkatý
14.12. 2016
457 čtenářů
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
05.10. 2016
687 čtenářů
Pulsatilla grandis - koniklec velkokvětý