Lokality: Lokalita Vevčická stráň

Poslal(a) 18.11. 2016 08:08:29 (4599 čtenářů)

Lokalita se nachází při západním okraji obce Vevčice, má úzký protáhlý tvar ve směru východ – západ a rozlohu 17 ha. Jedná se o výslunný svah s jižní až jihozápadní expozicí nad levým břehem nevelkého levostranného přítoku řeky Jevišovky, do které se vlévá před Vevčicemi. Území má travnatobylinný pokryv, keřovité dřeviny se vyskytují jen spoře, hlavně v severní části území. V jižní části hraničí lokalita s okrajem lesa, na severu pak s polem. Samotné území je významné tím, že v bylinných rostlinných společenstvech jsou zastoupeny skupiny vzácných a chráněných rostlin.

Lokalita Vevčická stráň - mapa (MAPYCZ)

Některé zajímavé rostliny na lokalitě: bělotrn kulatohlavý (Echynops phaerocephalus), černucha rolní (Nigella arvensis), česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), česnek žlutý (Allium flavum), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), jalovec obecný (Juniperus communis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), máčka ladní (Eryngium campestre), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman hnidák (Inula conyzae), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), pupava obecná (Carlina vulgaris), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), rozrazil klasnatý (Pseodolysimachion spicatum), růže vinná (Rosa rubiginosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), starček přímětník (Senecio jacobaea), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Odkazy: Mapa botanicky zajímavých lokalit rostlin na Znojemsku, (LVEST).

Lokalita Vevčická stráň

Články: lokalita vevčická

22.03. 2017
3.21 kB čtenářů
Tanacetum vulgare - vratič obecný
18.11. 2016
3.25 kB čtenářů
Trifolium montanum - jetel horský
19.03. 2017
2.32 kB čtenářů
Inula conyzae - oman hnidák
30.03. 2017
5.33 kB čtenářů
Allium flavum - česnek žlutý
04.03. 2017
2.02 kB čtenářů
Gallium verum - svízel syřišťový
18.03. 2017
3.33 kB čtenářů
Helichrysum arenarium - smil písečný
13.03. 2017
2.38 kB čtenářů
Linaria genistifolia - lnice kručinkolistá
02.11. 2016
3.52 kB čtenářů
Arabis glabra - huseník lysý
09.01. 2017
2.27 kB čtenářů
Carlina vulgaris - pupava obecná
23.11. 2016
4.42 kB čtenářů
Falcaria vulgaris - srpek obecný
30.12. 2016
4.15 kB čtenářů
Eryngium campestre - máčka ladní